Category: 支付寶 Alipay HK 攻略及優惠

支付寶「勁賞掃」送 2 張 $5 優惠券!喺7仔單次消費$10 就可以用一張$5啦!

支付寶「勁賞掃」

買佐早餐未?未就岩啦!支付寶 Alipay HK 又有coupon俾大家用呀!喺即日起至11月30日至,就有一個喺7-Eleven 「勁賞掃」單次買$10減$5既coupon俾大家!一日可以拎1次,成個推廣期最多拎2次!雖然少少地,但好過無啦!慳得一蚊得一蚊呀!仲有記得要每日都玩支付寶 Alipay HK 個薦友大獎賞活動,每日都有coupon拎架! 注意「勁賞掃」呢張$5 coupon拎完要1日內用佐佢,所以記得要用到個日先好拎呀! 買$10減$5 coupon領取網址:https://render.alipay.hk/7-11coupon 支付寶 Alipay HK 儲分教學:flyformiles.hk/8969

支付寶 Alipay HK 又派錢啦!薦友大獎賞活動!每日大家齊齊互推拎禮券!被推薦首日可獲$5!其後每日再拎$0.5支付寶紅包!

支付寶 Alipay HK 薦友大獎賞

Wechat前排咁落力咁多promo,所以誠哥既支付寶HK都忍唔住要還擊啦!支付寶HK將會喺10月25日至11月30日期間推出「薦友大獎賞活動」!呢個活動抵既程度係拍得住之前個P2P友情大激賞!呢個活動既重點就係要大家鬥多朋友每日互相互推!推薦人同受薦人同時都可以有獎賞(支付寶紅包)!而當有人被你推薦後佢有用佐張coupon的話,推薦人就有獎賞!推薦人可能好難,但每日受薦就非常容易!所以記得每日都要被推拎禮券用! 簡單啲黎講玩法即係: 受薦人:首日被推薦可獲$5禮券!其後再被推薦每日可獲$0.5 (所謂既推薦其實係撳人地既推薦link拎coupon就可以) 推薦人:推薦新用戶首次可獲$20、現有用戶首次可獲$5;如果係同一用戶第二次被推薦,就每個$0.5 (每日最多可獲贈推薦人獎賞100次,推廣期內最高可享推薦人獎賞1000次) 另外注意返受薦人獎賞既禮券要自領取當日起計72小時內要使用,至於推薦人既禮券就要自獲贈當日起計15天內要使用!單次付款最多可同時累積使用10張,受薦同推薦人獎賞既禮券亦可同時使用。 小斯推薦連結:http://flyformiles.hk/alipay.p2pshare (記得要每日入黎拎張coupon,首日$5其後每日$0.5,同埋入去gen你自己條推薦link放出黎俾各位受薦人用 Gen link方法:撳以上連結後再撳->獲得更多獎賞->立即推薦朋友 另外其他支付寶 Alipay HK 攻略可以睇下:flyformiles.hk/8969

Continue reading