fbpx

安信信用卡中原電器購物優惠第二擊 – 高達$3,300現金回贈!連埋迎新簽$8,500就有$1,660了!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

安信信用卡中原電器購物優惠

安信信用卡早前同中原電器出嘅購物優惠反應熱烈,所以再加推多2個月!同之前個優惠一樣,今次嘅額外現金回贈依舊高達HK$3,300架!

只要於2021年3月1日至4月30日期間,除咗指定門市產品有低至4折優惠,憑安信信用卡於中原電器單一簽賬滿以下指定金額仲有額外現金回贈:

單一簽賬金額 現金回贈^ 額外現金回贈^

(只適用於安信銀聯信用卡)

推廣期內最高現金回贈#
HK$3,000 – HK$4,999 HK$100 HK$20 HK$3,300
HK$5,000 – HK$7,999 HK$200 HK$70
HK$8,000或以上 HK$400 HK$120

^每位客戶於推廣期內每日最高可享HK$400現金回贈及HK$120額外現金回贈。

#每位客戶於推廣期內每月最高可享HK$1,250現金回贈及HK$400額外現金回贈。每位客戶於整個推廣期內最高可享HK$2,500現金回贈及HK$800額外現金回贈。

當你用安信EarnMORE買夠$8,500,就有迎新$500 + 小斯額外$400 + 本身2%回贈$170 + 中原電器回贈$520,加埋有成$1,560,成82折呀!

WeWa銀聯卡使用詳情:flyformiles.hk/6090 (經小斯申請額外多$500,迎新簽$8,500有額外$500)

安信EarnMORE銀聯使用詳情:flyformiles.hk/7843 (經小斯申請額外多$500,迎新簽$8,500有額外$500)

OmyCard手機App登記:wewacard.com/chung-yuen-promotion

安信信用卡中原電器購物優惠 – 高達HK$3,300現金回贈 優惠詳情

2021年3月1日至4月30日期間 (「推廣期」) ,安信信用卡客戶於中原電器香港分店或網店www.cyeshop.com可享以下簽賬優惠︰

優惠1 – 高達HK$3,300現金回贈

成功透過OmyCard手機App登記並憑安信信用卡於任何中原電器香港分店或網店 www.cyeshop.com 單一簽賬滿指定金額可享高達HK$3,300 現金回贈︰

單一簽賬金額 現金回贈^ 額外現金回贈^

(只適用於安信銀聯信用卡)

推廣期內最高現金回贈#
HK$3,000 – HK$4,999 HK$100 HK$20 HK$3,300
HK$5,000 – HK$7,999 HK$200 HK$70
HK$8,000或以上 HK$400 HK$120

^每位客戶於推廣期內每日最高可享HK$400現金回贈及HK$120額外現金回贈。

#每位客戶於推廣期內每月最高可享HK$1,250現金回贈及HK$400額外現金回贈。每位客戶於整個推廣期內最高可享HK$2,500現金回贈及HK$800額外現金回贈。

優惠2 – 門市精選產品低至4折優惠

產品:wewacard.com/chung-yuen-promotion

「中原電器 x WeWa購物優惠第二擊」 條款及細則

 1. 「中原電器 x WeWa購物優惠第二擊」(「本推廣」)只適用於持有有效之安信信貸有限公司(「安信」) 發出的EarnMORE信用卡或WeWa信用卡(「合資格信用卡」)之持卡人 (「客戶」)。
 2. 本推廣之推廣期為2021年3月1日至2021年4月30日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 3. 客戶必須於推廣期內於OmyCard手機應用程式 (「手機程式」)登記及以其合資格信用卡於中原電器行有限公司(「中原電器」)香港分店或網店www.cyeshop.com簽賬,方可享有本推廣優惠1的相關優惠。 即使客戶持有多於一張有效之合資格信用卡,客戶於推廣期內只須於手機程式登記一次。
 4. 於推廣期內,客戶以其持有之任何一張合資格信用卡於任何中原電器香港分店或網店www.cyeshop.com單筆簽賬滿HK$3,000至HK$4,999,該筆簽賬可獲HK$100現金回贈,單筆簽賬滿HK$5,000至HK$7,999,該筆簽賬可獲HK$200現金回贈,單筆簽賬滿HK$8,000或以上,該筆簽賬可獲HK$400現金回贈。客戶以其持有之任何一張安信發出的EarnMORE銀聯信用卡或WeWa銀聯信用卡於任何中原電器香港分店或網店www.cyeshop.com單筆簽賬滿HK$3,000至HK$4,999,該筆簽賬可獲HK$20額外現金回贈,單筆簽賬滿HK$5,000至HK$7,999,該筆簽賬可獲HK$70額外現金回贈,單筆簽賬滿HK$8,000或以上,該筆簽賬可獲HK$120額外現金回贈。每位客戶於推廣期內每日最多可享HK$400現金回贈及HK$120額外現金回贈,於推廣期內每月最多可享HK$1,250現金回贈及HK$400額外現金回贈,並於整個推廣期內最多可享HK$2,500現金回贈及 HK$800 額外現金回贈(「優惠1」)。
 5. 於推廣期內,客戶以合資格信用卡於任何中原電器香港分店購買指定產品可享低至4折優惠(「優惠2」)。
 6. 客戶於優惠1所獲享的現金回贈將於2021年7月31日或之前存入相關之合資格信用卡戶口內,惟現金回贈存入時其戶口須仍然生效及信貸狀況良好。現金回贈不可轉贈、轉讓、退換或兌換現金。
 7. 所有獲享優惠1的相關現金回贈優惠之簽賬(「合資格簽賬」)必須於推廣期內交易及於2021年5月7日或之前入賬。
 8. 合資格簽賬指於推廣期內以合資格信用卡於中原電器香港分店或網店www.cyeshop.com消費的零售簽賬,但不包括以下類別之簽賬交易:購買中原電器現金券之交易、分單簽賬交易、經由OmyCard 手機應用程式、雲閃付APP及Apple Pay以外之電子錢包的簽賬交易、未入賬/取消/退款/退回/偽造之交易、所有未經授權之交易及安信及中原電器不時決定之其他類別交易。
 9. 優惠 2 數量有限,先到先得,售完即止。
 10. 客戶必須保留所有合資格簽賬之存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,安信保留隨時要求客戶提供合資格簽賬存根正本及/或其他文件/證據的權利,以便安信作進一步核實。
 11. 所有合資格簽賬被取消或退回將不會獲得優惠1相應的現金回贈。客戶獲取現金回贈獎賞後,如用作計算現金回贈獎賞之合資格簽賬被取消或退回,安信有權從有關信用卡戶口扣除該簽賬可獲贈之現金回贈獎賞而毋須另行通知。
 12. 安信及中原電器保留隨時取消本推廣及/或修改有關條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,安信及中原電器保留最終決定權。
 13. 客戶明白及接納所有產品及/或服務並非由安信提供。安信對一切與各項產品及/或服務有關之責任概不承擔。所有與產品及服務相關之責任(包括但不限於其質素及供應量)均由中原電器承擔。
 14. 除客戶及安信外,任何人均無權根據香港法例第 623 章《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條款或享有任何條款中的利益。
 15. 所有產品圖片、產品價錢及產品資料只供參考,詳情請向中原電器查詢。
 16. 所有優惠不可與中原電器其他推廣優惠、折扣及現金券同時使用。
 17. 優惠2不適用於網店http://www.cyeshop.com。
 18. 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

 

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。