fbpx

支付寶「勁賞掃」送 2 張 $5 優惠券!喺7仔單次消費$10 就可以用一張$5啦!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

支付寶「勁賞掃」

買佐早餐未?未就岩啦!支付寶 Alipay HK 又有coupon俾大家用呀!喺即日起至11月30日至,就有一個喺7-Eleven 「勁賞掃」單次買$10減$5既coupon俾大家!一日可以拎1次,成個推廣期最多拎2次!雖然少少地,但好過無啦!慳得一蚊得一蚊呀!仲有記得要每日都玩支付寶 Alipay HK 個薦友大獎賞活動,每日都有coupon拎架!

注意「勁賞掃」呢張$5 coupon拎完要1日內用佐佢,所以記得要用到個日先好拎呀!

買$10減$5 coupon領取網址:https://render.alipay.hk/7-11coupon

支付寶 Alipay HK 儲分教學:flyformiles.hk/8969

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。