Category: 支付寶 Alipay HK 攻略及優惠

支付寶 Alipay HK 12月繼續派錢啦!薦友大獎賞活動!每日大家齊齊互推拎禮券!被推薦首日可獲$2!其後每日再拎$0.2支付寶紅包!

支付寶 Alipay HK 薦友大獎賞

誠哥既支付寶HK繼續喺12月延續佢個「薦友大獎賞活動」!不過今次就減碼減佐好多!由$5變$2,$0.5變$0.2!但是但啦!慳得一毫得一毫呢個活動既重點就係要大家鬥多朋友每日互相互推!推薦人同受薦人同時都可以有獎賞(支付寶紅包)!而當有人被你推薦後佢有用佐張coupon的話,推薦人就有獎賞!推薦人可能好難,但每日受薦就非常容易!所以記得每日都要被推拎禮券用! 簡單啲黎講玩法即係: 受薦人:首5次經推薦後可獲$2,其後每次被推薦$0.2 (所謂既推薦其實係撳人地既推薦link拎coupon就可以),其後每次推薦$0.2 推薦人:推薦新用戶首次可獲$20,其後4次推薦同一新用戶有$2,現有用戶首5次可獲$2,打後點都係推薦一次每個$0.2 (每日最多可獲贈推薦人獎賞100次,推廣期內最高可享推薦人獎賞1000次) 另外注意返受薦人獎賞既禮券要自領取當日起計3日內要使用,至於推薦人既禮券就要自獲贈當日起計15天內要使用!單次付款最多可同時累積使用10張,受薦同推薦人獎賞既禮券亦可同時使用。 小斯推薦連結:http://flyformiles.hk/alipay.p2pshare (記得要每日入黎拎張coupon,首日$2其後每日$0.2,同埋入去gen你自己條推薦link放出黎俾各位受薦人用) Gen link方法:撳以上連結後再撳->獲得更多獎賞->立即推薦朋友 另外其他支付寶 Alipay HK 攻略可以睇下:flyformiles.hk/8969

Continue reading

支付寶「勁賞掃」送 2 張 $5 優惠券!喺7仔單次消費$10 就可以用一張$5啦!

支付寶「勁賞掃」

買佐早餐未?未就岩啦!支付寶 Alipay HK 又有coupon俾大家用呀!喺即日起至11月30日至,就有一個喺7-Eleven 「勁賞掃」單次買$10減$5既coupon俾大家!一日可以拎1次,成個推廣期最多拎2次!雖然少少地,但好過無啦!慳得一蚊得一蚊呀!仲有記得要每日都玩支付寶 Alipay HK 個薦友大獎賞活動,每日都有coupon拎架! 注意「勁賞掃」呢張$5 coupon拎完要1日內用佐佢,所以記得要用到個日先好拎呀! 買$10減$5 coupon領取網址:https://render.alipay.hk/7-11coupon 支付寶 Alipay HK 儲分教學:flyformiles.hk/8969