fbpx

PayMe 優惠!美食博覽單一簽賬HKD100就回贈HKD15!每人可享5次!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Payme 美食博覽優惠

呢排成日要出街又去機場又去維園,真係少啲體力都唔惦!不妨去美食博覽食下野抖一抖先啦!宜家用PayMe喺8月15日至17日期間舉辦既美食博覽俾錢有優惠呀!喺香港美食博覽單一簽賬HKD100,再到 3E 既 PayMe 展台(E-17 展台)出示有效交易收據,職員就會將HKD15回贈入返落你PayMe 戶口!每人最多可以用呢個優惠5次!所以到時記得plan下點買野啦!

PayMe增值儲分教學:https://flyformiles.hk/8971 (用PayMe增值賺分最抵梗係渣打既渣打亞洲萬里通萬事達卡 ($6/里)渣打Simply Cash Visa 信用卡 (1.5%回贈) 啦!

Payme 美食博覽優惠 條款及細則

香港貿發局美食博覽 2019——「PayMe」「消費滿 100 港元即獲 PayMe 錢包 15 港元回贈」 推廣活動

1. 此推廣活動適用於在香港貿發局美食博覽 2019 期間使用「PayMe」的參與用戶(「合資格消費者」)。

2. 每位合資格消費者於 2019 年 8 月 15 日至 8 月 17 日(首尾兩日包括在內)香港貿發局美食博覽期間,使用 PayMe 向 PayMe 商戶付款,單筆交易滿 100 港元或以上,即可享 15 港元回贈,款額將存入 PayMe 錢包,最多可獲享五次交易回贈。

3. 欲領取 PayMe 錢包 15 港元回贈,合資格消費者必須:

    a. 親臨展覽廳 3E 的 PayMe 展台(E-17 展台),向我們出示您的有效交易收據;及
    b. 以同樣方式領取同日合資格交易的回贈。

4. PayMe 每日僅為 5000 筆交易提供回贈,先到先得。

5. 本優惠不得與本行就個別情況提供的預先批核的收費優惠同享。

6. 本條款及細則受現行監管要求約束。

7. 香港上海滙豐銀行有限公司及其繼承人和受讓人(「本行」)在特別行政區將根據其所持 有的紀錄釐定消費者是否符合資格參與本推廣活動。對於因本推廣活動引致的爭議,本行 的決定具有最終效力及決定性。合資格消費者如有任何欺詐及/或濫用本推廣活動項下任 何優惠的行為,將被取消參與優惠的資格。

8. 本行保留有關權利,可不經事先通知,隨時修訂本條款及細則和終止推廣活動。本行不就 此等修訂及/或終止承擔任何責任。

9. 除閣下及本行以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及 細則的任何條文,或享有本條款及細則的任何條文下的利益。

10. 本條款及細則的中英文本如有歧異,概以英文本為準。

11. 本條款及細則受香港法律管轄並據此解釋。本行及各合資格消費者同意服從香港法院的非 專有司法管轄權。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。