fbpx

【恒生enJoy卡美心優惠】美心日式食府食滿指定金額減高達HK$100!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

恒生enJoy卡美心優惠

掛住日本但無時間飛過去,不如食餐日本野懷念下!由2024年5月13日至7月12日,用恒生enJoy卡去美心日式食府消費滿指定金額,減高達HK$100*:

 • 千両:單一簽賬滿HK$500,即減HK$80
 • 帯広はげ天、焼肉火蔵、香港焼肉石田屋、魚治、中目黑居酒屋:單一簽賬滿HK$600,即減HK$100
 • 元気寿司、丼丼屋、豚丼のぶたはげ:單一簽賬滿HK$250,即減HK$40
 • 燒肉 LIKE:單一簽賬滿HKD280,即減HK$40
 • 一風堂、METRO 豚骨BASE、五行:單一簽賬滿HK$220,即減HK$30
 • 魚尚壽司:單一簽賬滿HK$80,即減HK$15

記得用恒生enJoy卡去美心日式食府食好野啦!

優惠詳情:https://cms.hangseng.com/cms/emkt/pmo/grp05/p01/chi/index.html

適用信用卡:
恒生MPOWER卡 
恒生enJoy卡 
恒生Muji卡


恒生enJoy卡美心優惠詳情

推廣期:2024年5月13日至7月12日

憑恒生enJoy卡於以下美心日式食府消費滿指定金額即可專享高達HKD100折扣*

 • 千両:單一簽賬滿HK$500,即減HK$80
 • 帯広はげ天、焼肉火蔵、香港焼肉石田屋、魚治、中目黑居酒屋:單一簽賬滿HK$600,即減HK$100
 • 元気寿司、丼丼屋、豚丼のぶたはげ:單一簽賬滿HK$250,即減HK$40
 • 燒肉 LIKE:單一簽賬滿HKD280,即減HK$40
 • 一風堂、METRO 豚骨BASE、五行:單一簽賬滿HK$220,即減HK$30
 • 魚尚壽司:單一簽賬滿HK$80,即減HK$15

*每位客戶於推廣期內的每筆合資格交易只可享優惠1次。於推廣期內優惠名額為63,900個,優惠將以先到先得的方式提供給客戶,額滿即止。享受以上優惠時恕不接受合拼或分拆賬單。如有任何爭議,恒生及參與商戶保留最終決定權。


一般條款及細則:

 • 推廣期由2024年5月13日至2024年7月12日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。
 • 推廣只適用於持有由恒生銀行有限公司(「恒生」)所發行之恒生enJoy信用卡及恒生enJoy消費卡(「合資格信用卡」)之客戶(「客戶」)。
 • 每位客戶於推廣期內的每筆合資格交易只可享優惠1次。
 • 客戶必須於付款前表明使用上述優惠並出示合資格信用卡,並以該實體卡或以流動支付服務簽賬並全數支付款項,方可享有有關優惠。合資格流動支付交易包括使用獲恒生銀行認可的流動支付服務之合資格信用卡簽賬,包括Apple Pay、Google Pay™及Samsung Pay™(AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞、PayMe及雲閃付 App除外)。除此之外,合資格流動支付交易不包括於香港元気寿司及香港千両外賣自取網上訂購使用銀聯、Apple Pay及Google Pay ™付款之訂單。流動支付服務須受有關條款及細則約束,詳情請瀏覽hangseng.com/mobilepayment。
 • 於推廣期內優惠名額為63,900個。優惠將以先到先得的方式提供給客戶,額滿即止。
  所有優惠不得轉讓,不可兌換現金或其他產品/食品及折扣,亦不可作現金找贖、用作支付八達通增值服務,或與其他推廣優惠、折扣(包括但不限於恒生信用卡其他即時折扣)、恒生enJoy卡全年9折優惠、優惠產品/菜式/套餐、會員優惠/貴賓卡/貴賓積分計劃、禮券、現金券、優惠券、八達通日日賞計劃、獎賞優惠卡及員工8折優惠同時使用(除另有訂明外)。
  推廣期內以合資格信用卡簽賬時該信用卡必須仍然有效及信用狀況良好,並須依恒生及商戶之最終決定權而定。如有任何爭議,以恒生及商戶之記錄為準。
 • 優惠所涉及之產品、服務及資訊均由Maxim’s Caterers Limited、Genki Sushi Hong Kong Limited、Ramen Concepts Limited (「商戶」)直接售賣及提供給客戶,因此,所有有關責任亦由商戶全權負責。優惠須受此條款及細則及商戶的其他條款及細則約束。恒生及商戶保留權利隨時暫停、更改或終止優惠及更改其條款及細則,毋須另行通知。如就條款及細則有任何爭議,恒生及商戶保留最終解釋及決定權。
 • 除客戶及恒生(包括其繼承人及受讓人)以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執
 • 本條款及細則的任何條文,或享有條款及細則的任何條文下的利益。
 • 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。
 • 本條款及細則受現行監管規定約束。
 • 本條款及細則之中英文文本如有任何歧異,概以英文本為準。
 • 如有任何爭議,恒生及參與商戶保留最終決定權。

「美心日式食府美饌優惠」(「優惠」)之條款及細則:

 • 於推廣期內,客戶可享以下優惠。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港元気寿司分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD250或以上(「元気合資格交易」),可獲得HKD40即時折扣優惠(「優惠1」)。優惠1只適用於堂食、到店外賣自取及外賣自取網上訂購(僅適用於https://order.genkisushi.com.hk/en 或 https://order.genkisushi.com.hk/tc/ , 第三方外賣平台不適用。除此之外,優惠1不適用於外賣自取網上訂購使用銀聯、Apple Pay及Google Pay ™付款之訂單。) 元気合資格交易之消費金額淨值,以原價加一服務費(如適用)前,及使用「元気の賞分」前之單一發票淨總額計算。優惠1不可與其他優惠、折扣、優惠券、美心餐飲禮券或元気寿司現金禮券同時使用。銀會員及尊尚會員使用優惠1時可使用「元気の賞分」,並可憑其後的發票淨總額獲取「元気の賞分」。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港千両分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD500或以上(「千両合資格交易」),可獲得HKD80即時折扣優惠(「優惠2」)。優惠2只適用於堂食、到店外賣自取及外賣自取網上訂購( 第三方外賣平台不適用。除此之外,優惠2不適用於外賣自取網上訂購使用銀聯、Apple Pay及Google Pay ™付款之訂單。) 千両合資格交易之消費金額淨值,以原價加一服務費(如適用)前,及使用「千両賞分」前之單一發票淨總額計算。優惠2不可與其他優惠、折扣、優惠券、美心餐飲禮券或千両現金禮券及貴賓券同時使用。千両會員及万両會員使用優惠2時可使用「千両積分」,並可憑其後的發票淨總額獲取「千両積分」。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港帯広はげ天、燒肉火蔵、魚治、中目黑居酒屋、香港焼肉石田屋分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD600或以上(「合資格交易」),可獲得HKD100即時折扣優惠(「優惠3」)。優惠3只適用於堂食,並以正價計算。合資格交易之消費金額淨值以原價加一服務費(如適用)前之單一發票淨總額計算。優惠3不可與其他優惠、折扣、優惠券、千両會籍優惠券、美心餐飲禮券或現金禮券同時使用。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港丼丼屋、豚丼のぶたはげ分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD250或以上(「丼丼屋、豚丼のぶたはげ合資格交易」),可獲得HKD40即時折扣優惠(「優惠4」)。優惠4只適用於堂食及外賣自取,不適用於所有網上平台外賣。丼丼屋、豚丼のぶたはげ合資格交易之消費金額淨值以原價加一服務費(如適用)前及使用yuu App美心現金券後之單一發票淨總額計算。優惠4不可與其他電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠價或優惠餐目、其他折扣優惠 (包括其他信用卡或員工折扣,但不包括yuu App美心現金券 ) 同時使用。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港一風堂、METRO豚骨BASE、五行分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD220或以上(「一風堂、METRO豚骨BASE、五行合資格交易」),可獲得HKD30即時折扣優惠(「優惠5」)。優惠5只適用於堂食,並以原價計算。一風堂、METRO豚骨BASE、五行合資格交易之消費金額淨值以原價加一服務費(如適用)前及使用yuu App美心現金券後之單一發票淨總額計算。優惠5不可與其他電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠價或優惠餐目、其他折扣優惠 (包括其他信用卡或員工折扣,但不包括yuu App美心現金券 ) 同時使用。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港燒肉LIKE分店單一簽賬消費金額淨值滿HKD280或以上(「燒肉LIKE合資格交易」),可獲得HKD40即時折扣優惠(「優惠6」)。優惠6只適用於堂食,並以正價計算。燒肉LIKE合資格交易之消費金額以單一發票總額計算。優惠6不可與其他電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠價或優惠餐目、其他折扣優惠 (包括其他信用卡或員工折扣) 同時使用。
 • 客戶於推廣期內憑合資格信用卡於香港魚尚分店單一簽賬淨值滿HKD80或以上(「魚尚合資格交易」),可獲得HKD15即時折扣優惠(「優惠7」)。優惠7只適用於外賣自取(第三方外賣平台不適用)。魚尚合資格交易之消費金額淨值以原價扣除yuu App美心現金券後之單一發票淨總額計算 (如適用)。優惠7不可與魚尚®優惠券、電子優惠券、現金禮券、電子禮券、餐飲禮券、信用卡推廣優惠、員工折扣及其他店內推廣優惠或其他折扣優惠(但不包括yuu App美心現金券 )同時使用。
  享受以上優惠時恕不接受合拼或分拆賬單。以上優惠均不可兌換現金、其他貨品或折扣,並不設找贖。
 • 有關外賣盒/外賣餐具收費(如適用)均不適用於計算上述任何合資格交易金額之內 。

「美心」及本網頁提及美心其它食肆的名稱、標記或註冊商標,皆為美心食品有限公司所有。美心食品有限公司為一間在香港營運之公司。

註:恒生消費卡戶口並不獲計算利息。恒生消費卡戶口之結餘並非受保障存款,不受香港的存款保障計劃保障。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.