fbpx

【美國運通Explorer™ 信用卡優惠】以非接觸式及電子錢包付款,每HK$1簽賬可享6美國運通積分,即係低至HK$2.5=1里!消費滿HK$20,000再送45,000美國運通積分,即最低可至HK$2=1里!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

:mrgreen: 借貸最緊要夠低息!DBS稅季貸款實際年利率低至1.33%,經小斯申請仲有高達$6,600獎賞:flyformiles.hk/20634

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)


美國運通Explorer信用卡優惠

嘩嘩嘩,由2021年11月18日至12月31日,美國運通Explorer信用卡又嚟個積分大贈送嘅超抵優惠啦!只要你到美國運通網站登記,再用已登記嘅Explorer卡,以非接觸式付款方式或透過 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay 畀錢,就可以享有呢個低至HK$2=1里嘅優惠:

 • 優惠一:首HK$15,000之合資格本地簽賬,每HK$1可享6美國運通積分!即相等於係HK$2.5=1里*
 • 優惠二:合資格本地簽賬滿HK$20,000,可享額外45,000美國運通積分^!以簽賬HK$20,000計算,連同優惠一所享的積分,即係相等於HK$2=1里*

兩個優惠要分開登記,記得兩個都要登記咗先啊!

美國運通真係識揀,知道臨近佳節,大家都要同親朋戚友慶祝,又要食飯又要買禮物,大把錢洗啊!今次優惠咁抵,一於用美國運通Explorer信用卡買爆佢啦!記得要用非接觸式付款方式或 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay 畀錢啊!

*按2021年11月兌換率,以15分兌換1里數計算
*每張已登記卡於優惠期內只可獲享優惠一次

以上優惠受條款及細則約束

適用信用卡:

AE Explorer信用卡 (記得要喺2021年11月30日或之前,經小斯呢條link申請,並簽1次先有HK$500現金券,簽多$5,000仲有多HK$500 city’super現金券,合共HK$1,000現金券呀,受迎新條款及細則約束)

AE Explorer信用卡小斯指定申請連結 (記得要喺2021年11月30日或之前,經小斯呢條link申請,並簽1次先有HK$500現金券,簽多$5,000仲有多HK$500 city’super現金券,合共HK$1,000現金券呀,受迎新條款及細則約束)

登記網站及優惠詳情:

amex.co/3nuPDWU (頭HK$15,000合資格本地簽賬享合共6積分,相等HK$2.5=1里)

amex.co/3oC42A0 (合資格本地簽賬滿HK$20,000,可享額外45,000美國運通積分,連同優惠一即低至HK$2=1里)


美國運通Explorer信用卡 以非接觸式付款及電子錢包每HK$1簽賬可享6美國運通積分 優惠詳情

 • 推廣期:2021年11月18日起至12月31日
 • 於美國運通網站登記合資格Explorer信用卡(amex.co/3nuPDWU)
 • 憑已登記卡以非接觸式付款方式或透過 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay 作合資格本地簽賬
 • 每HK$1簽賬可享6美國運通積分(包括於美國運通積分計劃所獲享的3基本積分)
 • 此優惠適用於推廣期內首HK$15,000之合資格本地簽賬

美國運通Explorer信用卡 以非接觸式付款及電子錢包賺取額外45,000美國運通積分 優惠詳情

 • 推廣期:2021年11月18日起至12月31日
 • 於美國運通網站登記合資格Explorer信用卡 (amex.co/3oC42A0)
 • 憑已登記卡以非接觸式付款方式或透過 Apple Pay、Google Pay 或 Samsung Pay 作合資格本地簽賬
 • 滿HK$20,000之合資格本地簽賬可享額外45,000美國運通積分,每張已登記卡於推廣期內只可享優惠一次。

美國運通Explorer信用卡 美國運通積分 優惠條款

 1. 登記卡優惠(在本條款及細則第3條定義)由2021 年11月18 日開始至2021年12月31日結束,包括首尾兩日(「推廣期」)。
 2. 登記卡優惠只適用於持有美國運通國際股份有限公司(「美國運通」)於香港簽發的美國運通Explorer信用卡
 3. 基本卡以及獲發此推廣電郵之會員(「合資格卡」),其持卡人為(「合資格會員」)。其他美國運通卡、美國運通公司卡、星展銀行(香港)有限公司在香港簽發的美國運通卡並不適用於此登記卡優惠。
 4. 合資格會員憑合資格卡作本地簽賬每 HK$1 可於美國運通積分計劃所獲享之基本積分內獲 3 美國運通積分。合資格會員必須於推廣期內登記合資格卡,並憑已登記卡以非接觸式方式付款或透過Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay作合資格本地消費,使用登記卡優惠每 HK$1 之簽賬可獲額外3 美國運通積分(「登記卡優惠」)。
 5. 以非接觸式付款方式的簽賬及透過Apple Pay﹑Google Pay 或Samsung Pay (「電子錢包」)支付的簽賬(「簽賬要求」)方被視作合資格簽賬。合資格會員須使用靠近非接觸式付款終端機的方式憑已登記卡拍卡或在可兼容的裝置上把已登記之合資格卡加入以下任何電子錢包,方可作合資格簽賬,並須受有關電子錢包之條款及細則限制,詳情列於「美國運通重要資料」部分:
 6. 推廣期內,登記卡優惠只適用於每張已登記之合資格卡首HK$15,000合資格本地簽賬。未被使用的登記卡優惠會被註銷。
 7. 附屬卡不適用於此已登記卡優惠。
 8. 未誌賬/取消/退款的交易或任何被發現為欺詐的交易將不被視為合資格簽賬。
 9. 登記卡優惠不適用於合資格會員非憑已登記卡使用非接觸式付款方式的簽賬及透過電子錢包付款的簽賬(例如刷卡及插卡的付款方式)。
 10. 須受其他條款及細則約束。請按詳閱優惠之所有條款及細則詳情。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。