Tag: 繳費

東亞銀行Flyer World Mastercard迎新簽$9,000有11,425里 + $100!聯營卡客戶都有份!全年簽賬$5/里(里數換機票),用AliPay/WeChat Pay交易及自動轉賬繳費都有!全港最強!

東亞銀行Flyer World Mastercard

東亞銀行Flyer World Mastercard迎新簽$9,000有11,425里+$100!聯營卡客戶都有份!全年簽賬$5/里,用AliPay/WeChat Pay交易及自動轉賬繳費都有!全港最強! 東亞銀行張Flyer World Mastercard 個勁抵迎新做到12月31日喳!用手機透過指定連結申請毋須簽賬就有$100!然後簽$9,000就有11,425里!仲抵過$1/1里添呀!錢同里數齊齊賺!YEAH!東亞銀行 Flyer World Mastercard全年簽賬同自動轉賬有$5/里仲係全港最抵呀!而且佢迎新唔需要係全新客戶,就算係有東亞銀行戶口或聯營卡,即係大學個張信用卡申請都有迎新!新客戶申請後用東亞銀行個App去確認新卡,首先送你5,000分 (即係625里),然後頭2個月內簽夠$9,000,連埋基本個$5/里就有10,800里,加埋就係簽$9,000有11,425里呀!再強調返呢張卡係全港唯一一張做到簽賬$5/里既信用卡,包括AliPay/WeChat Pay交易及自動轉賬都有$5/里(里數換機票),用黎交費就賺好多啦!特別係用自動轉賬交中電或AliPay交港燈電費呀!另外兌換MILES手續費又全免,啲分又有成5年有效期,可以慢慢儲!另外由9月3日開始用黎增值PayMe都有$8/里!咁儲Asia Miles就快好多啦! 👉申請網址:flyformiles.hk/flyerworld 👈 (記得一定要用手機上呢條link申請先有多$100送架!)

Continue reading