fbpx

HSBC Premier 最紅網上消費優惠-Deliveroo 及 Spotify!簽賬即享3個月現金回贈!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

HSBC Premier 最紅網上消費優惠-Deliveroo 及 Spotify

平時HSBC張Premier信用卡除咗海外簽賬有額外2%獎賞錢真係無咩優惠,好多時大家都只會用Visa Signature而放埋佢喺一二邊,宜家終於有出其他優惠啦!由即日起至2021年2月15日,憑滙豐卓越理財信用卡®於Deliveroo/Spotify簽賬,可享3個月現金回贈:

- Deliveroo:可享簽賬淨額7折優惠而折扣金額將會以現金回贈形式發放,全期最多可享三個月現金回贈,上限為每月HK$62 (3個月合共HK$186)

- Spotify:連續訂閱Spotify三個月可獲享每月最高港幣58元月費現金回贈,全期最多可享三個月現金回贈,上限為每月HK$58 (3個月合共HK$174)

係時候拎番張Premier信用卡出黎用啦!

優惠詳情:HSBC 網頁

適用信用卡:HSBC Premier 信用卡

HSBC Premier信用卡最紅網上消費優惠-Deliveroo 及 Spotify條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2020年11月15日至2021年2月15日。


優惠詳情

 1. 於推廣期內,您可以憑合資格信用卡:
  1. 優惠1:於Deliveroo點餐付款可獲享簽賬淨額7折優惠而折扣金額將會以現金回贈形式發放,全期最多可享三個月現金回贈,上限為每月62港元;
  2. 優惠2:連續訂閱Spotify三個月可獲享每月最高港幣58元月費現金回贈,全期最多可享三個月現金回贈,上限為港幣174元。


如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
  2. 於推廣期內於指定商戶以合資格信用卡作合資格簽賬;
  3. 於合資格簽賬交易日前90天內並未以合資格信用卡於指定商戶簽賬;
  4. 於合資格簽賬交易日起連續12個月設定同一合資格信用卡為指定商戶的結賬信用卡並保持與該商戶的交易記錄。


獲享優惠前須注意事項

 1. 優惠1及優惠2可同時使用。
 2. 我們將根據我們持有的合資格簽賬交易紀錄,以計算您可獲享的現金回贈。如您符合資格獲享優惠,我們會於交易日期後的60個工作天內自動誌入於我們紀錄中您的合資格信用卡戶口內。
 3. 於獲享現金回贈後,如用作計算現金回贈的有關交易被取消,我們有權於有關持卡人的信用卡戶口扣除該現金回贈而不作事先通知。
 4. 您不可:
  1. 將優惠兌換其他貨品、服務、折扣或轉讓;及
  2. 與其他優惠同時使用(除特別聲明外)。
 5. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根或正式交易紀錄的正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根、交易紀錄及/或其他證據,以作核實並保存。
 6. 所有圖片、貨品資料、描述、價格及優惠均由指定商戶提供並只供參考。所有由指定商戶提供的貨品及服務數量有限,售完即止。對於指定商戶所提供的產品及服務質素或指定商戶或會提供的額外推廣優惠/折扣,我們概不承擔任何責任。請向指定商戶查詢優惠詳情及條款細則。
 7. 所有優惠須受本條款及細則及指定商戶的條款及細則約束。我們及指定商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 8. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您已獲享的現金回贈或任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 9. 就本推廣如有任何爭議,我們及指定商戶保留最終決定權。
 10. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。


詞彙定義

  1. 「指定商戶」指在香港的Deliveroo及Spotify。
  2. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的滙豐卓越理財信用卡®
  3. 「合資格簽賬」指推廣期內於指定商戶以合資格信用卡簽賬,及於獲享優惠時已誌賬的交易。所有以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包)及未誌賬╱取消╱退款的交易,均不會算作本推廣的合資格簽賬。
  4. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.