fbpx

銀聯信用卡新地商場泊車優惠!The Point會員享低至HK$1泊車優惠!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

銀聯信用卡新地商場泊車優惠

上次喺story講過為咗泊車優惠我會專登去商場搵間餐廳食飯,但宜家收緊限聚令冇咗六點之後嘅堂食,真係頭都大埋!好在而家喺新地商場做緊1蚊泊車優惠!

由即日起至1231日,The Point會員憑銀聯信用卡於新鴻基地產旗下指定18個新地商場停車場,透過「新地商場」App使用無感泊車支付功能繳付泊車費,即享以下泊車優惠:

首次交易:低至HK$1(最多減HK$25),即係停車費少過HK$25最終只需要俾1蚊!
其後交易:可獲減HK$10,推廣期內每卡最多可獲享10次!

另外,逢星期五至日及公眾假期,憑銀聯卡於14個指定新地商場購物消費,仲可以同時享用高達額外2小時泊車優惠呀!

優惠詳情:銀聯網站

銀聯信用卡推介:

安信Earnmore (2%現金回贈,毋須簽賬批核即有$400)
WeWa銀聯卡 (過$400可抽獎,又有未簽可以抽獎,毋須簽賬批核即有$400)
中信銀聯(經小斯成功申請毋須簽賬有額外HK$350現金回贈)
東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡(經小斯申請所有客戶毋須簽賬都有$200超市禮券)

銀聯信用卡新地商場泊車優惠 The Point會員享低至HK$1泊車優惠 條款及細則:

 1. 優惠推廣期由2020年10月19日起至12月31日,包括首尾兩日 (下稱「推廣期」)。
 2. 優惠適用於所有卡號以62開頭並由港澳發卡機構發行之銀聯信用卡(下稱「銀聯卡」)。持卡人須預先於「新地商場」手機應用程式(下稱「手機應用程式」)完成登記免觸式泊車服務及綁定銀聯卡為預設卡以啟動無感泊車支付功能,方可享用優惠。
 3. 優惠適用於指定新地商場設有免觸式泊車服務之停車場,包括:apm、卓爾廣場、東港城、北角匯二及三期 (A及B區)、HomeSquare、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、將軍澳中心、大埔超級城、荃灣廣場、V city、V Walk、WTC世貿中心、YOHO MALL形點及元朗廣場(下稱「參與新地商場」)。
 4. 持卡人成功完成登記免觸式泊車服務及啟動無感泊車支付功能後於推廣期內首次憑銀聯卡透過手機應用程式以無感泊車支付功能繳付泊車費滿HK$25或以下,可享HK$1泊車優惠或泊車費高於HK$25,即減HK$25(下稱「優惠1」)。其後每次交易即減HK$10(下稱「優惠2」) 。
 5. 每張銀聯卡每日(按系統時間00:00:00至23:59:59)只限享優惠2一次,推廣期內最多可享10次。優惠1及優惠2可於同日使用。
 6. 如享用優惠後辦理全額退款,持卡人將被退回實際支付金額;如只辦理部分退款,退款金額會因應已享用優惠折扣按比例退還。如即日辦理退款,持卡人同日不能再享優惠1或優惠2。有關詳情及計算方法,請致電銀聯國際(香港)客戶服務熱線800 967 222。
 7. 優惠不可兌換現金、禮品、服務或折扣。
 8. 優惠不得與其他推廣優惠同時使用(「銀聯卡‧新地商場額外免費泊車優惠」除外)。
 9. 所有圖片及資料只供參考。
 10. 每名The Point會員(下稱「會員」)以同一銀聯卡於手機應用程式最多登記車牌三個。
 11. 泊車費將於車輛離開停車場時於預設銀聯卡中收取而毋須拍卡繳費,列有泊車詳情的收據會以手機應用程式內之訊息通知發送至會員帳戶內。如以其他支付方式繳費離場而泊車費仍有餘額須繳付時,餘額將於出閘時從會員帳戶內之預設銀聯卡中收取。
 12. 若任何問題包括但不限於系統或銀聯卡出現不能繳費情況而導致未能於預設銀聯卡中收取泊車費,系統將會向會員發出「泊車費用付款提示」短訊及手機應用程式內訊息通知並暫時停用會員之無感泊車支付功能。會員須於7天內於手機應用程式繳付泊車費用方可重啟無感泊車支付功能,否則會員帳戶之所有其他功能(包括上傳單據、換領獎賞及免觸式泊車功能等)將被停用。新鴻基地產代理有限公司(下稱「商戶」)及參與新地商場保留向會員以任何合適方式追討欠付泊車費之權利。
 13. 如會員對手機應用程式內免觸式泊車服務及無感泊車支付功能之條款及細則有任何查詢,請瀏覽The Point 網站、「新地商場」手機應用程式或致電3766 6362(星期一至五上午9時30分至下午1時;下午2時30分至6時)。
 14. 銀聯國際有限公司(下稱「銀聯國際」)並非服務供應商,故此不會就有關服務承擔任何責任。
 15. 在任何情況下,任何人士不能因遇到任何通訊系統故障、中斷、截取、暫停、延遲、停電、損失、無法使用、切割、不正確的數據傳輸或因銷售點終端機包括機內相關軟件、銷售點交易設備、銀行卡、電子交易系統、銀行系統、電話線及網路等技術問題而引致銀聯無感交易付款有暫時影響、延遲或未能成功完成向商戶、參與新地商場及銀聯國際提出任何申索。
 16. 商戶及參與新地商場有權隨時修改條款及細則、更改或終止活動,毋須就有關更改或終止另行通知持卡人,亦恕不承擔任何有關優惠或條款更改或終止所引起的責任。
 17. 如有任何爭議,商戶及參與新地商場保留最終決定權。
 18. 本條款及細則的中英文版本如有差異,一概以中文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。