fbpx

【HSBC信用卡易賞錢優惠】百佳、屈臣氏、豐澤都有份!高達6倍「易賞錢」積分 + 會員折扣日享高達92折!多項升級禮遇,包括網店免費送貨及生日獎賞等!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😆 【限時優惠】DBS定額私人貸款實際年利率低至1.80%,經小斯申請優惠享高達$13,300獎賞: flyformiles.hk/20634

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

HSBC信用卡易賞錢優惠

哩排個個都衝去超市掃貨,HSBC信用卡今次哩個易賞錢優惠就啱哂啦!由即日起至4月30日,只要將滙豐白金Visa卡綁定到「易賞錢」App,有成6大優惠添呀!無論你去百佳、屈臣氏定豐澤買野都用到!優惠包括:

1️⃣ 日日享高達6倍「易賞錢」積分 (全年優惠)
✅ 「易賞錢」VIP會員:6倍「易賞錢」積分倍數 (相等於高達2.4%回贈)
✅ 其他「易賞錢」會員:4倍「易賞錢」積分倍數 (相等於高達1.6%回贈)
 
2️⃣ 於會員折扣日享高達92折 (全年優惠)
✅ 百佳超級市場:單一簽賬滿$100 (實體店) 或$800(網店)享92折 (每月逢2、12、22日)
✅ 屈臣氏:單一簽賬滿$400享92折 (每月逢8、18、28日)
✅ 豐澤:單一簽賬滿$2,000享95折 (逢1、5、8、12月份之10日)
 
3️⃣ 百佳超級市場優惠 (3月4日至4月30日,逢星期五、六、日)
✅ 全線實體店:
– 單一簽賬滿$500元可獲$50百佳超級市場現金券
– 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬:額外$20百佳超級市場電子禮券,即合共$70
✅ 百佳網店 (PARKnSHOP.com) 或百佳App
– 單一簽賬滿$800可獲$50百佳網店電子禮券
– 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬:額外$20百佳超級市場
 
4️⃣ 屈臣氏優惠 (3月4日至4月30日)
✅ 簽賬滿HK$500,可於「易賞錢」手機app有相$30電子優惠券一張
✅ 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬有$50電子優惠券
 
5️⃣ 豐澤優惠 (3月1日至4月30日)
✅ 單一簽賬淨額滿$3,000至$6,499可享額外$180「獎賞錢」
✅ 單一簽賬淨額滿$6,500可享額外$400 「獎賞錢」
✅ 指定貨品低至5折
但留意返呢個優惠要喺滙豐信用卡網頁或HSBC Reward+登記!
 
6️⃣ 多項升級禮遇,包括網店免費送貨、生日獎賞、免費屈臣氏專業服務等等 (全年優惠)

優惠詳情:https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/visa-platinum-asw-promotion/moneyback/#promotion-tab

適用信用卡:HSBC 白金Visa信用卡

其他HSBC信用卡:HSBC Red Card、HSBC Premier 信用卡HSBC銀聯

HSBC信用卡 易賞錢 優惠詳情

於推廣期內,只要將滙豐白金Visa卡綁定到「易賞錢」App,有成5大優惠添呀!無論你去百佳、屈臣氏定豐澤買野都用到!優惠包括:

日日享高達6倍「易賞錢」積分 (全年優惠)
– 「易賞錢」VIP會員:6倍「易賞錢」積分倍數 (相等於高達2.4%回贈)
– 其他「易賞錢」會員:4倍「易賞錢」積分倍數 (相等於高達1.6%回贈)

於會員折扣日享高達92折 (全年優惠)
– 百佳超級市場:單一簽賬滿$100 (實體店) 或$800(網店)享92折 (每月逢2、12、22日)
– 屈臣氏:單一簽賬滿$400享92折 (每月逢8、18、28日)
– 豐澤:單一簽賬滿$2,000享95折 (逢1、5、8、12月份之10日)

百佳超級市場優惠 (3月4日至2022年4月30日,逢星期五、六、日)
– 全線實體店:單一簽賬滿$500元可獲$50百佳超級市場現金券
(綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬:額外$20百佳超級市場電子禮券,即合共$70)
– 百佳網店 (PARKnSHOP.com) 或百佳App:單一簽賬滿$800可獲$50百佳網店電子禮券
(綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬:額外$20百佳超級市場)

✅ 屈臣氏優惠 (3月4日至2022年4月30日)
– 簽賬滿HK$500,可於「易賞錢」手機app有相$30電子優惠券一張
– 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬有$50電子優惠券

✅ 豐澤優惠 (3月1日至2022年4月30日)
單一簽賬淨額滿$3,000至$6,499可享額外$180「獎賞錢」
– 單一簽賬淨額滿$6,500可享額外$400 「獎賞錢」
– 指定貨品低至5折
但留意返呢個優惠要喺滙豐信用卡網頁或HSBC Reward+登記!

✅ 多項升級禮遇,包括網店免費送貨、生日獎賞、免費屈臣氏專業服務等等 (全年優惠)


HSBC信用卡 易賞錢 優惠條款及細則

最紅購物優惠-百佳超級市場之條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2022年3月4日至2022年4月30日期間的每個星期五、六及日。

優惠詳情 

 1. 推廣期內,於以下(a)或(b)以合資格信用卡作合資格簽賬,您可:
    單一簽賬淨額 獲得之百佳超級市場現金券或電子禮券
  憑滙豐信用卡簽賬 綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及簽賬
  a. 參與商戶之實體分店 滿港幣500元 港幣50元百佳超級市場現金券 額外港幣20元 百佳超級市場電子優惠券, 即合共港幣70元
  b. 百佳網店(PARKnSHOP.com)或百佳App 滿港幣800元 港幣50元百佳網店電子禮券 額外港幣20元 百佳超級市場電子優惠券, 即合共港幣70元
 2. 不論您持有多少張合資格信用卡,您每日只可獲享優惠2a之港幣50元百佳超級市場現金券及2b之港幣50元百佳網店電子禮券各一次。
 3. 您每日只可獲優惠2a或2b之額外港幣20元百佳超級市場電子優惠券一次。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期仍然有效及信用狀況良好;及
  2. 於推廣期內以合資格信用卡簽賬;及
  3. 於推廣期內綁定合資格白金 Visa 卡至您的「易賞錢」App並以該卡簽賬以獲享額外港幣20元百佳超級市場電子優惠券。

獲享優惠前須注意事項

 1. 透過優惠2a所獲享之港幣50元百佳超級市場現金券會由參與商戶於您簽賬時提供。現金券有效期至2022年5月31日及只供下次惠顧時使用。於使用現金券時,您須以合資格信用卡於參與商戶之實體分店簽賬,而每次惠顧只限使用現金券一張,現金券不能與「易賞錢會員日」(每月2、12及22號) 同時使用。現金券的使用須受參與商戶的有關條款及細則約束。詳情請參閱現金券背面。
 2. 透過優惠2b所獲享之港幣50元百佳網店電子禮券會於完成送貨後10天內自動加入您的百佳網店或百佳App賬戶內。電子禮券有效期至2022年5月31日及只供下次惠顧時使用。於使用電子禮券時,您須以合資格信用卡於百佳網店或百佳App簽賬,而每次惠顧只限使用電子禮券一張,電子禮券不能與「易賞錢會員日」(每月2、12及22號) 同時使用。電子禮券不適用於店取易服務。電子禮券的使用須受參與商戶的有關條款及細則約束。詳情請瀏覽百佳網店(PARKnSHOP.com)。
 3. 透過優惠2a所獲享之額外港幣20元百佳超級市場電子優惠券會於簽賬後10天內自動加入您的「易賞錢」賬戶內。透過優惠2b所獲享之額外港幣20元百佳超級市場電子優惠券會於完成送貨後10天內自動加入您的「易賞錢」賬戶內。電子優惠券有效期至2022年5月31日及只供下次惠顧時使用。於使用電子優惠券時,您須以綁定之合資格白金 Visa卡於參與商戶之實體分店、百佳網店或百佳app簽賬,而每次惠顧只限使用電子優惠券一張,電子優惠券不能與「易賞錢會員日」(每月2、12及22號) 同時使用。電子優惠券不適用於店取易服務。電子優惠券的使用須受參與商戶的有關條款及細則約束。詳情請瀏覽「易賞錢」App或百佳網店( PARKnSHOP.com)。
 4. 所有優惠不適用於購買禮券/電子禮券、初生嬰兒奶粉、香煙、電話卡/儲值卡/禮品卡、食物禮券、百佳食品卡、寄賣櫃位的交易、繳費賬項、八達通/支付寶增值、任何換購推廣及電子印花換購、超過港幣50,000元之單一大額交易或超過50箱的原箱訂購、塑膠購物袋收費、送貨服務費、3 Shop產品及服務、電話/傳真訂購、www.greatfoodhall.com、TasteToGo訂購服務、店取易訂購、透過電子錢包繳付之簽賬、於自助收銀機處之交易、於TASTE X FRESH新鮮生活內FRESH 新鮮生活收銀處之交易、於任何香港以外分店之簽賬及所有未誌賬、取消以及退款的交易及亦不適用於百佳網店或百佳App網上消費。 優惠2b亦不適用於購買電子禮券/電子優惠券、果籃及禮物籃、AquaBlue貨品、Tru Niagen 貨品、老協珍貨品、屈臣氏及豐澤貨品、屈臣氏蒸餾水水機、電話卡/儲值卡、初生嬰兒奶粉、廚房電器及家庭電器、輕井澤貨品、烈酒、東方紅貨品、燕窩、雞精、鮑魚、商戶直送貨品及任何換購優惠貨品。
 5. 如有取消或退款之簽賬,您須一併退回現金券或已存入至您「易賞錢」App、百佳網店或百佳app賬戶內的電子禮券或電子優惠券將被扣除。
 6. 您不可將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓。
 7. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 8. 對於參與商戶所提供的貨品及服務質素,我們恕不承擔任何責任。
 9. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。我們及參與商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 10. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 11. 合資格信用卡的條款及細則繼續適用。
 12. 就本推廣如有任何爭議,參與商戶及我們保留最終決定權。
 13. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。
 2. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。
 3. 「參與商戶」指香港的百佳超級市場、FUSION、TASTE、TASTE X FRESH新鮮生活(只限TASTE收銀處)、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET、GREAT FOOD HALL、便利佳及百佳冷凍食品之實體分店,以及香港百佳網店 (PARKnSHOP.com)及百佳App。

最紅購物優惠 - 屈臣氏之條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2022年3月4日至2022年4月30日。

優惠詳情 

 1. 推廣期內,於指定商戶以合資格信用卡作合資格簽賬,可於您的「易賞錢」App賬戶獲享:
  單一簽賬淨額滿港幣500元
  憑滙豐信用卡簽賬 港幣30元屈臣氏電子優惠券
  綁定滙豐白金Visa卡到「易賞錢」App及以該卡簽賬 港幣50元屈臣氏電子優惠券
 2. 不論您持有多少張合資格信用卡,推廣期內,您最多可獲兩張屈臣氏電子優惠券。 如您於推廣期內作多於兩單合資格簽賬,將以首兩單合資格簽賬計算。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期仍然有效及信用狀況良好;
  2. 持有「易賞錢」App賬戶及您的賬戶在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效;
  3. 於推廣期內於指定商戶以合資格信用卡作合資格簽賬;及
  4. 於推廣期內綁定合資格白金 Visa 卡至您的「易賞錢」App並以該卡簽賬以獲享港幣50元屈臣氏電子優惠券。
 2. 您不可:
  1. 將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓;
  2. 以實體「易賞錢」卡獲享優惠。

獲享優惠前須注意事項

 1. 電子優惠券會於2022年5月31日前自動加入您的「易賞錢」App賬戶。
 2. 電子優惠券有效期為2022年6月1日至2022年7月31日及只供下次惠顧時使用。於使用電子優惠券時,您須以指定之合資格信用卡簽賬,而每次惠顧只限使用電子優惠券一張。電子優惠券的使用須受指定商戶的有關條款及細則約束。詳情請瀏覽「易賞錢」App。
 3. 如有取消或退款之簽賬,已存入至您「易賞錢」App賬戶內的電子優惠券將被扣除。
 4. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 5. 合資格信用卡的條款及細則繼續適用。
 6. 對於指定商戶所提供的產品及服務質素或指定商戶或會提供的額外推廣優惠/折扣,我們概不承擔任何責任。請向指定商戶的店員查詢優惠詳情及條款細則。
 7. 優惠須受本條款及細則及指定商戶的條款及細則約束。我們及指定商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 8. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 9. 就本推廣如有任何爭議,指定商戶及我們保留最終決定權。
 10. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「指定商戶」指香港的屈臣氏之實體分店、屈臣氏網店(www.watsons.com.hk)及屈臣氏手機App。
 2. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。
 3. 「合資格簽賬」指推廣期內於指定商戶以合資格信用卡單一簽賬淨額最少滿港幣500元並以港幣結算的交易。以下交易並不是合資格簽賬:繳費賬項、八達通增值服務、電話或傳真訂購、購買屈臣氏禮券、初生嬰兒奶粉或電話卡/儲值卡的交易、塑膠購物袋環保徵費、換購產品、積分/電子印花換購產品、GLAM美髮產品、剪髮及造型服務、處方產品、訂購計劃、體檢及疫苗計劃、中醫藥服務及母嬰健康顧問服務、供應商直送商品及預購產品、於自助收銀機、點購站及流動收款裝置之交易、於任何海外分店(所有中國內地及澳門分店)的簽賬、未經授權的簽賬、以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包)、所有未誌賬、取消以及退款的交易。
 4. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。
 5. 「『易賞錢』App賬戶」指屈臣氏集團「易賞錢」獎賞計劃之手機應用程式賬戶。

 


最紅購物優惠-豐澤條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2021年3月1日至2021年4月30日。

優惠詳情

 1. 於推廣期內,以合資格信用卡作合資格簽賬,您可享:
  單一簽賬淨額 額外「獎賞錢」金額 每位持卡人整個推廣期之額外「獎賞錢」金額上限
  港幣3,000元至港幣6,499元 $180「獎賞錢 $400「獎賞錢」
  港幣6,500元或以上 $400「獎賞錢」

  以合資格信用卡簽賬購買指定貨品,更可獲享低至5折優惠。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;及
  2. 於推廣期內成功進行登記。
 2. 您不可:
  1. 於香港國際機場分店獲享指定貨品低至5折優惠;
  2. 使用任何滙豐銀聯雙幣信用卡於豐澤電子商店享有優惠;
  3. 將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓;及
  4. 與其他優惠同時使用。

獲享優惠前須注意事項

 1. 登記不限於簽賬前或之後進行。您只須於推廣期內登記一次。成功登記並不代表我們已確認有關信用卡、交易或持卡人符合獲得優惠及額外「獎賞錢」的資格。
 2. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根或正式交易紀錄的正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根、交易紀錄及/或其他證據,以作核實並保存。
 3. 若您名下持有多於一張合資格信用卡,我們會將該等合資格信用卡的所有合資格簽賬合併計算,以釐定您可獲享的額外「獎賞錢」。
 4. 我們將根據我們持有的登記及合資格簽賬交易紀錄,以計算您可獲享的額外「獎賞錢」。如您符合資格獲享優惠,我們會於2021年7月31日或之前將額外「獎賞錢」自動誌入於我們紀錄中您首張用作登記的合資格信用卡戶口內。
 5. 同一合資格信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人可各自以其合資格信用卡獲享優惠。如持卡人為綜合戶口附屬卡持卡人,則主卡及附屬卡持卡人均可享用已誌入該附屬卡戶口內的額外「獎賞錢」。
 6. 此優惠下的額外「獎賞錢」並不包括「獎賞錢」計劃中可獲享的基本「獎賞錢」。
 7. 於獲享額外「獎賞錢」後,如用作計算額外「獎賞錢」的有關交易被取消,我們有權於有關持卡人的信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作事先通知。
 8. 合資格信用卡及「獎賞錢」計劃的條款及細則繼續適用。
 9. 所有圖片、貨品資料、描述、價格及優惠均由指定商戶提供並只供參考。所有由指定商戶提供的貨品及服務數量有限,售完即止。對於指定商戶所提供的產品及服務質素或指定商戶或會提供的額外推廣優惠/折扣,我們概不承擔任何責任。請向指定商戶的店員查詢優惠詳情及條款細則。
 10. 所有優惠須受本條款及細則及指定商戶的條款及細則約束。我們及指定商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 11. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您已獲享的額外「獎賞錢」或任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 12. 就本推廣如有任何爭議,我們及指定商戶保留最終決定權。
 13. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「指定商戶」指於香港的豐澤店舖及豐澤電子商店(www.fortress.com.hk)。
 2. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。
 3. 「合資格簽賬」指推廣期內於指定商戶以合資格信用卡單一簽賬淨額最少滿港幣3,000元並以港幣結算,及於獲享優惠時已誌賬的交易。如簽賬交易以分期付款支付,則整單簽賬的簽賬淨額(而非每單分期簽賬)將被用作決定該簽賬是否符合為合資格簽賬。所有以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包)及未誌賬╱取消╱退款的交易,均不會算作本推廣的合資格簽賬。
 4. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。
 5. 「登記」指以合資格信用卡透過我們的網頁www.hsbc.com.hk/creditcard或於HSBC HK Reward+應用程式成功進行登記。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

28 comments

Skip to comment form

  • Kelly on 6 3 月, 2022 at 8:15 上午
  • 回覆

  想問VIP會員6倍易賞錢係咪一定要用實體卡簽?apple pay, Samsung pay唔計?因為我喺app只係見到基本分無6倍分…尋日碌卡之綁定,職員都話見到綁左…關唔關扣左易賞錢分事?所以無6倍?

  ✅ 「易賞錢」VIP會員:6倍「易賞錢」積分倍數 (相等於高達2.4%回贈)

  謝謝!

  1. 我們將根據我們持有的登記及合資格簽賬交易紀錄,以計算您可獲享的額外「獎賞錢」。如您符合資格獲享優惠,我們會於2021年7月31日或之前將額外「獎賞錢」自動誌入於我們紀錄中您首張用作登記的合資格信用卡戶口內。

   唔係即俾你 唔一定要實體呀

  • Ning ho on 30 7 月, 2021 at 12:44 上午
  • 回覆

  今天還沒有收到易賞錢回贈,有人收到嗎?

  1. 係未有呀 不過一般d優惠都係last day先會入俾你

  • kenneth on 28 7 月, 2021 at 10:56 上午
  • 回覆

  有人已經收到易賞錢獎賞入帳嗎?
  小斯有嗎?
  快31號了

  1. 未收到呀 一般都係last day先會收到

  • Houston on 4 7 月, 2021 at 11:06 上午
  • 回覆

  請問原本$150獎賞錢換咗7500易賞錢係咪一定要留係易賞錢戶口先會7月尾送多7500分呢?

  1. 唔係啊

  • Vicky on 7 6 月, 2021 at 3:35 下午
  • 回覆

  小斯你好
  請問知唔知回贈7500易賞錢 有人收到未?

  1. 如您符合資格獲享優惠,我們會於2021年5月1日至2021年7月31日期間將您所得的「易賞錢」積分獎賞及/或電子現金券自動誌入於我們紀錄中您的「易賞錢」手機應用程式賬戶內。而基本「易賞錢」積分會於兌換後即時存入相關的「易賞錢」手機應用程式賬戶。

   有排 一般都係預7月尾先有架啦

  • Jessica Leung on 28 4 月, 2021 at 11:06 下午
  • 回覆

  請問是最多用$150獎賞錢換7500易賞錢,到5月回贈7500易賞錢,合共15000易賞錢($300)??

  還是用$75獎賞錢換3750易賞錢,到5月回贈$3750易賞錢,計埋回贈合共最多7000易賞錢($150)??

  1. 是最多用$150獎賞錢換7500易賞錢,5月回贈7500易賞錢,合共15000易賞錢

  • MS on 17 4 月, 2021 at 11:52 下午
  • 回覆

  小斯你好,請問豐澤同屈臣氏網店用red card計唔計額外獎賞錢同易賞錢?佢淨係寫銀聯雙幣信用卡唔計🤔

  1. 計到呀

  • Houston on 9 4 月, 2021 at 11:45 下午
  • 回覆

  你好,請問係咪一定要推廣期內,於滙豐Reward+連結「易賞錢」手機應用程式賬戶先享有雙倍積分優惠嗎?如我之前已經連結過就無嗎?

  1. 你指雙倍兌換率?
   本身link左都有

  • VICKY on 14 3 月, 2021 at 12:43 下午
  • 回覆

  請問優惠 2a 『獎賞錢」兌換「易賞錢」積分可獲享雙倍兌換率 唔需要簽賬指定金額 都可以兌換? Thanks

  1. 唔需要呀

  • Leo on 10 3 月, 2021 at 11:49 上午
  • 回覆

  請問即是我現在先在reward+ 用$150獎賞錢(最多?) 換7500易賞錢
  之後在 易賞錢換回$150獎賞錢 (50:1)
  再在5月會收到回贈的7500易賞錢(可以換回獎賞錢嗎?)
  變相賺$150獎賞錢嗎?

  1. 可以轉番

  • Ningho on 7 3 月, 2021 at 7:24 下午
  • 回覆

  屈臣氏 供應商直送產品即係什麼?
  Thanks.

  1. 佢個網有d寫明係直送產品 姐係本身唔係watsons自己既stock黎

  • Ronald on 5 3 月, 2021 at 10:35 下午
  • 回覆

  想問而家係reward+度用獎賞錢換易賞錢都係顯示1RC -> 50易賞錢積分? (而唔係1RC -> 100)
  係咪正常?

  1. 正常 額外既係5月先俾你

  • EY on 5 3 月, 2021 at 8:55 上午
  • 回覆

  點解我只有1RC = 50 易賞錢?🥺 明明已經連結了

  1. 額外既係5月先入俾你

  • Howard Yeung on 1 3 月, 2021 at 4:29 下午
  • 回覆

  買豐澤卷有無話無回贈?唔該曬

  1. 有 3間入面只有fortress既count

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。