Tag: 渣打

(繼續有小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打Simply Cash Visa卡年薪要求只需$96,000!迎新有HK$1,100現金回贈!全年簽賬任何1.5%現金回贈!Payme/八達通自動增值都有1.5%!

渣打 Simply Cash Visa卡 渣打Simply Cash Visa卡,11月30日或之前經小斯申請 …

繼續閱讀

繼續閱讀

(迎新繼續咁屈機!小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.2/里!簽$1,000有5,000里!簽夠$7,500就有18,000里!年薪要求只係$96,000!全年Payme $6/里!上網/食飯/海外$4/里!

渣打asia miles mastercard

(迎新繼續咁屈機!小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.2/里!簽$1 …

繼續閱讀

繼續閱讀

超抵!單程亞洲旅遊保險尊貴計劃多達10日只係HK$100!2019年7月31日或之前經渣打買安聯旅遊保險就有啦!

暑假有好多人去旅行,所以都有唔少人問我旅遊保險有優惠未,宜家終於有啦!!渣打x安聯再推出超抵嘅升級旅遊保優惠呀 …

繼續閱讀

繼續閱讀