fbpx

恒生enJoy卡3至4月消費高達15% enJoy Dollars回贈!7-11 / KFC / 萬寧 / 惠康都有高達15%!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

恒生enJoy卡 高達15% enJoy Dollars回贈推廣

恒生 enJoy卡 岩岩用咗個勁抵既優惠!係高達15%回贈呀!喺2020年4月30日前,逢星期五用恒生enJoy卡於「特約商戶」簽賬淨值滿指定金額,首先賺8% enJoy Dollars!其他日子都可以賺1.5% enJoy Dollars!

再用埋流動支付,即係Apple Pay/Android Pay個啲,星期五簽賬的話有15% enJoy Dollars!其他日子都有10% enJoy Dollars呀!

咁「特約商戶」有邊啲係易簽既呢!包括簽賬淨值金額要求係$100既7-Eleven / KFC 等,同埋要求係$500既萬寧 / 惠康集團等等!即係揀岩日子去買餘就有15%啦!

恒生enJoy卡呢張卡平啲都有勁多折扣,而且大學生同中學生都開得,真係值得申請一張放喺銀包看門口呀!

登記方法:致電2998 6000 (官方網址)

恒生enJoy卡使用詳情:flyformiles.hk/7727

恒生enJoy卡申請網址:flyformiles.hk/enjoy.card
(記得要經網上申請先有額外$100 enJoy Dollars 架!)

恒生enJoy卡 高達15% enJoy Dollars回贈推廣 優惠期

優惠期為2020年3月1日至2020年4月30日

恒生enJoy卡 高達15% enJoy Dollars回贈推廣 合資格簽賬

簽賬淨值為合資格信用卡(各優惠之「合資格信用卡」有別,請參閱各優惠之有關條款及細則)以單一簽賬存根計算的最後簽賬金額(惟不包括購買禮品卡、現金券、禮券、初生嬰兒配方奶粉(一號嬰兒奶粉)、香煙及塑膠購物袋收費之簽賬交易),如使用Cash Dollars、enJoy Dollars、現金券、禮券、禮品卡、其他折扣或優惠均不會計算入簽賬淨值在內。

簽賬淨值滿HKD200或以上之合資格交易,enJoy Dollars獎賞將以整數為單位,不足$1 enJoy Dollar則不獲計算,而簽賬淨值為HKD200或以下之合資格交易,enJoy Dollars獎賞為$1 enJoy Dollar。

恒生 enJoy卡 高達15% enJoy Dollars回贈推廣 入賬日期

額外獎賞將於2020年7月份內存入合資格客戶之有關卡戶口內

「優惠1」逢星期五激賺8% enJoy Dollars 回贈:

逢星期五激賺:8% enJoy Dollars 回贈

其他日子亦可賺:1.5% enJoy Dollars 回贈

優惠1之合資格交易為客戶憑優惠1之合資格信用卡於指定「特約商戶」每次單一簽賬滿指定簽賬淨值之交易(包括Visa payWave感應式付款及於指定「特約商戶」之網上交易)。於Pizza Hut、薄餅博士及KFC之合資格網上訂購以簽賬日期為準,而其餘合資格網上交易均以訂貨日期為準。若於宜家家居以免息分期付款購物,其合資格交易只適用於2020年3月及4月分別達HKD600或以上之每月分期金額(「優惠1之合資格交易」)。

於優惠期內之指定星期五(2020年3月6日、13日、20日、27日、4月3日、10日、17日及24日)完成之每項優惠1之合資格交易均可獲8% enJoy Dollars獎賞(已包括基本之1% enJoy Dollars回贈),而於其他日子則可獲1.5% enJoy Dollars回贈(已包括基本之1% enJoy Dollars回贈)。

於整個優惠期內,每個信用卡戶口於優惠1之額外獎賞上限為$500 enJoy Dollars。如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額(即為同一信用卡戶口),所獲得之獎賞總額將會合併計算並存入主卡戶口內,即最多可獲額外$500 enJoy Dollars。

當你淨係星期五簽既,即係簽$7,143就賺盡$500 enJoy Dollars!

「優惠2」流動支付再賺額外 enJoy Dollars 回贈:

優惠2之合資格信用卡為已成功加入恒生認可的流動支付服務內之恒生enJoy卡(詳情請瀏覽hangseng.com/mobilepayment) (「優惠2之合資格信用卡」)。

優惠2之合資格交易為客戶憑優惠2之合資格信用卡於指定「特約商戶」每次單一簽賬滿指定簽賬淨值並於店內使用流動支付之交易。

於優惠期內之指定星期五(2020年3月6日、13日、20日、27日、4月3日、10日、17日及24日)完成之每項優惠2之合資格交易,客戶可獲額外7% enJoy Dollars回贈,而於其他日子則可獲額外8.5% enJoy Dollars回贈。連同「優惠1」,客戶於指定星期五完成之每項優惠2之合資格交易合共可獲15% enJoy Dollars回贈(已包括基本之1% enJoy Dollars回贈),於其他日子則合共可獲10% enJoy Dollars回贈(已包括基本之1% enJoy Dollars回贈)。

於整個優惠期內,每個信用卡戶口於優惠2之額外獎賞上限為$200 enJoy Dollars。如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額(即為同一信用卡戶口),所獲得之獎賞總額將會合併計算並存入主卡戶口內,即最多可獲額外$200 enJoy Dollars。

當你淨係星期五簽既,即係簽$2,857就賺盡$200 enJoy Dollars!

優惠2之合資格信用卡必須於優惠期內至2020年5月30日於客戶之流動支付服務內仍然有效(若客戶於優惠期內收到該已加入信用卡之重發卡時,客戶需於流動支付服務重新加入新卡),及該合資格信用卡戶口必須仍然有效及信用狀況良好,方合資格獲得有關之enJoy Dollars。

登記方法:致電2998 6000 (官方網址)

恒生enJoy卡使用詳情:flyformiles.hk/7727

恒生enJoy卡申請網址:flyformiles.hk/enjoy.card
(記得要經網上申請先有額外$100 enJoy Dollars 架!)

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.