fbpx

【PayMe KFC優惠】消費滿$50送$10優惠券!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

PayMe KFC優惠

嘩!超抵呀!平時諗唔到食咩嘅話就可以食炸雞啦!宜家KFC同PayMe有個勁抵優惠呀!由即日起至12月31日,只要於KFC惠顧滿$50並用PayMe付款有以下優惠:

 • $10 PayMe x KFC折扣優惠券
  • 下次惠顧KFC用PayMe付款並滿$50或以上,就會於PayMe內自動扣除$10

正呀!有咗哩個優惠,晚餐就有著落啦!

優惠網址:https://payme.notey.com/post/22197677/


PayMe KFC優惠

推廣日期:即日起至12月31日


PayMe KFC優惠詳情

於推廣期內,只要於KFC惠顧滿$50並用PayMe付款有以下優惠:

 • $10 PayMe x KFC折扣優惠券
  • 下次惠顧KFC用PayMe付款並滿$50或以上,就會於PayMe內自動扣除$10

優惠不適用於自助點餐機
– 推廣期內每位用戶最多可獲取優惠券兩張
– 優惠券將於2023年1月31日到期
– 優惠券數量有限,送完即止


PayMe x KFC 優惠條款及細則

享受優惠的時間

1. 除另有指明外,PayMe x KFC 十二月優惠的推廣期適用於 2022 年 12 月 5 日至 12 月 31 日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。

優惠目標對象
2. 本推廣適用於合資格用戶;合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於香港 KFC (「參與商

戶」)付款以享本推廣之優惠。 優惠內容

 1. 推廣期間,優惠名額有限,先到先得。本行及參與商戶保留權利全權酌情更改有關名額。
 2. 優惠不適用於自助點餐機和第三方外送平台。
 3. 推廣期內,合資格用戶最多可獲取兩張優惠券。
 4. 每張優惠券均須受本條款及細則約束。
 5. 收到優惠券後,優惠券會自動適用於符合以下條件之合資格交易:

a) 於香港 KFC 分店、網站或 app 使用 PayMe 進行港幣 50 元或以上的交易;

b) 在2022年12月5日至2023年1月31日的兌換期內使用優惠券;以及

c) 獲享優惠券的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。 (「合資格交易」)

 1. 合資格用戶可透過 PayMe 應用程式的「轉贈」功能,將優惠券轉讓予其他 PayMe 用 戶。優惠券一經與其他 PayMe 用戶分享,本行即無須承擔任何相關責任。
 2. 如顧客或商戶在已使用優惠券的交易後提出退款(不論全部或部分),本行保留權利撤回 優惠券,或將藉由優惠券存入 PayMe 錢包的款項扣除。

page1image4275806928

3. 推廣期內,合資格用戶於香港 KFC 分店、網站或 app 使用 PayMe 消費港幣 50 元或以 上,即可在 PayMe 錢包獲享港幣 10 元的 PayMe x KFC 折扣優惠券 (「優惠券」)。

9. 合資格用戶可在每筆合資格交易中使用一張優惠券。為免生疑問,若顧客持有多張可用於 合資格交易的優惠券,則會自動將到期日最早的優惠券適用於合資格交易。

10. 合資格用戶可在同一筆交易中賺取和使用優惠券。

PUBLIC

13. 根據有關參與商戶的推廣資訊上所指明的推廣內容,合資格用戶須於每次消費惠顧滿指定 金額(不包括運費)或購買指定產品(如有特別指明),以享優惠。

請在享用優惠前細閱

 1. 本行不對任何第三方網站上的任何內容負責。 通過查看任何第三方網站或使用該網站的 任何信息或功能,用戶被視為承認他們同意本行的超連結政策。
 2. 所有相片僅供參考。
 3. 推廣資訊內的產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商戶提供及只作參考,本行恕不承擔任何責任。合資格用戶請向有關參與商戶查詢詳情。
 4. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。本行及有關參與商戶可更改或終止 優惠或修改條款及細則。有關優惠的最新內容、供應情況以及條款及細則,請參閱相關網 頁。
 5. 如因此推廣產生任何爭議,概以本行及/或有關參與商戶的最終決定為準。
 6. 優惠不可兌換現金/服務、其他商品或折扣。優惠不能與任何其他折扣、推廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。
 7. 本優惠條款及細則受香港法例管轄。推廣資料以及本條款及細則的中英文本如有任何歧義 或不一致,概以英文本為準。

附加條款和條件

21. 此優惠不可與其他優惠、折扣、現金券或優惠券同時使用。

詞彙定義
「合資格用戶」指 PayMe app 用戶。 「本行」指香港上海滙豐銀行有限公司。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。