fbpx

星展豐盛私人客戶開戶優惠!可享用星展豐盛私人客戶專屬嘅DBS Asia Treasures貴賓室!仲有高達HK$66,000獎賞同額外抗疫保護套裝!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

星展豐盛私人客戶開戶優惠

雖然宜家無得去旅行住,但為入貴賓室做足準備,除咗可以申請信用卡外,開戶口都得㗎!

今次同大家講下星展豐盛私人客戶開戶優惠!就係可以全年任用星展豐盛私人客戶專屬嘅DBS Asia Treasures 貴賓室 (即係香港環亞優逸庭,有a la carte同埋按摩果個呀),仲可以帶多一個人入添!而且有高達HK$66,000獎賞同額外抗疫保護套裝呀!

首先獎賞會有:

 • 會面禮遇:抗疫保護套裝 (紫外光消毒盒及口罩收納套)數量有限!
 • 簽立文件禮遇: HK$500崇光百貨現金禮券,同財富策劃師會面仲有額外HK$500崇光百貨現金禮券呀
 • 迎新獎賞:HK$6,000 獎賞 (存入HK$8,000,000新資金)
 • 投資獎賞:轉入債券/非實物股票/基金可享高達HK$60,000獎賞

可享合共高達HK$66,000獎賞!

至於星展豐盛私人客戶有乜用呢?佢係結合私人財富管理同個人銀行服務,即係可以認購到私人銀行嘅投資產品嘅同時亦可以享用個人銀行分行服務嘅便利。

仲有啊無論您身處世界各地,您喺香港同新加坡戶口嘅資產同投資組合都可以由同一個客戶經理幫您管理。

當然唔少得星展豐盛私人客戶可以享有額外嘅旅遊禮遇,包括可以享用星展豐盛私人客戶專屬嘅DBS Asia Treasures貴賓室,仲可以任搭佢地嘅Limousine來往香港、新加坡、印尼同埋台灣機場!

有興趣嘅就可以預約開戶了解更多喇!

另外提返大家開星展豐盛私人客戶嘅同時仲可以開埋DBS信用卡,例如DBS Black World Mastercard®DBS COMPASS VISA 等等呀!

DBS Treasures 星展豐盛理財預約開戶:flyformiles.hk/dbs-treasures-privateDBS Treasures 星展豐盛理財


星展豐盛私人客戶開戶優惠 獎賞詳情

1. 會面禮遇 抗疫保護套裝
2. 簽立文件禮遇 HK$500崇光百貨現金禮券及與財富策劃師會面額外HK$500崇光百貨現金禮券
3. 迎新獎賞 HK$6,000
4. 投資獎賞 高達HK$60,000
可享合共 高達HK$66,000獎賞

1. 會面禮遇

由即日起至2020年12月31日客戶成功與星展豐盛私人客戶的客戶經理預約會面,將可獲抗疫保護套裝 (數量有限!)

2. 簽立文件禮遇

由即日起至2020年12月31日客戶成功簽立開戶文件,將可獲HK$500崇光百貨現金禮券及成功與財富策劃師會面可獲額外HK$500崇光百貨現金禮券!


3. 迎新獎賞HK$6,000

 • 成功於推廣期內簽立新戶口所需的所有文件及在簽立開戶文件後兩個月內晉身成爲 星展銀行(香港)有限公司(「本行」)星展豐盛私人客戶(「新戶口」)的新客戶;及
 • 由戶口開立日起至適用的指定日期前,一直維持新戶口個人理財總值不少於HK$8,000,000或其等值;及
 • 於成爲新客戶當日(「新戶口開立日」)之前12個月內,不曾是星展豐盛私人客戶;及
 • 是DBS發出以下任何信用卡的現有主要持卡人或在開立新戶口時申請以下任何信用卡並作為主要持卡人:
  DBS Eminent Card
  DBS Black World Mastercard® Card
  DBS Black American Express® Card
  DBS COMPASS VISA
 • 「個人理財總值」指客戶存放於星展的總資產,不論客戶以個人或聯名方式持有。資產包括港幣、人民幣及外幣存款、外幣掛鈎投資、本地及海外證券、基金、債券及其他掛鈎及/或結構性投資產品的市場價值。
 • 「指定日期」指:
「新戶口開立日」的月份 指定日期
2020年7月 2020年9月30日
2020年8月 2020年10月31日
2020年9月 2020年11月30日
2020年10月 2020年12月31日
2020年11月 2021年1月31日
2020年12月 2021年2月28日
2021年1月 2021年3月31日
2021年2月 2021年4月30日
 • HK$6,000獎賞將以信用卡簽賬額形式 (「迎新獎賞」) 根據以下安排於相應月份存入有效的信用卡戶口:
「新戶口開立日」的月份 迎新獎賞存入月份
2020年7月 2021年1月
2020年8月
2020年9月
2020年10月 2021年5月
2020年11月
2020年12月

4. 投資獎賞高達HK$60,000

新客戶於新戶口開立日起至上述條款3之相應指定日期內,透過財富管理戶口成功轉入任何債券、基金及/或非實物股票作為 新資金,並累積總轉入金額至以下指定金額範圍,將可獲得禮遇(「新客戶投資轉入禮遇」)。

轉入債券及/或非實物股票:

指定範圍 (或其等值) 新客戶投資轉入禮遇
首 HK$200,000 HK$200
其後每 HK$100,000 HK$100 (上限為 HK$20,000)

轉入基金:

指定範圍 (或其等值) 新客戶投資轉入禮遇
首 HK$200,000 HK$400
其後每 HK$100,000 HK$200 (上限為 HK$40,000)

合資格新客戶可獲得的新客戶投資交易禮遇上限為HK$60,000。

投資涉及風險。受條款及細則約束。

>>星展豐盛私人客戶新資金禮遇之條款及細則
>>星展豐盛私人客戶投資獎賞之條款及細則
>>免責聲明


DBS Treasures 星展豐盛理財預約開戶及連結:flyformiles.hk/dbs-treasures-privateDBS Treasures 星展豐盛理財

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。