fbpx

國泰航空國泰會員!一次性會籍優惠,降低保級及升級積分要求,另有額外積分!獎勵禮遇及會籍積分簡介!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

國泰上年8月就將所有銀卡、金卡及鑽石卡會員嘅會籍及未使用嘅會籍禮遇,自動延長至今年年底。眨下眼又就快到年尾,大家儲夠分數保級或者升級未?今日國泰就宣布為2023年12月至2024年3月底前到期嘅會籍,提供一次性嘅會籍優惠!包括降低保級/升級積分要求及額外積分獎勵!另外Asia Miles 將會於10月1日起改制,調整亞洲萬里通飛行獎勵換算表 (Award Chart),部分航線所需里數有加有減,記得9月底前要換日本機票啊!

官網: flyformiles.hk/CathayMember.apply

儲會籍當然目的就係要入lounge啦!所以可以睇下呢到香港有咩lounge入呀:flyformiles.hk/4108/

國泰會員!一次性會籍優惠!包括降低保級/升級積分要求及額外獎勵

優惠資格:2023年12月1日至24年3月31日前到期之銀卡、金卡及鑽石會籍

如果你既國泰會員會籍,將於係2023年12月至2024年3月底期間到期,今日國泰就有一個一次性優惠送你!包括降低保級/升級積分要求及額外積分獎勵!今次優惠唔需要申請,符合資格嘅現有會員就自動享有!

 

降低保級/升級積分要求

如果無咩點飛過,跑唔夠分保級,只要達到保級要求嘅7成就可以延長會籍

會籍 銀卡 金卡 鑽石卡
保級/升級要求積分(原本) 300 600 1,200
保級/升級要求積分(新) 210 420 840

積分獎勵

以往如果達到升級要求後,下一個年度會員積分將會歸零,今次嘅優惠只要達到指定嘅積分,下一年度就會得到三分之一積分作為獎勵,唔洗由零開始再儲過,相對上輕鬆得多!

積分 300 600 1,200
獎勵積分 100 200 400

而係今年4至11月期間成功升級為銀卡、金卡及鑽石卡會籍嘅會員,都可以獲得額外獎勵積分

成功至會籍 銀卡 金卡 鑽石卡
獎勵積分 100 200 400


【國泰會籍匹配】國泰會員 Status Match 會籍級別配對計劃

好誇張!國泰居然公開開放Status Match!各位有玩開Status既朋友記得要Match!Match咗除咗可以全年無限入lounge外,最緊要係打去hotline會快勁多呀!

Status Match網址:https://cathaypacific.formstack.com/forms/zh_status_match (暫時太多submission又停咗了)

所需文件

 • 其他飛行常客計劃會員卡的電子副本
 • 最新賬戶月結單以顯示最近2個月的飛行紀錄
 • (選填) 國泰航空航班的未來預訂記錄

條款及細則

1. 與其他航空公司之有效飛行常客的會籍級別配對計劃(“此計劃”)由亞洲萬里通有限公司提供。

2. 你必須是國泰會員計劃(“國泰”)的會員以參加此計劃。同時你亦需要是其他合選飛行常客計劃的現有會員。亞洲萬里通有限公司將不時決定合選飛行常客計劃的定義。若你是國泰的新會員,你不能在過去透過此計劃獲得國泰會籍級別。

3. 你須提供其他航空公司飛行常客計劃的會員證明,包括其飛行常客計劃會員卡的電子副本及最新賬戶月結單以顯示最近2個月的飛行紀錄。亞洲萬里通有限公司將在收到你的相關申請後決定你在此計劃中所獲得的國泰會籍級別。

4.此計劃將於2023年9月30日結束。每位國泰會員只可得到會籍級別配對一次。

5. 國泰會籍上的會員姓名必須和其他航空公司飛行常客計劃一致。

6. 提交申請後6至8個星期內,你將透過電子郵件收到結果通知。

7. 當你獲得更高級別的國泰會籍後,會籍積分將同時重置為零。「亞洲萬里通」里數餘額將維持不變。

8. 當你獲得更高級別的國泰會籍後,會籍年度將會重置,並於1年內有效。有關延續各國泰會員計劃會籍級別資格所需的會籍積分,請瀏覽我們的網站。

9. 經此計劃獲得的會籍級別不能轉讓給任何其他人。

10. 你在此計劃中所獲得的國泰會籍級別,亞洲萬里通有限公司擁有最終決定權。

11. 亞洲萬里通有限公司保留終止此計劃及更新此計劃的條款及細則的權利,恕不另行通知。

12. 此計劃受國泰會籍條款及細則約束。

13. 若你違反此計劃的條款及/或國泰會籍條款及細則,亞洲萬里通有限公司將保留權利,包括但並不限於取消你經此計劃所獲得的國泰會籍級別。

國泰會員 馬可孛羅會Marco Polo Club 簡介

馬可孛羅會是國泰航空及國泰港龍航空的飛行常客計劃,旨在通過一系列優越禮遇及服務,提升會員的飛行體驗。馬可孛羅會共有四個會籍級別,包括綠卡、銀卡、金卡和鑽石卡

國泰會員 馬可孛羅會Marco Polo Club 禮遇

綠卡 銀卡 金卡 鑽石卡
加長空間座位 可使用Asia Miles兌換 免費享用
優先座位選擇 / 適用
優先候補機位 / 適用
辦理登機手續 特選經濟客艙專櫃 商務客艙專櫃 商務客艙專櫃 頭等客艙專櫃
辦理登機 優先登機
額外行李 可使用Asia Miles兌換 額外10kg寄艙
額外10kg手提
額外15kg寄艙
額外10kg手提
額外20kg寄艙
額外15kg手提
貴賓室 可使用Asia Miles兌換 須搭乘由國泰或國泰港龍航空營銷才可進入貴賓室 本人+1同行貴賓
(只可進入商務貴賓室)
本人+1同行貴賓
(可進入商務/頭等貴賓室)

國泰會員 馬可孛羅會Marco Polo Club會籍級別資格

下表詳列了於會籍年度內延續或提升會籍級別所需之會籍積分。除以下之會籍積分外,會員必須搭乘國泰或國泰港龍航空最少一個認可航段。

綠卡

20 會籍積分

銀卡

300 會籍積分

金卡

600  會籍積分

鑽石卡

1,200  會籍積分

會籍為期 12 個月,並根據會員的會籍申請、延續、晉升或降級至現有會籍級別的日期計算。 於延續會籍、晉升或降低會籍級別時,會員的會籍積分將重新計算,而新會籍年度亦會開始。

當會員於會籍年度內達至上一級別所需的會籍積分,其會籍級別將即時獲得提升。 由於不設會籍跨級提升,因此會員每次只能晉升至高一級的會籍級別。

下列為每次搭乘不同航班的航段,可賺取的會籍積分:

「子艙位」
超短途

1-750 里數
短途

751-2750 里數
中途

2751-3700 里數
中長途

3701-5000 里數
長途

5001-7500 里數
超長途

7501 里數以上
頭等客艙
F, A
30 40 70 100 125 140
商務客艙
J, C
25 35 60 85 105 120
商務客艙
D, I
20 30 50 70 90 100
特選經濟客艙
W, R
20 25 30 45 70 75
特選經濟客艙
E
15 20 25 35 55 60
經濟客艙
Y, B, H, K
15 20 25 35 55 60
經濟客艙
M, L, V
10 15 20 30 45 50
經濟客艙
S, N, Q
5 10 15 20 25 30

國泰會員計劃 各會籍級別禮遇

綠卡會員

現在登記毋須支付任何費用即可成為綠卡會員,享受以下精彩獎賞及禮遇。

 • 網上優先辦理登機手續 (最早可提前 48 小時):網上辦理登機手續,省卻輪候時間
 • 獨家機票優惠:快人一步獲取超值機票優惠資訊
 • 體驗不一樣生活:尊享超過800家合作夥伴旅遊、購物、餐飲精彩獎賞
 • 輕鬆賺取會籍積分:如你選乘國泰航班或使用指定的國泰聯營信用卡(即係渣打國泰萬事達卡)簽賬消費,即可賺取會籍積分,提升會籍級別。

銀卡會員

銀卡會員除可獲享綠卡會員的禮遇外,更可享以下專屬獎賞及優惠,讓你更易賺取和兌換里數。

 • 享用商務貴賓室: 選乘國泰航班,可無限享用商務貴賓室。
 • 購物及餐飲特別里數優惠:如使用「里數加現金」於國泰購物或於夥伴餐廳用膳結賬,可享特別里數折扣優惠。
 • 更快賺取更多「亞洲萬里通」里數:透過國泰購物和於國泰假期預訂行程如酒店住宿等,可賺取更多里數。

金卡會員

金卡會員除可獲享銀卡和綠卡會員的禮遇外,更可獲取以下專屬旅遊及生活獎賞。

 • 優先兌換精彩獎賞:優先兌換活動及盛事門票、其他精彩體驗和旅遊套票等
 • 與同行貴賓享用貴賓室:可帶同一位貴賓進入國泰航空貴賓室或合作夥伴航空公司貴賓室。
 • 保證預留機位:如在不遲於航班出發前 72 小時預訂「子艙位」Y 的機票,可獲保證預留經濟客位。

鑽石卡會員

鑽石卡會員除可獲享金卡、銀卡和綠卡會員所有禮遇外,更尊享額外優惠和更靈活地享受各種禮遇。

 • 尊享機票特別里數折扣優惠:如使用「里數加現金」兌換國泰航空機票,可享特別里數兌換優惠,兌換獎賞航班時節省更多里數。
 • 享用頭等貴賓室: 選乘國泰或任何「寰宇一家」聯盟航空公司的航班時,會員與同行旅伴皆可享用專屬頭等貴賓室

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

14 comments

Skip to comment form

 1. 請問怎樣upgrade 銀咭. 我自己綠咭1700876027.
  因我在2024年2月3日帶2個孫到福岡( CX588).
  Thanks

  1. 無得啊 要飛出黎架 無得就咁升

  • Rhoda Chan on 2 月 26, 2022 at 2:08 下午
  • Reply

  我有87,000+積分,有8600+今個月尾到期,請問我有什麼可以換?

  1. 你可以同cs request下challenge
   又或者如果你本身未有渣打am/cx呢張卡可以開黎免費extend晒舊既里數做新制呀

  • ALChan on 8 月 6, 2020 at 1:11 下午
  • Reply

  除買機票外, 還有沒有其他途徑賺取MPC分數?

  1. 無 一定要飛出黎既

  • Lo on 4 月 16, 2020 at 4:17 下午
  • Reply

  我3月先開mpc都有10分喎
  4月就未收到住:(

  1. 應該月尾先有@@

  • K on 3 月 31, 2020 at 1:19 上午
  • Reply

  用asia miles 換嘅機票會唔會計MPC分?

  1. 唔計呀

  • Katie on 3 月 4, 2020 at 12:12 下午
  • Reply

  如果macro polo club 4月到期 (巳經夠分續會), 送個30pts 可唔可以extend 到下年續會用 ??

  1. for你今年用架咋

  • Chloe on 2 月 26, 2020 at 5:09 下午
  • Reply

  我12月申請左CX ELITE 卡 但從未申請過MPC
  我依家申請會唔會送依30分???哈~

  1. 唔會@@

Leave a Reply

Your email address will not be published.