fbpx

【安信信用卡x蘇寧優惠】高達$2,400現金回贈優惠 + 購買指定產品低至4折優惠!用安信WeWa銀聯 或 EarnMORE銀聯食埋迎新最高仲有$3,200現金回贈!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)


安信香港蘇寧優惠

安信同香港蘇寧又推出優惠啦!蘇寧除咗電話之外蘇寧其實仲有好多野賣,包括時下最緊要既防疫產品、美妝百貨、家居食品、家庭電器等產品,總有樣岩你!由2023年3月1日至6月30日期間,安信信用卡客戶於香港蘇寧有以下優惠:

 • 優惠一:高達HK$2,400現金回贈優惠
  • 憑安信信用卡客戶成功登記此推廣及於香港任何香港蘇寧分店或網店滿指
   定金額,賺取高達HK$2,400現金回贈!

   • 單筆合資格簽賬滿HK$500 – HK $2,999 有HK$30現金回贈
   • 單筆合資格簽賬滿HK$3,000 – HK $5,999 有HK$130現金回贈
   • 單筆合資格簽賬滿HK$6,000 – HK $8,999 有HK$270現金回贈
   • 單筆合資格簽賬滿HK$9,000或以上有HK$480現金回贈
 • 優惠二:指定產品低至4折

呢個優惠每日最多回贈HK$480及每月上限回贈係$960,即係話當你一個月簽32次網店$500,又或者一個月簽8次門市$2,000,即係一個月簽$16,000就已經賺盡$960!2個月你就賺盡$1,920回贈啦!仲未計本身WeWa銀聯卡EarnMORE銀聯個基本回贈!平時用黎買下日用品就岩!

以每月簽$16,000為例,當你宜家無安信既信用卡,就咁申請張EarnMORE銀聯再喺蘇寧簽$16,000,除咗賺到蘇寧個$2,400回贈外,仲有小斯獨家限時個$800,再加2%基本現金回贈$320,加埋就有$3,520啦!

俾多個提示大家,記得去蘇寧買野之前記得登記埋做埋佢個會員,宜家入會仲送你$850優惠券!另外佢上網仲有勁多coupon拎!例如個啲家電$1,000減$100既優惠,但就留意返呢啲coupon淨係可以喺網上用到,所以大家要比較埋門市同網上個價有無分別啦!

但無論你門市買又好,網上用coupon又好,積分扣減消費同安信果個回贈都可以一齊用架!所以如果你仲未有安信既,宜家係你申請既好時機啦!同埋記得安信個蘇寧回贈優惠係要喺OmyCard手機App登記先架!

WeWa銀聯卡使用詳情:flyformiles.hk/6090  (記得要3月31日或之前新客戶透過呢條link申請先有多$300架!如未能一氣呵成完成申請表格,都唔算數!)

安信Earnmore銀聯使用詳情:flyformiles.hk/7843 (記得要3月31日或之前新客戶透過呢條link申請先有多$300架!如未能一氣呵成完成申請表格,都唔算數!)

OmyCard手機App登記:www.primecredit.com/credit-card/latest-offer/suning-promotion


安信信用卡蘇寧購物優惠 – 高達HK$2,400現金回贈 優惠詳情

2023年3月1日至6月30日期間 (「推廣期」) ,安信信用卡客戶於香港蘇寧任何香港分店或網店www.hksuning.com可享以下簽賬優惠︰

安信信用卡x蘇寧優惠 優惠1 – 高達HK$2,400現金回贈

成功透過OmyCard手機App登記並憑安信信用卡於香港蘇寧任何香港分店或網店www.hksuning.com單一簽賬滿指定金額可享高達HK$1,920現金回贈︰

單筆合資格簽賬 ^ 滿指定金額 現金回贈 推廣期內最高現金回贈#
HK$500 – HK$2,999 HK$30* HK$2,400
HK$3,000 – HK$5,999 HK$130
HK$6,000 – HK$8,999 HK$270
HK$9,000或以上 HK$480

^合資格簽賬指於推廣期內每日以合資格信用卡於香港任何香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com消費的最高金額之單一零售簽賬,但不包括以下類別之簽賬交易:購買香港蘇寧現金券之交易、分單簽賬交易、經由OmyCard 手機應用程式、雲閃付APP及Apple Pay以外之流動支付的簽賬交易、未入賬/取消/退款/退回/偽造之交易、所有未經授權之交易及安信及香港蘇寧不時決定之其他類別交易

#由2023年3月1日至3月31日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年4月1日至4月30日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年5月1日至5月31日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年6月1日至6月30日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈,並於整個推廣期內最多可享HK$2,400現金回贈

安信信用卡x蘇寧優惠 優惠2 – 精選產品低至4折優惠

精選產品低至4折優惠,詳情可參閱 www.primecredit.com/credit-card/latest-offer/suning-promotion


蘇寧會員優惠

現凡登記成為蘇寧會員,即可領取總額$850優惠券!包括有家庭電器$400券(消費滿$1,000減$100)、通訊電腦$400券(消費滿$1,750減$100)同埋全電器$50券(消費滿$500減$50)!

登記成為蘇寧會員:http://www.hksuning.com/register

另外亦可以download蘇寧APP,有APP版獨有5大禮遇!包括每日打卡拎積分、每日搶購至抵價產品、APP限定套餐優惠、APP限定優惠碼!


「香港蘇寧 x WeWa購物優惠」條款及細則︰

「香港蘇寧 x WeWa購物優惠」(「本推廣」)只適用於持有有效之安信信貸有限公司(「安信」) 發
出的EarnMORE信用卡或WeWa信用卡(「合資格信用卡」)之持卡人 (「持卡人」)。
2. 本推廣之推廣期為2023年3月1日至2023年6月30日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
3. 持卡人必須於推廣期內於OmyCard手機應用程式 (「手機程式」)登記及以其合資格信用卡於香港蘇寧
易購有限公司(「香港蘇寧」)簽賬,方可享有本推廣優惠1的相關優惠。 即使持卡人持有多於一張
有效之合資格信用卡,持卡人於推廣期內只須於手機程式登記一次。
4. 於推廣期內,持卡人以其持有之任何一張合資格信用卡於香港蘇寧網店www.hksuning.com/單筆合資
格簽賬滿HK$500至HK$2,999,該筆合資格簽賬可獲HK$30現金回贈。於推廣期內,持卡人以其持有
之任何一張合資格信用卡於香港任何香港蘇寧分店或網店單筆合資格簽賬滿HK$3,000至HK$5,999,
該筆合資格簽賬可獲HK$130現金回贈,單筆合資格簽賬滿HK$6,000至HK$8,999,該筆合資格簽賬
可獲HK$270現金回贈,單筆合資格簽賬滿HK$9,000或以上,該筆合資格簽賬可獲HK$480現金回贈
。(「優惠1」)
5. 合資格簽賬指於推廣期內以合資格信用卡於香港蘇寧香港分店或網店www.hksuning.com/消費的零售
簽賬,但不包括以下類別之簽賬交易:購買香港蘇寧現金券之交易、分單簽賬交易、經由OmyCard
手機應用程式、雲閃付APP及Apple Pay以外之流動支付平台的簽賬交易、未入賬/取消/退款/退回/偽
造之交易、所有未經授權之交易及安信及香港蘇寧不時決定之其他類別交易(「合資格簽賬」),另
外於推廣期內,如持卡人當日於任何香港蘇寧香港分店及/或網店www.hksuning.com以合資格信用卡
進行多於一筆簽賬,只有該等簽賬中最高金額之單筆簽賬方為合資格簽賬並會用以計算持卡人於優惠
1所獲享的現金回贈,而該日的相關其他簽賬將不會同時獲享優惠1的現金回贈。
6. 由2023年3月1日至3月31日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年4月1日
至4月30日期間,每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年5月1日至5月31日期間,
每位持卡人於優惠1最多可享HK$960現金回贈;由2023年6月1日至6月30日期間,每位持卡人於優惠
1最多可享HK$960現金回贈,並於整個推廣期內最多可享HK$2,400現金回贈。
7. 於推廣期內,持卡人以合資格信用卡於香港任何香港蘇寧分店購買指定產品可享低至4折優惠(「優
惠2」)。指定產品數量有限,先到先得,售完即止。
8. 持卡人於優惠1所獲享的現金回贈將於2023年9月30日或之前存入相關之合資格信用卡戶口內,惟現
金回贈存入時其戶口須仍然生效及信貸狀況良好。現金回贈不可轉贈、轉讓、退換或兌換現金。
9. 所有獲享優惠1的相關現金回贈優惠之簽賬必須於推廣期內交易及於2023年7月7日或之前入賬。
10. 持卡人必須保留所有合資格簽賬之存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,安信保留隨時要求持卡
人提供合資格簽賬存根正本及/或其他文件/證據的權利,以便安信作進一步核實。
11. 所有合資格簽賬被取消或退回將不會獲得優惠1相應的現金回贈。持卡人獲取現金回贈獎賞後,如用
作計算現金回贈獎賞之合資格簽賬被取消或退回,安信有權從有關信用卡戶口扣除該簽賬可獲贈之現
金回贈獎賞而毋須另行通知。
12. 安信及香港蘇寧保留隨時取消本推廣及/或修改有關條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議
,安信及香港蘇寧保留最終決定權。
13. 持卡人明白及接納如有關產品及/或服務並非由安信提供。安信對一切與各項產品及/或服務有關之責
任概不承擔。所有與其產品及服務相關之責任(包括但不限於其質素及供應量)均由香港蘇寧及/或相
關生產商承擔。
14. 除持卡人及安信外,任何人均無權根據香港法例第 623 章《合約(第三者權利)條例》強制執行本條
款及細則的任何條款或享有任何條款中的利益。
15. 所有產品圖片、產品價錢及產品資料只供參考,詳情請向香港蘇寧查詢。
16. 所有本推廣之優惠不可與香港蘇寧其他推廣優惠、折扣及現金券同時使用。
17. 優惠2不適用於網店www.hksuning.com/。
18. 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.