fbpx

超級抵!安信銀聯鑽石信用卡2020年5月31日或之前台灣簽賬高達7%現金回贈!每張卡整個推廣期可賺額外$2,000回贈!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

安信銀聯鑽石信用卡2020年5月31日或之前台灣簽賬高達7%現金回贈

嘩!抵呀!喺台灣簽賬有成高達7%現金回贈呀!用安信銀聯鑽石信用卡2020年5月31日或之前台灣簽賬有成5%現金回贈!再加埋本身安信EarnMORE銀聯鑽石卡2%現金回贈,即係咁就有成7%現金回贈啦!而每一張安信銀聯鑽石卡喺整個推廣期可賺額外$2,000回贈!即係話你簽$40,000就可以賺盡呢5%!再加上用銀聯俾錢又唔使海外手續費,所以真係好抵呀!

另外如果你好似我咁有晒安信EarnMORE銀聯鑽石卡同安信Wewa 銀聯信用卡的話,咁就可以total買$80,000都有額外5%折扣啦!我又可以瘋狂去買con啦!嘻嘻!

適用信用卡:

安信EarnMORE銀聯鑽石卡 使用詳情及小斯新客額外$450優惠 (11月30日或之前):flyformiles.hk/7843

安信Wewa 銀聯鑽石信用卡 使用詳情及小斯新客額外$450優惠 (11月30日或之前):flyformiles.hk/6090

安信銀聯鑽石信用卡2020年5月31日或之前台灣簽賬高達7%現金回贈 條款及細則︰

1. 安信銀聯鑽石信用卡台灣消費額外 5%現金回贈獎賞(「此優惠」)只適用於有效之安信 EarnMORE 銀聯 鑽石信用卡及/或 WeWa 銀聯鑽石信用卡及/或星旅銀聯鑽石信用卡之持卡人 (「客戶」)。

2. 此優惠之推廣期為 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 5 月 31 日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。

3. 客戶於推廣期內憑其持有之任何一張有效 EarnMORE 銀聯鑽石信用卡及/或 WeWa 銀聯鑽石信用卡及/ 或星旅銀聯鑽石信用卡(「安信銀聯鑽石信用卡」)於台灣進行合資格零售簽賬(「合資格零售簽賬」)(定 義見第 4 條款),除該安信銀聯鑽石信用卡之基本現金回贈外,更可獲享額外 5%現金回贈(「額外現金 回贈」)。每張安信銀聯鑽石信用卡於推廣期內可獲額外現金回贈金額上限為港幣$2,000。

4. 合資格零售簽賬必須於推廣期內成功交易及於 2020 年 6 月 7 日或之前入賬。合資格零售簽賬指憑安信 銀聯鑽石信用卡於台灣並以新台幣所進行的零售簽賬交易,並不包括(但不限於)海外(非台灣)及香港本地零售簽賬交易、網上簽賬、信用卡費用(包括年費、利息/財務費用、逾期費用、超逾信用額手續費、透支 現金手續費及其他費用)、分拆交易、基金投資、賭場交易、八達通自動增值、自動轉賬交易、任何金錢/ 電子貨幣轉賬 (包括但不只限於個人對個人(P2P)支付服務或流動裝置/應用程式/電子轉賬平台)、充值電 子錢包、購買現金券、各類別之消費按金、優惠套現、分期計劃、未入賬/取消/退回/偽造之交易及所有 未經授權之交易。所有合資格零售簽賬概以安信信貸有限公司(「安信」)/銀聯國際界定之商戶編號釐 定,並且不時作出修訂,而不作另行通知。安信對合資格零售簽賬有絕對酌情權及最終決定權。

5. 如客戶持有多於一張安信銀聯鑽石信用卡,每張安信銀聯鑽石信用卡的合資格零售簽賬及額外現金回贈 將獨立計算。

6. 額外現金回贈將於 2020 年 8 月 31 日或之前存入相關之安信銀聯鑽石信用卡戶口內,惟額外現金回贈於 存入時,其相關之信用卡戶口須仍然生效及信貸狀況良好。額外現金回贈不可轉贈、轉讓、退換或兌換 現金。

7. 客戶必須保留所有相關之簽賬存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,安信保留隨時要求客戶提供相 關簽賬存根正本及/或其他文件/證據的權利,以便安信作進一步核實。

8. 客戶獲取額外現金回贈後,如用作計算額外現金回贈之有關合資格零售簽賬被取消或退回,安信有權直 接從有關之安信銀聯鑽石信用卡戶口扣除該簽賬獲贈之額外現金回贈而毋須另行通知。

9. 安信保留隨時修改或取消此優惠及/或修改有關條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,安信 保留最終決定權。

10. 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.