fbpx

【Payme x 萬寧網店】獨家優惠!網店消費單一$300或以上可享$35;單一簽賬$520或以上就可減$100 (只限5月9日)

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Payme x 萬寧網店

就到母親節啦!大家諗好送咩比母親大人未呢?仲未有時間買嘅唔洗擔心,由即日起至2021年5月23日,用 PayMe喺萬寧網店買嘢有以下優惠:

  • 優惠一:網上單一消費滿$300或以上,可享$35折扣!
  • 優惠二:於 5月9日 (06:00-23:59)  網上單一消費滿$520或以上,可享$100折扣!

就算想簡簡單單幫媽媽買下日常用品,都可以喺萬寧網店買用Payme比錢,就可以有高達$100折扣!真係好抵!所以有乜買都留返5月9日買晒佢啦!

優惠詳情:https://payme.notey.com/post/22196679/

 


payme萬寧優惠 詳情

  • 優惠一:

–  由即日起至2021年5月23日,於網上單一消費滿$300或以上,可享$35折扣優惠。

  • 優惠二:

– 於2021年5月9日 (06:00-23:59)  網上單一消費滿$520或以上,可享$100折扣優惠。


payme萬寧優惠 之條款及細則:

優惠期限

1. 除另有指明外,萬寧網上商店優惠的推廣期為 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 23 日。 優惠對象

優惠對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期以Payme於參與商戶付款以享本推廣之優惠。

優惠內容

3. 推廣期內,在萬寧網上商店使用 PayMe 消費港幣 300 元或以上,即可獲享港幣 35 元優 惠。

4. 每項推廣的名額有限,先到先得,本行保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。 請在享用優惠前細閱

請在享用優惠前細閱

6. 所有相片只供參考。

7. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

  1. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。
  2. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

10. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

11. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

12.「合資格用戶」指 PayMe 登記用戶。

13.「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

附加條款及細則

14. 此優惠不適用於購買萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、電話卡、化妝專櫃、醫學美容專櫃、 保健專櫃產品、處方藥物、出位價產品、無折扣產品、實價產品、短期推廣產品、換購 品、會員及印花活動換購品、八達通增值 服務及塑膠購物袋收費。

15. 此優惠不可與其他推廣優惠、折扣或優惠券同時使用。

16. 此優惠僅適用於在萬寧網店購買的商品。

payme萬寧優惠 網上商店母親節優惠之條款及細則:

優惠期限

1. 除另有指明外,萬寧網上商店母親節優惠的推廣期只限於 2021 年 5 月 9 日。

優惠對象

2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣 之優惠。

優惠內容

3. 推廣期內,在萬寧網上商店使用 PayMe 消費至少港幣 520 元,即可獲享港幣 100 元優惠。

4.每項推廣的名額限 500 名,先到先得,本行保留權利全權酌情更改有關名額。

5. 對於以優惠價格出售的指定產品,其數量有限,售完即止 。 請在享用優惠前細閱

請在享用優惠前細閱

6.所有相片只供參考。

7. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商 戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。

  1. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。
  2. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。

10. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不得轉讓,亦不可與任何其他折扣、推 廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

11. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

12.「合資格用戶」指 PayMe 登記用戶。

13. 「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.