Tag: 渣打50蚊指定亞洲旅遊保險

超抵!單程亞洲旅遊保險尊貴計劃多達10日只係HK$100!2019年7月31日或之前經渣打買安聯旅遊保險就有啦!

暑假有好多人去旅行,所以都有唔少人問我旅遊保險有優惠未,宜家終於有啦!!渣打x安聯再推出超抵嘅升級旅遊保優惠呀!!即日起至2019年7月31日經渣打買安聯旅遊保險到亞洲指定目的地*,多達10日都只係HK$100!即係話你買10日或以內既旅遊保,無論係7日8日9日都好,都係HK$100喳!仲要係尊貴計劃添呀!尊貴計劃有幾尊貴保得有幾足呢?除咗醫療住院有高達HK$100萬保障外,人身意外仲有高達HK$200萬保障添!而行程延誤/取消、行李損壞、遺失旅遊證件/金錢同租車墊底費等等呢啲基本野都得保!仲有大家最關心既手提電話遺失或被盜竊都有高達HK$4,000保障架!未買旅遊保險既唔使諗可以即刻買啦!HK$100買個咁足既保障真係超值!就算你既行程唔係亞洲指定目的地或者去多過10日都好,都有7折架! 👉投保網址:scb.com/travel-insurance👈 優惠須受條款及細則約束。

Continue reading