fbpx

Category: 兌換機票 – 美洲篇

黃刀極光之旅第一彈:如何用里數去加拿大黃刀鎮

加拿大黃刀鎮,相傳係全球最易睇到北極光既地方,一年大約有260日都可以睇到極光。而小斯就喺岩岩個聖誕去佐黃刀鎮 …

Continue reading

兌換獎賞機票實例全集

大家成日都話唔知點樣用盡啲里數去個爽YY既旅行好,小斯就決定收集自己同大家曾經換過既行程,以供大家參考!歡迎報 …

Continue reading