fbpx

【AE Explorer卡APITA、UNY及谷辰購物優惠】單一簽賬淨金額滿$600或以上有$50簽賬回贈!推廣期內最多2次回贈!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

AE Explorer卡APITA、UNY及谷辰購物優惠

經常去百貨公司到行街嘅你環留意啦!宜家去APITA/UNY/谷辰行街有優惠啊!當中APITA及UNY係日式零售百貨和超市,而谷辰GUU SAN 係日式生活專門店黎!由即日起至2022年12月22日,用已登記嘅美國運通Explorer 信用卡於APITA、UNY或谷辰實體店內單一簽賬淨值滿HK$600或以上,有以下優惠:

 • HK$50簽賬回贈 (推廣期內最多2次回贈)

記得哩個優惠只適用於14,000張成功登記嘅美國運通Explorer 信用卡!登記完就可以去用哩個優惠啦!

優惠詳情:

適用信用卡:
AE Explorer信用卡 (記得要喺2022年11月30日或之前,用小斯呢條link成功申請先可以賺盡$1,500簽賬回贈 + 68,000里迎新!)


AE Explorer卡APITA、UNY及谷辰購物優惠

推廣期:2022年11月22日至12月22日


AE Explorer卡APITA、UNY及谷辰購物 優惠詳情

於推廣期內,用已登記嘅美國運通Explorer 信用卡於APITA、UNY或谷辰實體店內單一簽賬淨值滿HK$600或以上,有以下優惠:

 • HK$50簽賬回贈 (推廣期內最多2次回贈)

# 優惠只適用於首14,000張成功登記之合資格美國運通Explorer 信用卡


AE Explorer卡APITA、UNY及谷辰購物優惠

 1. 登記期由 2022 年 11 月 22 日開始至 2022 年 12 月 22 日結束,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 2. 會員須於推廣期內成功登記合資格卡,並在推廣期內憑已登記的合資格卡親臨位於香港 APITA、UNY 或谷 辰(「參與商戶」)門市單一簽賬淨額滿 HK$600 或以上(「簽賬要求」)的交易(「合資格交易」), 方可享 HK$50 簽賬回贈(「已登記卡優惠」)。
 3. 登記卡優惠只適用於美國運通國際股份有限公司(「美國運通」)在香港簽發的美國運通 Explorer® 信用 卡的基本卡及附屬卡(「合資格卡」)。
 4. 已登記卡優惠不適用於購買香煙及塑膠袋收費。
 5. 推廣期內,每張已登記卡可享最多兩次回贈,回贈總額上限為 HK$100。
 6. 已登記卡優惠只適用於首 14,000 張成功登記之合資格卡。
 7. 如會員並非憑已登記卡親身於香港 APITA、UNY 或谷辰門市進行的交易,有關簽賬將不被計算。優惠只適 用於香港地點,不適用於網上消費。
 8. 附屬卡需另作登記,而每張美國運通卡之簽賬不能合併以計算簽賬要求。
 9. 透過第三方商戶(包括但不限於第三方送遞或外賣服務)或第三方付款平台之交易不會視為合資格交易

  並不會享有已登記卡優惠。

 10. 未過賬/已取消/已退款的交易或發現任何欺詐的交易或最終取消/退款的交易將不被視為合資格交易。
 11. 簽賬回贈不可兌換現金或其他支付方式。
 12. 簽賬回贈將於合資格交易完成後的 5 個工作天內或於推廣期結束後 90 天內存入會員已登記卡賬戶內。
 13. 如會員的美國運通卡賬戶已暫停或取消,簽賬回贈可能不會被存入會員的美國運通卡賬戶內。如合資格 簽賬被退款或取消,已發放的簽賬回贈可能被撤回。
 14. 此已登記卡優惠之所有產品、服務、諮詢、及建議均由參與商戶向會員提供並全權負責。美國運通並非 此登記卡優惠所提供的該等產品及/或服務之供應者,亦不對該等產品及/或服務作出任何表述或保證。
 15. 如對此優惠有任何疑問,請致電卡背面顯示的 24 小時熱線或客户服務熱線 2277 1010 查詢。
 16. 如對此已登記卡優惠有任何爭議,美國運通及參與商戶保留最終決定權。
 17. 本條款及細則之英、中文版本如有任何差別,一概以英文版本為準。
 18. 登記卡推廣條款及細則

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。