Tag: 滙財金卡

2019年更加抵!HSBC滙豐信用卡 新舊客都有迎新 + 最紅自主獎賞 + 最紅網上/海外簽賬 + 最紅冬日賞 + 最紅萬寧 + 最紅百老匯

HSBC 滙豐 信用卡

HSBC 滙豐呢間bank連優惠真係多到不得了!2019年仲變得更加抵添!連被世界遺棄既Premier 信用卡海外簽賬居然有高達6.4%回贈!學生卡都有迎新同交學費優惠!優惠太多,真係好難計除開係幾多里,有咩私下問我吧! – 1月31日前申請,迎新簽$6,000新客有$800「獎賞錢」、舊客有$500「獎賞錢」;學生就係簽$600有$300「獎賞錢」 – 最紅自主獎賞:額外高達9X「獎賞錢」,即係多3.6%回贈! – 最紅網上/海外獎賞:所有卡多5X「獎賞錢」,如果用埋Premier信用卡簽海外,就更加係多10X「獎賞錢」,即係最高有6.4%回贈 – 最紅冬日賞:簽$8,000有額外$800「獎賞錢」 – 最紅萬寧:簽$6,000有額外$680「獎賞錢」 – 最紅百老匯:簽$10,000有額外$700「獎賞錢」 – 學生卡交學費有2.4%「獎賞錢」回贈 優惠真係多到一個點。。。大家慢慢研究下啦!總知點簽都係抵架啦!哈哈! ⬇按此申請滙豐滙財金卡/白金Visa卡/Visa Signature卡/銀聯雙幣鑽石信用卡/ 銀聯雙幣信用卡 / Premier信用卡 / 學生卡⬇

Continue reading