fbpx

大新銀行e直通遙距信用卡申請推廣優惠!額外HK$100現金回贈及送你12個月全方位網購保障!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

宜家申請信用卡真係愈來愈方便,簡單幾步就可以完成整個流程!大新銀行既「e直通遙距信用卡申請」只需要輸入簡單個人資料、上載香港身分證及自拍呢3個步驟,無需遞交入息及住址證明信用卡就可以即時批核,更預設HK$10,000信用額!

由即日起至2020年9月30日,新客戶成功申請以下信用卡除可獲迎新禮品外, 更可享以下額外優惠:

指定大新信用卡 新客戶成功申請指定大新信用卡所享之額外獎賞
·         大新ONE+信用卡 HK$100現金回贈
·         大新ANA World萬事達卡
·         大新英國航空信用卡
·         大新APITA UNY卡
·         大新Hello Kitty萬事達白金卡 別注版Hello Kitty四色砧板

另外如果你係申請大新ONE+信用卡,仲額外送你「e+保」全方位網購保計劃12個月保障呀!以下係7大網購保障內容:

1. 於欺詐網站交易之財務損失
2. 信用卡被盜用所引致之財務損失
3. 貨品運送延誤於指定日子仍未能送達
4. 送達貨品遭意外損毀
5. 服務供應商倒閉引致未能使用服務之損失
6. 退回次貨之運費賠償
7. 因享用網購餐膳後24小時內食物中毒引致之醫療費

呢個優惠都相當唔錯,可以話都幾全面咁保障到大家網購時可能預到既問題,令大家可以安心購物呀!

e 直通遙距申請 HK$100 現金回贈優惠之條款及細則:

1. 推廣期由 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止(包括首尾兩天)(「推廣期」)。

2. e 直通遙距申請 HK$100 現金回贈(「現金回贈」)只適用於推廣期內透過大新手機應用程式成功申請大新 ONE+信用卡(「信用卡」)之全新主卡申請人(即於過往 12 個月內未曾持有任何由大新銀行有限公司(「本行」)發出之信用卡主卡或附屬卡之申請人)(「合資格客戶」)。

3. 合資格客戶於信用卡獲批核後可獲現金回贈。有關現金回贈金額會於發卡後 4 個工作天內誌賬至合資格客戶之信用卡內。每位合資格客戶只可享現金回贈一次。現金回贈只適用於扣減新簽賬項之用,不得轉戶或提取現金。

4. 如合資格客戶於新卡發出後 13 個月內取消主卡,本行保留於其信用卡戶口內扣除 HK$100 手續費之權利,而毋須另行通知。

5. 本行保留隨時更改本條款及細則或取消、更改或終止此推廣優惠的權利而毋須事先通知。如有任何爭議,本行擁有最終之決定權。

6. 如有關之申請涉及詐騙或濫用成份,本行有權從客戶相關之戶口扣除相關現金回贈金額而毋須另行通知。

ONE+信用卡「全方位網購保」推廣優惠之條款及細則:

1. ONE+信用卡「全方位網購保」推廣優惠由 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止(包括首尾兩天)(「推廣期」)。

2. 全新主卡申請人(即於過往 12 個月內未曾持有任何由大新銀行有限公司(「本行」)發出之信用卡主卡或附屬卡之申請人)(「合資格客戶」)於推廣期內透過大新手機應用程式成功申請大新 ONE+信用卡(「合資格信用卡」)可免費享大新保險「全方位網購保」12 個月保障。

3. 「全方位網購保」的保障期由本行發卡日起計 12 個曆月止。例如:如信用卡發卡日為 2020 年 5 月 30 日,其 12 個月保障即至 2021 年 5 月 29 日止。「全方位網購保」只適用於憑合資格信用卡進行之交易。

4. 若合資格客戶同時受保多於一份由大新保險承保之「全方位網購保」時,任何賠償均只會根據該項保障的最高賠償額的一份保單作出賠償。

5. 大新保險為「全方位網購保」之承保人,全面負責一切保障及賠償事宜,並保留對有關保險計劃申請的最終批核權。

6. 有關「全方位網購保」的條款細則、保障範圍及不承保事項,詳列於保單之內,並以保險合約為準。詳情請於辦公時間星期一至五上午 9:00 至下午 5:45(公眾假期除外)致電大新保險 2808 5000 查詢或瀏覽大新保險網頁(www.dahsinginsurance.com )。

7. 本行已登記為持牌保險代理機構,並為大新保險之獲授權持牌保險代理機構。「全方位網購保」屬大新保險而非本行的產品,對於本行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(「合資格爭議」定義,請參看金融糾紛調解中心的金融糾紛調解計劃《職責範圍》),本行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序;然而,對於有關保險產品的合約條款的任何爭議,應由大新保險與客戶直接議決。

8. 為提供「全方位網購保」保障予合資格客戶,本行及大新保險之間或會傳送或披露合資格客戶的姓名、香港身份證號碼、合資格信用卡頭 8 位號碼、出生日期、性別、發卡日期、電郵地址及手提電話號碼。有關資料將根據合資格客戶於申請表中所提供的為準。

9. 本行保留隨時更改本條款及細則或取消、更改或終止此推廣優惠的權利而毋須事先通知。如有任何爭議,本行擁有最終之決定權。

10. 如有詐騙或濫用,本行保留權利於合資格客戶於本行的賬戶扣除相等於優惠的價值而毋須事先通知。 本條款及細則之中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

 

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.