fbpx

【中銀信用卡x豐澤簽賬優惠】簽賬可享高達$400現金回贈!指定產品低至5折優惠及長達24個月免息消費分期計劃!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

中銀信用卡 豐澤簽賬優惠

宜家天氣咁熱,又唔想成日開冷氣,係時侯要買返個風扇仔降下溫啦!由即日起至2021年6月30日,喺豐澤購物可享以下一連串優惠:

優惠一:高達$400現金回贈

 • 於豐澤門市以流動支付單一簽賬淨額$3,000 – $6,999, 可獲$150現金回贈
 • 於豐澤門市或網店以合資格信用卡單一簽賬淨額$7,000或以上, 可獲$400現金回贈

優惠二:指定產品低至5折優惠

 • Samsung Galaxy A31智能電話:$1,998 (原價:$2,398)
 • LG 55吋UHD LED電視:$9,380 (原價:$18,180)
 • Braun高速搾汁想:$1,098 (原價:$1,398)
 • Dyson V8 Fluffy無線吸塵機:$2,680 (原價:$3,680)
 • KB Air Mask便攜負離子清新機:$499 (原價:$1,180)

優惠三:24個月免息消費分期計劃

 • 折實價總金額達$2,000或以上,可享12個月免息消費分期計劃
 • 折實價總金額達$6,000或以上,可享24個月免息消費分期計劃

優惠咁抵,記得喺豐澤買嘢要用中銀信用卡賺齊現金回贈!同埋,如果申請埋中銀淘寶World萬事達卡用就最抵啦!張卡好啱經常淘寶同網購嘅人,除咗喺淘寶買嘢免手續費之餘,仲可以賺中銀信用卡積分,計返又賺多0.4%添!而且張卡逢星期三至五可以搶$20淘寶優惠券,再簽賬滿$299即減$20添!

優惠詳情:https://www.bochk.com/tc/creditcard/promotions/offers/fortress.html

中銀淘寶World萬事達卡:flyformiles.hk/31406
(全新客戶仲可以賺埋迎新$400現金回贈架)


中銀信用卡 豐澤簽賬優惠

推廣日期:即日起至2021年6月30日


中銀信用卡 豐澤簽賬優惠詳情

優惠一:於推廣期內成功登記並憑合資格信用卡及/或流動支付於商戶門市或網店單一零售簽賬淨額滿指定金額可享高達$400現金回贈:

單一簽賬淨額 (HK$) 豐澤門市
流動支付^
簽賬可獲之現金回贈(HK$)
豐澤門市或網店*
合資格信用卡
簽賬可獲之現金回贈(HK$)
整個推廣期內最高可獲之現金回贈金額(HK$)
HK$3,000 – HK$6,999 $150

 

$400#
HK$7,000或以上 $400 $400

優惠二:指定產品低至5折優惠

 • Samsung Galaxy A31智能電話:$1,998 (原價:$2,398)
 • LG 55吋UHD LED電視:$9,380 (原價:$18,180)
 • Braun高速搾汁想:$1,098 (原價:$1,398)
 • Dyson V8 Fluffy無線吸塵機:$2,680 (原價:$3,680)
 • KB Air Mask便攜負離子清新機:$499 (原價:$1,180)

優惠三:24個月免息消費分期計劃

 • 折實價總金額達$2,000或以上,可享12個月免息消費分期計劃
 • 折實價總金額達$6,000或以上,可享24個月免息消費分期計劃

# 合資格客戶須於登記期內透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港流動應用程式、「中銀香港信用卡」微信賬戶或中銀香港網站登記1次方可參加高達HK$400現金回贈之推廣,並只適用於登記期內首25,000名成功登記之客戶。登記名額將以中銀信用卡(國際)有限公司之電腦紀錄為準,額滿即止。流動支付只限Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay。首1,000名(以交易日期計算)於豐澤網店作合資格簽賬並於推廣期內成功登記之客戶,可享豐澤eShop優惠。每位合資格客戶於推廣期內最高可獲HK$400現金回贈。△中銀銀聯雙幣信用卡及透過流動支付簽賬之交易均不適用於豐澤網店「指定產品低至5折優惠」。產品數量有限,售完即止。#於網店只適用於以中銀信用卡購買有中銀信用卡專享價之產品。不適用於透過流動支付及電子錢包簽賬之交易。


「豐澤購物簽賬優惠」之一般條款及細則

1.           「豐澤購物簽賬優惠」包括「豐澤高達HK$400現金回贈」、「指定產品低至5折優惠」及「免息消費分期計劃」(合稱「本推廣」)。除特別註明外,本推廣適用於由香港發行並印有中銀標誌的中銀信用卡、中銀銀聯雙幣信用卡及中銀聯營卡,並不適用於內地及澳門發行的中銀信用卡、美金卡、私人客戶卡、中銀採購卡及Intown網上卡 (下稱「合資格信用卡」)。

2.           本推廣之推廣期為2021年5月1日至6月30日(包括首尾兩日,以交易日期計算,下稱「推廣期」)。

3.           「流動支付」指以數碼化方法將合資格信用卡儲存於指定流動電話或裝置內,並透過非接觸式方法付款(只限Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay)。Apple Pay不適用於中銀商務卡;Google Pay及Samsung Pay不適用於中銀商務卡及中銀銀聯雙幣信用卡 (下稱「流動支付」)。

4.           Apple Pay 是 Apple Inc. 在美國和其他國家或地區註冊的商標。有關支援 Apple Pay 的裝置,請瀏覽apple.com/hk/apple-pay。Google Pay標記為Google Inc.的商標。Google Pay適用於任何支援NFC功能、並執行Android Lollipop 5.0或以上系統的Android裝置。Samsung Pay是Samsung Electronics Co., Ltd.的註冊商標。Samsung Pay只支援 NFC付款。有關支援Samsung Pay的裝置,請瀏覽samsung.com/hk/samsungpay/#samsung-pay。

5.           本推廣適用於豐澤(下稱「商戶」)全線香港分店、由豐澤營運之指定Samsung聯營店(沙田新城市廣場6樓601A號舖)(惟不適用於香港國際機場分店) (下稱「門市」)及豐澤網店 (www.fortress.com.hk) (下稱「網店」) (下稱「合資格商舖」)。「流動支付」及「免息消費分期計劃」不適用於豐澤網店。

6.           本推廣不可與其他推廣優惠同時使用,客戶所獲贈之現金回贈不能兌換現金、不能轉換其他禮品、不能退回或轉讓,同時亦不可作售賣用途。獲贈的現金回贈只可於有關現金回贈誌入後作信用卡零售簽賬用途,並不可用作現金透支、支付任何財務費用或繳交現金回贈誌入前所累積而未繳付之信用卡結欠。

7.           客戶於獲取現金回贈後如用作計算現金回贈的交易被取消或有任何舞弊或欺詐成分,中銀信用卡 (國際) 有限公司 (下稱「卡公司」) 將即時取消客戶的現金回贈資格,並於該信用卡直接扣除相等於所獲現金回贈的金額。卡公司亦保留取消該信用卡的權利,及/或採取任何其認為適當的法律行動。

8.           任何虛假交易、未經許可的交易、未誌賬、已取消或已退款的交易款項均不會視為有效交易,亦不合資格參加本推廣。本推廣只適用於已誌賬並保留有關簽賬存根/紀錄的交易。其他交易包括但不只限於分單交易、購買豐澤禮券、郵購、電話購物、傳真訂購、預繳、現金儲值、繳費之服務費、購買憑證之交易、以電子錢包(包括但不限於AlipayHK及WeChat Pay)簽賬之交易及其他沒有簽賬存根的交易亦不適用於本推廣。簽賬以附有簽賬存根/紀錄的淨額計算。

9.           卡公司對商戶所提供的產品及服務質素 (包括但不限於產品質素及供應量) 概不承擔任何責任,商戶將負上所有產品及服務的法律責任。

10.       卡公司及商戶保留更改、暫停或取消本推廣或修訂其條款及細則之酌情權,卡公司及商戶保留所有爭議的最終決定權。

11.       本推廣受有關條款約束,詳情請參閱相關宣傳品、向有關商戶或中國銀行(香港)有限公司 (下稱「中銀香港」)及/或卡公司職員查詢。

12.       所有資料及圖片只供參考。

13.       除有關持卡人及卡公司以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則任何條文下的利益。

14.       流動支付電子支付工具為第三方的手機流動應用程式。其應用程式的使用條款須受供應商的相關條款所約束。中銀香港並非流動支付工具應用程式的供應商。客戶如對流動支付工具應用程式有任何查詢或投訴,請直接與有關供應商聯絡。中銀香港並不會對供應商提供的手機應用程式或其服務作出任何保證,或對於使用其手機應用程式或服務時所構成的後果負責。

15.       中銀香港並無審閱或核實第三方流動應用程式內的資訊或其刊載或提供的資料、産品或服務或私隱慣例的責任,且一概不就使用上述各項所産生的任何損失承擔責任(不論疏忽或其他方式)。中銀香港並非認同或推薦該流動應用程式所刊載或提供的任何資訊、資料、産品或服務,中銀香港亦概不就該等流動應用程式所刊載或提供的資訊、資料、産品或服務的任何的不確或失當負責。請審閱有關第三方流動應用程式載有的條款及條件、相關免責聲明及私隱政策。

16.       如此條款及細則的中、英文版有所差異,一概以中文版為準。

「豐澤高達HK$400現金回贈」條款及細則:

17.       合資格簽賬指客戶憑合資格信用卡及/或流動支付於推廣期內於商戶門市或網店作零售簽賬滿指定金額並附有簽賬存根/紀錄之交易。簽賬淨額不包括折扣扣除的金額及豐澤禮券之使用 (下稱「合資格簽賬」)。

18.       客戶於推廣期內成功登記並憑合資格信用卡及/或流動支付於商戶門市或網店單一零售簽賬淨額滿指定金額可享以下優惠:

單一簽賬淨額 (HK$) 豐澤門市
流動支付^
簽賬可獲之現金回贈(HK$)
豐澤門市或網店*
合資格信用卡
簽賬可獲之現金回贈(HK$)
整個推廣期內最高可獲之現金回贈金額(HK$)
HK$3,000 – HK$6,999 $150

 

$400#
HK$7,000或以上 $400 $400

^只限Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay。
*首1,000名(以交易日期計算)於豐澤網店作合資格簽賬並於推廣期內成功登記之客戶,可享豐澤網店優惠。
#每位合資格客戶(以身份證明文件號碼計算)於整個推廣期內簽賬最高可獲的現金回贈金額為HK$400。

19.       「豐澤高達HK$400現金回贈」優惠之登記期由2021年5月1日上午10時至6月30日晚上11時59分(下稱「登記期」)。客戶須於登記期內透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港流動應用程式、「中銀香港信用卡」微信賬戶 (WeChat ID: BOCHK_CC) 或中銀香港網頁(www.bochk.com/s/a/fortress2021)輸入正確資料及成功登記1次 (下稱「登記」),完成後將獲發1個登記編號,方可參與「豐澤高達HK$400現金回贈」優惠。優惠設有登記名額限制,並只適用於登記期內首25,000名成功登記之客戶。登記名額將以卡公司之電腦紀錄為準,額滿即止。

20.       登記一經完成,所有登記資料將被列入紀錄內,不可取消、更改或轉換。客戶透過登記系統獲得的登記紀錄並不代表卡公司已確認客戶符合獲享現金回贈的資格。卡公司將根據交易日期及金額核對儲存於卡公司的交易紀錄,以決定客戶獲得現金回贈的資格。若客戶持有的資料與卡公司的紀錄不符,一概以卡公司之紀錄為準。

21.       「豐澤高達HK$400現金回贈」優惠設有全期最高現金回贈上限,並以每位客戶(以身份證明文件號碼計算)為上限計算單位。現金回贈將以客戶於整個推廣期內所有合資格簽賬金額作計算,每位客戶於推廣期內最高可享HK$400現金回贈而客戶可獲享的總現金回贈金額將以最接近的個位數字計算(以四捨五入計算)。

22.       所有合資格簽賬均須於推廣期內完成(以交易日期計算),並於2021年7月7日或之前誌賬,方合資格獲得現金回贈。任何虛假交易、未經許可的交易、未誌賬、已取消或已退款的交易款項均不會視為合資格簽賬,亦不符合資格參加推廣。本推廣只適用於已誌賬並保留有關簽賬存根的交易。

23.       免息分期簽賬不適用於「豐澤高達HK$400現金回贈」優惠。

24.     客戶於推廣期內於合資格商舖所作之所有交易,將不視為「中銀信用卡高達HK$1,400現金回贈」推廣之合資格簽賬,有關「中銀信用卡高達HK$1,400現金回贈」推廣之詳情及條款及細則,請瀏覽中銀香港網頁 (中銀香港網頁>信用卡>推廣優惠>最新優惠)。

25.       客戶若持有多於1個合資格信用卡賬戶,只須於登記期內以其中1張信用卡登記1次,附屬卡的登記及簽賬交易將被視為同一主卡賬戶的登記及交易,附屬卡的現金回贈將合併計算於主卡賬戶內。現金回贈將誌入首張成功登記的合資格信用卡主卡賬戶內。客戶若以其名下不同的合資格信用卡進行多於1次的登記,有關現金回贈亦將會誌入首張成功登記的合資格信用卡賬戶內。客戶若未能於登記期內成功登記或未能輸入正確的登記資料,或以其名下非合資格信用卡進行登記或簽賬交易,將不獲發放現金回贈。

26.       現金回贈將於2021年9月30日或之前誌入首張成功登記的合資格信用卡賬戶內,並顯示於2021年9月或10月份之月結單上。合資格客戶須自行檢查月結單,卡公司將不會另行通知。客戶必須保留有關交易之所有有關文件之正本,如有任何爭議,卡公司保留權利要求客戶提供有關簽賬存根正本及/或其他有關文件正本或證據,以作核實,已遞交的有關文件或證據將不獲發還。

27.       客戶於推廣期內及誌入現金回贈時,合資格信用卡賬戶必須正常、有效及信用狀況良好,方合資格參與本推廣及獲得有關現金回贈。客戶於推廣期內或獲取現金回贈時,如違反「信用卡合約」或「信用卡持卡人合約」條款、持卡人賬戶已取消、有欠款逾期未清還或有不良紀錄,或客戶自動放棄領取現金回贈,將不獲發有關現金回贈,有關現金回贈將自動取消。

「指定產品低至5折優惠」條款及細則:

28.       優惠產品數量有限,售完即止。產品價格、圖片及資料只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。如有更改,恕不另行通知,詳情請向商戶店員查詢。

29.       中銀銀聯雙幣信用卡及透過流動支付簽賬之交易均不適用於豐澤網店「指定產品低至5折優惠」。

「免息消費分期計劃」條款及細則:

30.       免息消費分期計劃不適用於由內地及澳門發行的中銀信用卡、美金卡、採購卡、中銀「易達錢」、私人客戶卡及Intown網上卡。

31.       免息消費分期計劃適用於指定產品及達以下指定金額的簽賬:折實價總金額達HK$2,000或以上可享12個月免息消費分期計劃;折實價總金額達HK$6,000或以上可享24個月免息消費分期計劃。客戶須簽妥免息消費分期計劃直接授權書,方可享免息消費分期計劃。

32.       有關免息消費分期計劃的詳情、條款及細則,請瀏覽中銀香港網頁www.bochk.com/s/a/instalment

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.