fbpx

【銀聯信用卡x永安百貨優惠】用銀聯付款累積簽賬滿HK$200即可減HK$20!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)


銀聯信用卡永安百貨優惠

永安百貨一向都有好多唔同類別嘅嘢賣,喺永安百貨超級購物日個陣去買嘢就最適合不過啦!本身已經夠多折扣,宜家用銀聯卡簽賬仲可以有折上折優惠!由即日起至2021年9月5日,用永安百貨以銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼及永安百貨「優計劃」專屬優惠券消費,單筆購買廚房用品部或ON LIVING產品滿$200(淨值)即減$20!

提埋你哋,喺活動期間內每張卡最多可以使用以上優惠10次!換言之, 最多可以減到$200!

優惠詳情:https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/421813652434

銀聯信用卡推介:

安信EarnMORE (記得要7月31日或之前新客戶透過呢條link申請先有多$500架!如未能一氣呵成完成申請表格都唔算數架!)
WeWa銀聯卡 (記得要7月31日或之前新客戶透過呢條link申請先有多$500架!如未能一氣呵成完成申請表格都唔算數架!)
中信銀聯(新客戶記得要透過小斯呢條link成功申請,先有額外HK$400現金回贈啊)
東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡 (經小斯申請有$200超市禮券)
Citi Rewards銀聯 (記得要2021年7月31日或之前新客用呢條link申請批卡後先有額外$200呀)
HSBC銀聯

爆抵優惠:上網買野訂酒店梗係用livi bank訂啦!因為有8%現金回贈呀!用埋小斯推薦碼「fly#200」,成功開Livi Bank戶口仲有$300 (包括$200現金 + 20,000yuu積分) 送俾你呀:flyformiles.hk/26781


銀聯信用卡 x 永安百貨優惠

推廣日期:即日起至2021年9月5日


銀聯信用卡 x 永安百貨 優惠詳情

由即日起至2021年9月5日,用永安百貨以銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼及永安百貨「優計劃」專屬優惠券消費,單筆購買廚房用品部或ON LIVING產品滿$200(淨值)即減$20!


銀聯信用卡 x 永安百貨優惠 活動細則:

1. 本推廣期只適用於2021年7月6日至9月5日(包含首尾兩日) 。
2. 優惠活動期間,銀聯持卡人在香港地區永安百貨以銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼及永安百貨「優計劃」專屬優惠券消費,單筆購買廚房用品部或ON LIVING產品滿港幣200元(淨值)即減港幣20元。
3. 活動期間內每卡最多只可使用上述優惠10次。
4. 本優惠適用於香港地區所有永安百貨分店,包括上環總店、彌敦道店、尖東店及愉景灣店。不適用於永安網店。
5. 優惠券數量有限,先到先得,送完即止。
6. 合資格銀聯持卡人必須於享用優惠前出示指定「優計劃」電子優惠券、「62」開頭之銀聯卡、銀聯手機閃付或有關Apps之支付頁面 。
7. 銀聯持卡人必須於「優計劃」專區領取永安百貨專屬優惠券,並以銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼支付交易金額,交易必須通過銀聯網路全數付款,方可享用優惠。
8. 每張「優計劃」電子優惠券只可使用一次,不可分拆使用。優惠並無現金價值,不可更換及不能兌換現金、其他商品或折扣。
9. 「優計劃」電子優惠券有效期為領券日起計兩天,並以券面顯示時間為准,每筆交易只可使用一張電子優惠券。
10. 本優惠不可與其他指定優惠及其他電子券/現金券/優惠/折扣同時使用。
11. 本優惠只適用於購買永安百貨廚房用品部及ON LIVING產品。
12. 如發生退款或退貨,只退還用戶實際支付的金額,並不包含優惠金額。
13. 如退貨後適用消費淨額未達到活動指定金額,將不能享用此電子優惠券優惠。
14. 已使用的「優計劃」電子優惠券即時失效,如發生退貨交易,電子優惠券將不獲退還。
15. 如有任何舞弊或欺詐行為,銀聯國際有限公司(下稱「銀聯國際」) 及永安百貨有限公司將即時取消持卡人換領資格及保留追究之權利,並保留因持卡人被取消換領資格而收回有關現金折扣之權利。
16. 銀聯國際並非產品或服務供應商,故此將不會就有關產品或服務承擔任何責任。
17. 如有任何爭議,永安百貨有限公司保留最終決定權。
18. 銀聯國際及永安百貨有限公司保留隨時更改中英文版條款及細則之內容。如有差異,一概以中文版為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。