Tag: Citi Cash Back Visa信用卡

(經小斯申請有額外高達$300) Citi Cash Back Visa 信用卡 0成本賺合共$1,400!全年本港食肆/酒店無上限2%回贈、其他1%回贈 (Payme/支付寶/Wechat Pay 都有)

Citi Cash Back Visa 信用卡

(經小斯申請有額外高達$300) Citi Cash Back Visa 信用卡 0成本賺合共$1,400!全年本港食肆/酒店無上限2%回贈、其他1%回贈 (Payme/支付寶/Wechat Pay 都有) 今個3月透過小斯申請Citi Cash Back Visa 信用卡繼續最高有$300送呀!新客$300、舊客$200啊!即係比之前多咗成$100呢!而迎新一樣係簽$10,000就搞惦!由於佢Payme/支付寶/Wechat Pay 都計迎新,所以是但玩兩樣已經夠數!再加埋我額外送個$200同基本個1%回贈,即係0成本總共賺到$1,300呀!簽完迎新之後,呢張卡都仲好值得用架!佢全年本港食肆同酒店都有無上限2%回贈!連打後繼續用黎玩Payme/支付寶/Wechat Pay 都有1%現金回贈!記住3月31日或之前經小斯申請Citi Cash Back Visa信用卡,新客有$300送、舊客有$200送呀!所謂Cash is King!現金回贈永遠都係岩晒所有人啦! 👉申請連結:http://citi.hk/cashback👈 (記得要2019年3月31日或之前用呢條link申請批卡後先有額外高達$300呀)

Continue reading