fbpx

【DBS Eminent Card海外簽賬優惠】每簽滿HK$1,000,就可以參加抽獎贏2024巴黎奧運會雙人遊!包門票、機票、酒店!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

DBS Eminent Card海外簽賬優惠

2024年巴黎奧運會將於7月26日開幕啦!DBS Eminent Card請你去睇奧運啊!由即日起至5月5日,用DBS Eminent Card做海外簽賬:

  • 每HK$1,000有一次抽獎機會!有機會贏取2024巴黎奧運會雙人遊

當中有指定3場奧運會賽事門票各2張、往返巴黎經濟艙雙人機票及酒店接送服務、巴黎市中心酒店住宿4晚連早餐、全日享用Visa Everywhere酒店貴賓休息室、巴黎地鐵卡同巴黎遊客通行卡!真係成個trip都唔洗自己plan!Visa幫你搞掂晒!記得去海外消費用DBS Eminent Card啦!

推廣詳情:https://www.dbs.com.hk/personal-zh/promotion/visa2024

適用信用卡:

DBS Eminent Card (記得要喺2024年4月1日至4月30日,新客戶#經小斯呢條link申請,毋須簽賬都有HK$500 Apple Gift Card 或 超市禮券 + 額外$100「一扣即享」!)

DBS Black World Mastercard
DBS Compass Visa
DBS Live Fresh Mastercard
(記得要喺2024年4月1日至4月30日,新客戶#經小斯呢條link申請,毋須簽賬都有HK$500 Apple Gift Card 或 超市禮券 + 額外$100「一扣即享」!)


DBS Eminent Card海外簽賬優惠

  • 推廣期:2024年3月27日至5月5日

2024年巴黎奧運會將於7月26日揭幕,Visa與你直擊精彩盛事!推廣期內以DBS Eminent Card於DBS Card+ app成功登記並進行海外零售簽賬*每HK$1,000,即可獲抽獎機會一次,有機會贏取2024巴黎奧運會雙人遊 (得獎名額:2個)!

獎品包括:

  • 指定3場奧運會賽事門票各2張
  • 往返巴黎經濟艙雙人機票及酒店接送服務
  • 巴黎市中心酒店住宿4晚連早餐
  • 全日享用Visa Everywhere酒店貴賓休息室
  • 巴黎地鐵卡
  • 巴黎遊客通行卡
* 海外零售簽賬是指於香港以外的銷售點 (就網上交易而言,指商戶的登記及/或結算所在地) 所進行的外幣交易,港幣及澳門幣的交易均不視為外幣交易。

 

註:1. 「2024巴黎奧運會雙人遊」推廣只適用於DBS Eminent Card (包括DBS Eminent Visa Signature Card及 DBS Eminent Visa Platinum Card) 的主要持卡人。2. 獎品供應商為Visa。得獎者將由電腦抽出,並於2024年5月31日或之前於本行網頁公佈。3. 得獎的持卡人必須為使用獎品的旅客之一。4. 本行將會於2024年5月31日或之前將得獎者姓名及DBS Card+記錄中的電郵地址交給獎品供應商 Visa以作其後登記獎品之用。獎品供應商 Visa 將會獲取得獎者姓名及電郵地址,並會以電郵發送電郵予得獎者以代表本行作安排獎品之手續。

「2024 巴黎奧運會雙人遊」推廣條款及細則

1. 2024 巴黎奧運會雙人遊(「本推廣」)只適用於持有由星展銀行(香港)有限公司(「本行」)
發出的 DBS Eminent Card,包括 DBS Eminent Visa Signature Card (「Signature 卡」)及 DBS Eminent
Visa Platinum Card(「白金卡」)(「適用信用卡」)的主要持卡人(「持卡人」)。
2. 本推廣的有效日期為 2024 年 3 月 27 日至 5 月 5 日(「推廣期」),首尾兩天包括在內。
3. 除非本行另有指明,如欲參與本推廣,必須於推廣期內透過 DBS Card+手機應用程式按下述步驟完
成登記程序(「成功登記」):
i. 成功登記 DBS Card+賬戶(已有 DBS Card+賬戶的持卡人可跳過步驟 i,直接按下述步驟 ii 開
始登記程序);
ii. 以適用信用卡成功登記參加本推廣,並須細閱及確認接受本推廣的條款及細則及按指示輸
入所需資料。持卡人於成功登記後將獲發一個參考編號以供記錄及查詢之用。每張適用信
用卡只需登記一次。
4. 如適用信用卡賬戶設有附屬卡,只需主卡持卡人登記。若持卡人未有或未能成功登記,將不符合資
格參與本推廣。成功登記後,不可取消或更改。本行對持卡人是否成功登記有最終決定權。
5. 成功登記的持卡人,於推廣期內以已登記的適用信用卡完成並於 2024 年 5 月 19 日或之前已誌賬的
每 HK$1,000 海外零售簽賬(「合資格簽賬」)(定義見下述第 10 條文),可獲得贏 2024 巴黎奧
運會雙人遊(「獎品」)抽獎機會一次。推廣期內每位持卡人可享多於一次抽獎機會並不設上限。
6. 獎品得獎名額共有 2 個而每名持卡人最多只能中獎一次。得獎者將由電腦抽出,並於 2024 年 5 月 31 日或之前於本行網頁公佈。每名得獎者的獎品包括:
i. 2024年8月1日至8月5日期間於巴黎奧運會的其中指定3場賽事門票各2張;
ii. 香港往返巴黎經濟艙雙人機票(經多哈轉機)及酒店接送服務;
iii. 巴黎市中心酒店住宿 4 晚連早餐及全日享用 Visa Everywhere 酒店貴賓休息室;
iv. 每人享有巴黎地鐵卡;及
v. 巴黎遊客通行卡。
所有獎品必須於 2024 年 8 月 1 日至 8 月 5 日期間使用。得獎者須接受並同意 2024 年巴黎奧運會門 票的頒發受 2024 年巴黎奧運會和殘奧會籌委會時而所制定的相關條款及細則約束。相關條款及細 則已列於門票銷售的條款與細則,並包括禁止利用門票進行未經授權的商業推廣或比賽及銷售之禁 令(詳情請前往 https://tickets.paris2024.org/en/sales-terms/*)。得獎者接受門票為獎品/此推廣的 一部份已視為同意所有相關條款與細則。
7. 得獎的持卡人必須為使用獎品的旅客之一。
8. 本行將會於 2024 年 5 月 31 日或之前將得獎者姓名及 DBS Card+記錄中的電郵地址交給獎品供應商
Visa 以作其後登記獎品之用。獎品供應商 Visa 將會獲取得獎者姓名及電郵地址,並會以電郵發送電
郵予得獎者以代表本行作安排獎品之手續。
9. 得獎者必需根據 Visa 電郵中的指示換領獎品,包括但不限於在 Visa 登記平台登記以獲取活動詳
情、門票詳情、定時的電郵更新及預訂詳情,否則將被視作放棄獎品。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.