fbpx

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing Review

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :🎉全城最正 清卡數貸款優惠🎉只限3月31日或之前⏰ DBS「貸易清」私人貸款還款期長達84個月,經小斯申請加碼送你高達$21,500獎賞: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

The Wing係國泰最方便,最大亦都係最多人既一個lounge黎,所以大家都對呢個lounge評價麻麻,因為坐都坐得唔舒服… 不過呢個lounge勝就勝在多野揀,有buffet area,又有甜品area (可以任拎Haagen Dazs 食),然後又有noodle bar,可以A La Carte咁叫麵食。

另外The Wing寰宇堂頭等貴賓室都係痴住既,所以如果入到既就可以入埋啦!

各大機場貴賓室進入方法:https://flyformiles.hk/4108

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing 開放時間

每日早上5時30分至最後一班客機出發

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing 位置

一號客運大樓 6 樓鄰近 1 號至 4 號登機閘口

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 享用資格

頭等客艙乘客

離境頭等貴賓室 離境商務貴賓室 抵埗旅客貴賓室*
國泰航空或國泰港龍航空頭等客艙 乘客 + 一位同行賓客 乘客 + 一位同行賓客 只供乘客本人享用
「寰宇一家」航空公司頭等客艙 乘客 + 一位同行賓客 乘客 + 一位同行賓客 不適用

頭等貴賓室備註:獲免費升級至頭等客艙的乘客不合資格進入頭等貴賓室,按照合資格的飛行常客計劃級別而進入則除外(舉例:馬可孛羅會鑽石卡會員符合資格進入頭等貴賓室,而不需根據客艙級別)。預訂商務客艙而獲升級至頭等客艙的客戶將符合資格進入商務貴賓室。

 

商務客艙乘客

離境頭等貴賓室 離境商務貴賓室 抵埗旅客貴賓室*
國泰航空或國泰港龍航空商務客艙 不適用 只供乘客本人享用 只供乘客本人享用
「寰宇一家」成員航空公司商務客艙 不適用 只供乘客本人享用 不適用

 

馬可孛羅會會員

離境頭等貴賓室 離境商務貴賓室 抵埗旅客貴賓室*
鑽石卡會員 乘客 + 兩位同行賓客

只限於乘搭國泰航空、國泰港龍航空、 「寰宇一家」航空公司或代號共享**航班離境的會員旅客
乘客 + 兩位同行賓客

只限於乘搭國泰航空、國泰港龍航空、 「寰宇一家」航空公司或代號共享**航班離境的會員旅客
只供乘客本人享用

只限於乘搭國泰航空或國泰港龍航空航班抵達的會員
金卡會員 不適用 乘客 + 一位同行賓客

只限於乘搭國泰航空、國泰港龍航空、 「寰宇一家」航空公司或代號共享**航班離境的會員旅客
只供乘客本人享用

只限於乘搭國泰航空或國泰港龍航空營銷及營運之航班抵達法蘭克福的會員。
銀卡會員 不適用 只供乘客本人享用

只限於乘搭國泰航空、國泰港龍航空或代號共享航班離境的會員
不適用

 

「寰宇一家」飛行常客計劃會員

離境頭等貴賓室 離境商務貴賓室
綠寶石會員 乘客 + 一位同行賓客

只限於搭乘國泰航空、國泰港龍航空或 「寰宇一家」航空公司**航班離境的會員旅客
乘客 + 一位同行賓客

只限於搭乘國泰航空、國泰港龍航空或 「寰宇一家」航空公司**航班離境的會員旅客
藍寶石會員 不適用 乘客 + 一位同行賓客

只限於搭乘國泰航空、國泰港龍航空或 「寰宇一家」航空公司**航班離境的會員旅客

寰宇堂 環境

The Wing 分兩層,地下個層係咁

上一層之後就會去到個reception,轉左就係Business Lounge,轉右就係First Class Lounge

 

The Wing Dining Area

出面果個area有啲buffet area

行入啲就係甜品區

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

呢到可以拎雪糕食

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

之後就係noodle bar

Noodle Bar 風味坊

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

Noodle Bar隔離都有Buffet area

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

國泰航空商務貴賓室Business Class Lounge 寰宇堂 The Wing

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。