Tag: 渣打

(繼續有小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打Simply Cash Visa卡年薪要求只需$96,000!迎新有HK$1,100現金回贈!全年簽賬任何1.5%現金回贈!Payme/八達通自動增值都有1.5%!

渣打 Simply Cash Visa卡 渣打Simply Cash Visa卡,喺2020年1月31日或之前 …

繼續閱讀

繼續閱讀

(迎新2020年一樣咁屈機!小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.2/里!簽$1,000有5,000里!簽夠$7,500就有18,000里!年薪要求只係$96,000!全年Payme $6/里!上網/食飯/海外$4/里!

渣打asia miles mastercard

(迎新2020年一樣咁屈機!小斯額外$300 + 渣打額外$100) 渣打亞洲萬里通萬事達卡迎新低至$0.2/ …

繼續閱讀

繼續閱讀

超抵!單次亞洲旅遊保險尊貴計劃多達9日只係HK$99!2020年1月31日或之前經渣打買安聯旅遊保險就有啦!

去旅行梗係要買份保障等自己玩得安心D啦!有正嘢推介比大家!渣打x安聯再推出超抵嘅冬日旅遊保優惠!!每日只係$1 …

繼續閱讀

繼續閱讀