Tag: 10萬里數

渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.5/里!簽$7,500有15,000里!簽夠$107,500就有40,000里!大額簽賬就岩晒!同時申請埋渣打銀聯雙幣白金信用卡有額外1,000里!全年上網/食飯/海外/支付寶$4/里!Payme $6/里!

渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.5/里!簽$7,500有15,000里!簽夠$107,500就有40,000里!大額簽賬就岩晒!同時申請埋渣打銀聯雙幣白金信用卡有額外1,000里!全年上網/食飯/海外/支付寶$4/里!Payme $6/里! 正呀!渣打亞洲萬里通萬事達卡加推大額簽賬迎新,以低至$0.5/里賺高達40,000里!岩晒各位用黎擺酒啦 (幾時到我呀T^T) 新客申請渣打AM卡個陣,喺同一份form裡面個增值服務裡面tick埋開銀聯雙幣卡就有多1,000里,然後迎新首兩個月內簽$7,500就有15,000里!如果你再有好多野簽既,打後個$100,000都有$4/里!即係總共簽$107,500就賺盡41,000里!正到震啦!夠你坐2程頭等啦!有大額簽賬既就岩晒啦!呢張卡唔單止迎新抵,完佐迎新之後簽乜都有$6/里,就連八達通自動增值同Payme增值都有$6/里!如果簽上網/食飯/海外/支付寶更加有$4/里!而且里數係每個月自動將你喺前一個月簽佐既數轉做里數,唔使你特登去轉換,變相免手續費,同埋幾時都有里數喺手,隨時屎忽痕都可以換張機票出發啦! 👉申請連結:flyformiles.hk/scbamcard👈

Continue reading

flyformiles網頁設計廣告