fbpx

PayMe順豐速運優惠!即日起至2021年2月21日,運費滿港幣10元或以上,即減港幣 3 元!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

呢排大家應該都成日寄野俾朋友做聖誕禮物,呢個優惠就岩晒啦!

即日起至2021年2月21日,無論係上門定喺順豐營業點﹑順豐站寄/取件,用PayMe支付港幣$10或以上運費,即減港幣$3*!

至於PayMe增值用乜卡好,梗係用渣打亞洲萬里通萬事達卡 ($6/里)、DBS Black World Master ($6/里) 或 渣打Simply Cash Visa卡 (1.5%) 啦!

優惠網址:https://payme.notey.com/post/22196402/

HSBC Payme信用卡儲分教學及信用卡里數、回贈表!教你0成本賺現金回贈同里數!


順豐速運簡介

順豐香港專注於為個人及企業客戶提供一站式的綜合物流解決方案。除提供廣泛的物流服務外,順豐香港在本地設有過百順豐網點及近千個順便智能櫃。


PayMe順豐速運優惠 條款及細則

1. 除特別聲明外,此優惠的推廣期為 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 2 月 20 日(包括首尾兩 日)(「推廣期」)。

2. 任何客戶如使用 PayMe 向順豐速運(香港)有限公司(「順豐速運」)支付順豐速運所提供服務和產品的費用,且單筆付款金額達到 10 港元或以上(使用任何其他推廣、優惠 或速運服務現金禮券後)(「合資格用戶」),則有資格享受 3 港元的即時折扣優惠。

3. 此優惠可與其他推廣、優惠或速運服務現金禮券同時使用。

4. 合資格用戶於透過 PayMe 付款前必須註明使用此優惠。

5. 此優惠不適用於支付順便智能櫃服務的費用及/或與之有關的款項。

6. 每項推廣名額有限,本行保留全權酌情更改有關名額的權利。

7. 所有圖片僅供參考。

8. 推廣資訊上的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由順豐速運提供及只作參考,香港上海滙豐銀行有限公司(「本行」)恕不承擔任何責任。合資格用戶 請向順豐速運查詢詳情。

9. 對於任何違反本條款及細則、篡改此優惠、涉及與此優惠相關的濫用、欺騙或欺詐行為, 或作出虛假聲明或陳述或違反適用法律或法規的合資格用戶,本行有權取消其參與資格。 如被取消資格,合資格用戶的任何優惠均可能於隨後被撤銷及收回。

10. 此推廣須受本條款及細則及順豐速運不時制訂的任何其他條款及細則約束。本行及順豐速 運可更改或終止優惠或修改適用於此優惠的條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條 款及細則,請參閱有關網頁。

11. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或順豐速運的最終決定為準。

12. 優惠不可兌換現金/服務或其他商品。優惠不得轉讓(除特別聲明外),詳情請向順豐速運查詢。

13. 本行根據香港法例撰寫優惠之英文條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如 有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。