fbpx

【大新信用卡優惠】電子錢包增值獎賞!現金回贈高達HK$300!AlipayHK、PayMe 同 WeChat Pay HK 都有份!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

大新銀行知道大家拎咗消費券之後,加上各個電子錢包仲有源源不絶既商戶加碼禮券,用電子錢包既機會都多左好多,所以就推出左電子錢包增值獎賞!只要你喺6月30日前,未曾用過大新信用卡係AlipayHK、PayMe 或WeChat Pay HK進行交易;由宜家至1231日,用以上你未用過既電子錢包累積交易 (P2P轉賬同增值都得) 滿HK$3,000以上,每個電子錢包可獲現金回贈HK$50!交易滿HK$5,000以上,每個電子錢包可獲現金回贈HK$100!全部用晒就有HK$300嫁!

未有大新信用卡既,可以經小斯申請啦!今期大新信用卡小斯額外優惠繼續係送喼或$500呀!啱晒大家staycation或者出街掃貨用呀!只要你12個月內無持有任何大新信用卡,喺8月1日至8月31日,經小斯申請指定大新信用卡,並於9月30日或之前批核,無須簽賬,就有:

優惠詳情:https://dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers/ewallet_topup_reward.html

適用信用卡:

💋大新BA: flyformiles.hk/dsb.ba.avios (同時於申請表格tick埋連同大新ONE+申請先有額外$500 Apple Gift  Card 或 超市禮券 或American Tourister 20吋行李箱;單獨申請就只有$200超市禮券 或 Apple Gift Card)

💋大新Autotoll信用卡:flyformiles.hk/dsb.autotoll (同時於申請表格tick埋連同大新ONE+申請先有額外$500 Apple Gift Card 或 超市禮券 或 American Tourister 20吋行李箱,單獨申請就只有$200超市禮券 或 Apple Gift Card)

💋大新ANA: flyformiles.hk/dsb.ana.apply (同時於申請表格tick埋連同大新ONE+申請先有額外$500 Apple Gift  Card 或 超市禮券 或 American Tourister 20吋行李箱,單獨申請就只有$200超市禮券 或 Apple Gift Card)

💋大新ONE+:flyformiles.hk/dsb.oneplus ($250超市禮券 或 Apple Gift Card)

(記得要喺8月1日至8月31日申請先有架!最好申請時一次過交埋所需文件,咁就可以加快批核!!!)

優惠受條款及細則約束

借定唔借?還得到先好借!

本服務/產品並不是以歐盟的人士為目標


大新信用卡 「高達 300 港元電子錢包增值獎賞」詳情

 • 推廣日期:2021年8月1日至2021年12月31日
 • 合資格客戶:2021年1月1日至6月30日前,未用過大新信用卡於AlipayHK、PayMe 及/或 WeChat Pay HK進行交易

推廣期內於個別指定電子錢包(AlipayHK、PayMe 及/或 WeChat Pay HK)累積增值交易(包括 P2P 轉賬)達指定金額,可享以下相關之現金回贈:

指定電子錢包 於推廣期內累積合資格交易指定金額 現金回贈 整個推廣
最高現金回贈
AlipayHK 3,000港元至4,999港元 50港元 300港元
5,000港元或以上 100港元
PayMe 3,000港元至4,999港元 50港元
5,000港元或以上 100港元
WeChat Pay HK 3,000港元至4,999港元 50港元
5,000港元或以上 100港元

註:

 1. 本推廣之合資格客戶須於2021年1月1日至2021年6月30日(包括首尾兩日)期間,未曾以其名下任何合資格信用卡於 AlipayHK、PayMe 及/或 WeChat Pay HK(「指定電子錢包」)進行任何港幣交易之合資格客戶。
 2. 本推廣之指定電子錢包只適用於 AlipayHK、PayMe 及/或 WeChat Pay HK。個別之電子錢包或於增值過程中產生手續費並由有關商戶收取,客戶需自行承擔。
 3. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於是次推廣就每個指定電子錢包最高可享100港元現金回贈,整個推廣可獲最高之現金回贈總額為300港元。

「高達 300 港元電子錢包增值獎賞」之條款及細則

 1. 本推廣由2021年8月1日至2021年12月31日(包括首尾兩日)(「推廣期」),增值交易以有關之增值交易日期計算並以大新銀行有限公司(「本行」)記錄為準。
 2. 優惠只適用於持有由本行所發出之信用卡或其聯營卡(「合資格信用卡」)之主卡之客戶及持有 其名下附屬卡之客戶(「合資格客戶」)。惟不適用於本行銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶、現金卡、公司卡、採購卡、商務卡、Gift 卡、貴賓卡、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智 ‧ 簡單」折現 計劃戶口。
 3. 優惠只適用於 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日(包括首尾兩日)期間,未曾以其名下任何合資格信用卡於 AlipayHK、PayMe 及/或 WeChat Pay HK(「指定電子錢包」)進行任 何港幣交易之合資格客戶。
 4. 於推廣期內,合資格客戶以合資格信用卡於2021年1月1日至2021年6月30日(包括首尾 兩日)期間未曾以其名下任何合資格信用卡進行任何港幣交易之個別指定電子錢包進行增值交易 (包括 P2P 轉賬)(「合資格交易」)並累積達指定金額(「指定金額」),可享以下相關之現金 回贈(「現金回贈」):
  指定電子錢包 於推廣期內累積合資格交易指定金額 現金回贈 整個推廣
  最高現金回贈
  AlipayHK 3,000港元至4,999港元 50港元 300港元
  5,000港元或以上 100港元
  PayMe 3,000港元至4,999港元 50港元
  5,000港元或以上 100港元
  WeChat Pay HK 3,000港元至4,999港元 50港元
  5,000港元或以上 100港元
 5. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於是次推廣就每個指定電子錢包最高可享100 港元現金回贈,整個推廣可獲最高之現金回贈總額為 300 港元。
 6. 客戶於個別電子錢包增值之過程中或會產生手續費並由有關商戶收取,客戶需自行承擔。
 7. 合資格客戶必須保留有關合資格交易之記錄(「合資格交易記錄」)。如有任何爭議,本行保留權利要求合資格客戶提供有關合資格交易記錄及其他文件或證明,以作核實。已遞交之合資格交易記錄及其他文件或證明將不獲發還。
 8. 獎賞將於 2022 年 3 月份或之前以大新信用卡免找數簽賬額的形式將有關之現金回贈存入符合以上條款及細則 4 之合資格客戶於推廣期內作最後有關合資格交易之合資格信用卡主卡賬戶(「信用卡賬戶」)內用以扣減該信用卡新簽賬項之用,並顯示於隨後之月結單上。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.