fbpx

Asia Miles特選客戶優惠!「亞洲萬里通」「額外10%里數冬日獎賞」!2019年2月28日或之前轉換信用卡積分專享10%額外里數!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

快啲開你個Email睇下你有無中到Asia Miles個特選客戶優惠 -「亞洲萬里通」「額外10%里數冬日獎賞」啦!如果中佐的話,喺2019年2月28日或之前將信用卡積分轉做Asia Miles,就有多10%既Miles啦!仲要係無上限添!即係原本你係轉10,000里,就會有多1,000里囉!需要將積分轉做Asia Miles既信用卡有東亞銀行Flyer World 信用卡HSBC 信用卡Citi Prestige 信用卡Citi Premiermiles 信用卡Citi Rewards 信用卡DBS Black World MastercardDBS Compass Visa 信用卡AE白金信用卡 大頭AE白金charge card 細頭等等,記得渣打亞洲萬里通萬事達卡CX Elite 信用卡係唔算數架,因為佢係每月自動轉里數既,所以如果大家係近排收到之前用信用卡promo或迎新賺返黎既積分,變相就送多10% miles俾你囉!呵呵!

登記網址:https://m.e.asiamiles.com/webApp/hk-mega-miles-register

「亞洲萬里通」「額外10%里數冬日獎賞」之條款及細則

1. 「亞洲萬里通」之「額外10%里數冬日獎賞」(「推廣活動」)推廣期為2018 年 12 月28 日至2019 年2 月28 日,包括首尾兩天(「推廣期」)。

2. 此推廣活動只適用於獲「亞洲萬里通」發出此邀請電郵的特選「亞洲萬里通」會員 (「認可會員」)。

3. 認可會員於推廣期內將「亞洲萬里通」金融夥伴(夥伴列表請參閱條款4)發出之 信用卡積分(「積分」)以基本轉換率轉換為「亞洲萬里通」里數(「認可里數轉 換」)方可賺取額外10%「亞洲萬里通」里數(「額外里數」)。請聯絡有關金融夥伴了解有關指定信用卡 (即適用於轉換「亞洲萬里通」里數之信用卡)之列 表,請注意各種信用卡之基本轉換率或有所不同。認可里數轉換之次數並無上限。

4. 「亞洲萬里通」金融夥伴為「亞洲萬里通」網站(香港特別行政區)內於「其他夥 伴信用卡」列明之金融夥伴(請瀏覽 asiamiles.com > 選擇地區「香港特別行政 區」>選擇「賺取里數」>於「賺取方式」下方選擇「金融及保險」>按「其他夥伴信用卡」)。

5. 認可會員須於推廣期內經此電郵內之指定連結登記,每個認可會員只須登記一次; 於推廣期後登記,將不適用於賺取額外里數。登記日期將以「亞洲萬里通」系統紀錄為準。

6. 認可里數轉換並不包括從以下途徑所賺取之里數,所以並不適用於賺取額外里數:
– 透過美國運通國泰航空信用卡 / 美國運通國泰航空公司卡及渣打亞洲萬里通萬事達卡 (「聯營信用卡」) 簽賬;或
-以指定信用卡之迎新或推廣優惠;
-或  透過其他銀行產品所享之獎賞。

7. 認可會員之「亞洲萬里通」賬戶必須於額外里數存入時仍為有效。額外里數將於推廣期結束後6至8星期內存入認可會員之「亞洲萬里通」賬戶。如認可會員於2019年5月30日並未獲取有關額外里數,需自行通知亞洲萬里通有限公司。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

    • ivan on 12 月 30, 2018 at 3:12 下午
    • Reply

    現在都收唔到, 應該冇啦, 是嗎?

    1. 咁應該真係無了 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published.