fbpx

【Citi Pay with Points 優惠】用Pay with Points憑分抵銷簽賬滿$50 3次,可參加抽獎1次,100%有獎!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Citi Pay with Points 優惠

今次真係抵啊!係2023年3月30日至5月31日,用Citi Pay with Points憑分抵銷簽賬滿$50,夠3次之後,可以參加抽獎一次!100%中獎嫁!禮物有:

 • HK$1,000 SOGO 禮券
 • HK$200 SOGO 禮券
 • HK$100 SOGO 禮券
 • HK$100 city’super 購物禮券

即係用Citi積分找完卡數之後,仲有最少$100禮券拎走!正啊!記得一定要經Citi Mobile® App 登記推送通知先,再登記埋呢個活動,再用Pay with Points先有得參加嫁!

活動詳情:https://www1.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/promotions/pwp-promo

適用信用卡推介  (新客戶喺5月3日至5月14日期間,用小斯呢條link申請,並於2023年6月30日或之前批卡,再喺批卡後30日內簽$1,000,先有$1,600現金回贈!記得要申請個陣必須同時交埋文件呀)

Citi Premiermiles 信用卡Citi Rewards 信用卡 Citi Cash Back MastercardCiti Prestige 信用卡Citi Cash Back 信用卡


Citi Pay with Points 優惠詳情

推廣期:2023年3月30日至2023年5月31日

經Citi Mobile® App嘅推送通知用Pay with Points憑分抵銷簽賬三次,每次滿HK$50或以上, 可
參加抽獎一次,100%贏取獎品*!立即登記!

*於整個推廣期內最多可獲享3次抽獎機會

獎品包括:

 • HK$1,000 SOGO 禮券
 • HK$200 SOGO 禮券
 • HK$100 SOGO 禮券
 • HK$100 city’super 購物禮券

「經 Citi Mobile® App 推送通知用 Pay with Points – 必賞大抽獎」推廣優惠之條款及細則

 1. 推廣期由 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 5 月 31 日 (包括首尾兩日) (「推廣期」)。
 2. 除特別註明外,推廣優惠只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之 Citi ULTIMA、Citi Prestige 信用卡、Citi PremierMiles 信用卡、Citi Rewards 信用卡、Citi HKTVmall 信用卡、Citi Plus®信用卡、Citi 金卡及 Citi 普通卡(「合資格信用卡」) 之主卡持卡人(「持卡 人」)。
 3. 持卡人須於推廣期內完成下列所有要求,方可參加此推廣優惠(「合資格持卡人」):
  • 持卡人須經 Citi Mobile® App 之「Get More」成功登記(「登記」)(「已登記之持卡人」)。每位持卡人只須登記一次。附屬卡所作之登記將不適用。成功登記後,花旗銀行將根據本行之記錄發送短訊通知予持卡人;及
  • 持卡人經Citi Mobile® App推送通知,憑Citi積分用Pay with Points憑分抵銷簽賬三次並每次抵銷HK$50或以上簽賬(「憑分抵銷簽賬交易」),即可獲1次抽獎機會。每位已登記之持卡人於推廣期內最多可獲享3次抽獎機會;及
  • 此推廣優惠之登記名額先到先得,額滿即止,只限 10,000 份獎賞,花旗銀行保留増加獎賞數量的權利(定義見條款 4)。
 4. 已登記之持卡人須完成條款 3 所列之要求,方可獲以下其中一份獎賞(「獎賞」)。每位已登記之 持卡人最多可獲三份獎賞。以下獎賞將會由電腦隨機抽出:
  • HK$1,000 SOGO 禮券
  • HK$200 SOGO 禮券
  • HK$100 SOGO 禮券
  • HK$100 city’super 購物禮券
  • 如花旗銀行増加獎賞數量,獎賞將會為其他不同商戶之禮券並由電腦隨機抽出。
 5. 花旗銀行將於 2023 年 7 月 17 日或之前於 citibank.hk/pwp-winner 公佈得獎結果。如有關憑分抵 銷簽賬交易經花旗銀行核實後確認為合資格獲取獎賞,有關獎賞將於 2023 年 7 月 31 日或之前寄 往合資格持卡人於本行記錄上的地址。
 6. 於此推廣所獲得之獎賞不可退回、不可兌換現金或換取其他優惠。如有遺失/損壞,恕不補發。
 7. 獎賞之貨品供應須依花旗銀行及指定商戶/供應商之最終決定權而定。如遇缺貨,花旗銀行將保留 給予另一款獎賞之權利。圖片、產品資料及價錢只供參考。
 8. 持卡人須在花旗銀行保持完整及最新的郵寄地址記錄,本行概不負責其引致之延誤或寄失的派遞。
 9. 使用獎賞受條款及細則約束,詳情請參閱獎賞。
 10. 持卡人之合資格信用卡賬戶必須於獲取相關獎賞前保持有效及信用狀況良好,方可獲發獎賞。否則,花旗銀行保留取消獲取相關獎賞之權利而毋須另行通知。
 11. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務之事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由指定商戶/供應商負責。
 12. 如有任何舞弊/欺詐成分或取消用作計算相關獎賞之憑分抵銷簽賬交易,花旗銀行有權從持卡人之 合資格信用卡賬戶內扣取相等於相關獎賞之價值而毋須另行通知。
 13. 此推廣活動不適用於(a)美國人士或(b)於歐盟及歐洲經濟區國家居住之人士。
 14. 此優惠受「Pay with Points 憑分消費–推送通知兌換服務」條款及細則約束。
 15. 花旗銀行保留隨時更改本條款及細則或酌情取消或終止此推廣的權利而毋須事先通知。本行不會 為相關改變、終止或取消負上任何責任。如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
 16. 如中英文條款及細則有所差異,一概以英文版本為準。如推廣資料與本條款及細則在文義上出現 分歧,概以本條款及細則為準。
 17. 除持卡人及花旗銀行以外,並無其他人士有權按《合約﹝第三者權利﹞條例 》強制執行本條款及 細則,或享有本條款及細則的權益。
 18. 推廣條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.