fbpx

【渣打SMART信用卡搞新意思! 6月全新信用卡客戶有分期優惠】聯同凍肉店Premium Cut 「咁都有得分期凍肉店」活動!買和牛韓牛做三個月0息分期,額外享高達HK$400現金回贈

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

渣打Smart信用卡分期優惠

又到咗燒肉嘅季節!買塊靚扒返屋企慢慢整黎食真係人生一大樂事!渣打居然連諗到一個買肉都有優惠嘅活動益大家!只要係全新信用卡客戶喺2021年6月於指定連結申請SMART卡,做齊晒以下步驟,除咗基本HK$1,600迎新禮遇,仲有高達額外HK$400現金回贈呀!今次真係請你食扒啊!

  • 步驟 1:全新信用卡客戶於2021年6月1日至30日透過指定連結 https://bit.ly/2T7eXWe 成功申請SMART卡
  • 步驟 2:於2021年7月份內任何一個星期六或星期日,憑渣打SMART卡於大角咀Premium Cut^ 購買凍肉滿HK$500至HK$600
  • 步驟 3:於2021年8月15日或之前,透過SC Mobile、網上銀行或渣打網頁簡單於Premium Cut簽賬項目點選3個月還款期嘅0息分期*
  • 步驟 4:相等於合資格分期付款計劃的兩期供款之現金回贈將於2021年9月30日或之前顯示於「360°全面賞」網上換領平台,最高為HK$400現金回贈

即係話做齊以上步驟,當你去Premium Cut買夠HK$600靚肉,分3個月還款,0息之餘,其後兩期合共嘅HK$400供款都會回贈返畀你!記得,要買滿HK$500呀!迎新仲有高達HK$1,600現金回贈,真係勁抵!

唔好唔記得平時張渣打SMART卡喺DON DON DONKI / 759阿信屋/ OK便利店 / 百佳/ FUSION / TASTE / 屈臣氏門市及其網店 / foodpanda / foodpanda mall / pandamart簽賬都有5%現金回贈架**!所以未申請就要快手啦!

Premium Cut “咁都有得分期凍肉店” 活動網址:https://bit.ly/2T7eXWe

渣打Smart卡使用詳情:https://flyformiles.hk/34052/

^Premium Cut 地址:大角咀中匯街29號
*如選擇6個月或以上還款期,則每月手續費低至0.15%


Premium Cut 地址


渣打Smart信用卡分期優惠 Premium Cut “咁都有得分期凍肉店” 活動 條款及細則

1. Premium Cut “咁都有得分期凍肉店” 活動 ( 「活動」) 將於2021年7月逢星期六及星期日(即 7月3丶4丶10丶11丶17丶18丶 24丶25及31日) (「活動期」)於位於大角咀中匯街29號之Premium Cut 舉行。

2. 如欲參與活動以獲享活動禮遇(如以下釋義),客戶(「全新信用卡客」):
– 必須為現時並未持有及於現時申請渣打Smart 信用卡主卡(「合資格信用卡」)批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司(「本行」)發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡;及
– 於2021年6月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)透過sc.com/hk/smartpc 或 sc.com/hk/smartpce 遞交合資格信用卡網上申請表格;及

3. 於活動期憑合資格信用卡於Premium Cut購買價值HK$500至HK$600凍肉(「合資格交易」) ;及
– 於2021年8月15日或之前成功經SC Mobile應用程式或網上理財或本行網頁以合資格信用卡就合資格交易申請3個月月結單分期(「合資格月結單分期」) 。

4. 全新信用卡客戶參與活動可獲得相等於2期合資格月結單分期金額之現金回贈,高達HK$400現金回贈(「活動禮遇」) 。

例子

如全新信用卡客戶作合資格簽賬及申請合資格月結單分期之金額為HK$600,全新信用卡客戶於活動禮遇可享之現金回贈為: HK$600÷ 3 x 2 = HK$400

5. 全新信用卡客戶必須繳付合資格月結單分期之所有分期金額。活動禮遇之現金回贈將於2021年9月30日或之前存入並顯示於「360°全面賞」網上換領平台,而不會自動存入全新信用卡客戶之合資格信用卡賬戶。

6. 每位全新信用卡客戶於活動期內只可獲贈活動禮遇一次。本行保留全新信用卡客戶享有活動禮遇之最終決定權。

7. 合資格信用卡之賬戶必須於安排活動禮遇時仍為有效、無拖欠任何信用卡賬項及信用狀況良好,否則本行有權取消安排活動禮遇予全新信用卡客戶。符合資格獲得活動禮遇之全新信用卡客戶,如在2021年10月31日或之前仍未獲得活動禮遇須與本行聯絡,否則本行將不負責重新存入活動禮遇或任何賠償。現金回贈於「360°全面賞」網上換領平台可作換領現金之用。現金回贈換領受有關條款及細則約束,請瀏覽com/hk/rewards 以參閱現金回贈之詳情及換領現金回贈。

8. 活動禮遇不可兌換成積分、現金回贈或現金,亦不可轉讓。

9. 如自願或被非自願取消合資格信用卡賬戶,所有現金回贈(不論是否已存入給全新信用卡客戶)將被即時取消,本行保留權利向全新信用卡客戶收取相等於活動禮遇價值之價值。

10. 已獲贈活動禮遇之全新信用卡客戶若在合資格信用卡發出後一年內取消該合資格信用卡,本行保留權利向全新信用卡客戶收取相等於活動禮遇之價值。

受詳盡之條款及細則約束,請瀏覽https://www.sc.com/hk/zh/credit-cards/smart/wagyu/了解更多

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.