fbpx

【綠色債券認購2022】認購詳情、方法、優惠及回報!長橋14免+免息免本金抽!富途13免+免息抽!華盛9免 + 免息抽!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

綠色債券認購2022

講咗好耐既綠色債券終於宣佈喺4月26日起正式公開發售!我投資就唔係好叻,不過都同大家整理咗綠色債券2022既認購詳情、優惠﹑方法及回報!等大家知道究竟有啲咩銀行同證券行會推出「12免」優惠!

總括黎講,綠色債券息率唔少過2.5厘,仲要每半年派一次息!而且仲以「循環分派」機制,所以基本上就算抽一手都會中一手!

部份虛擬銀行已經成為政府債券計劃既認可交易商,所以都有機會發售綠色債券,都好值得開呀!因為經小斯開Moxlivi bankWelab Bank,都係毋須入錢同簽賬,Mox有$400送俾你、livi 有$300送俾你、Welab有$250送俾你呀!

另外最值得開既證券行,就當然係:

 長橋證券 (14免+免息免本金抽!新手建議免息免本金抽8手、現有客戶可免息免本金抽4手)
➡️ 玩法:flyformiles.hk/47489
➡️ 小斯指定專屬連結:flyformiles.hk/longbridge
– 5月6日或之前,經小斯指定專屬連結開戶,毋須keep錢,即開就有HK$1,000 股票現金券!
– 免本金抽既意思係,你唔需要放任何錢入長橋,都可以免本金免利息咁抽8手 (新客),舊客就最多免本金抽4手!
– 當你到時政府公佈你到咗5手後,你再入返$50,000入去就得!勁方便!

富途證券 (13免+免息咁抽,建議可用$10,000免息抽5手)
➡️ 玩法:flyformiles.hk/34810
➡️ 開戶連結:flyformiles.hk/futu (記得入「GMAW3UG4」)
– 5月6日或之前,喺註冊後及開戶前,即係未入$10,000前,到「我的」->「活動中心」->「兌換中心」輸入兌換碼「GMAW3UG4」,再成功開戶先至少拎到$1,400
– 仲有抽綠色債券13免優惠,抽5手內仲可以孖展8成免息咁抽!即係俾$10,000本金就可以抽5手啦

華盛証券 (9免 + 免息,建議可用$5,000本金免息抽5手)
➡️ 玩法:flyformiles.hk/31431
➡️ 開戶連結:flyformiles.hk/vbkr
– 經小斯申請成功開戶送$1,300現金券!
– 認購綠色債券仲有9免優惠!而且抽5手內係免息抽!利息會先收再喺上市後14日內退回!
– 立即入華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr 先用手機登記再盡快開戶,因為開戶都要2-3日時間,仲要趕喺5月6日前抽iBond,故此必須宜家即刻開

小斯獨家開戶優惠!賺盡高達$3,250:https://flyformiles.hk/37350/

網購信用卡比較及小斯申請優惠:flyformiles.hk/5841/

小斯信用卡/戶口/稅貸/加密貨幣平台額外優惠一覽表:flyformiles.hk/18539

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券認購2022 建議策略

1. 申請以下證券戶口

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

2. 開証券戶口

要開立証券,記得記得記得一定要用你同名既銀行戶口過指定金額,例如$10,000華盛、長橋,咁先可以開戶成功

3. 抽綠色債券

因為華盛同盈立證券可以有5手免息孖展,長橋2手以下仲免本金!

4. 資金放指定日數

 • 華盛放60日:經小斯申請成功開戶送$1,300現金券!認購ibond仲有9免優惠!即係未抽先賺$1,300啦!所以一定要申請咗先呀!
 • 長橋 (毋須keep錢):5月6日或之前,經小斯指定專屬連結:flyformiles.hk/longbridge  開戶,毋須keep錢,即開就有HK$1,000 股票現金券!
 • 5月6日或之前,喺註冊後及開戶前,即係未入$10,000前,到「我的」->「活動中心」->「兌換中心」輸入兌換碼「GMAW3UG4」,再成功開戶先至少拎到$1,400,仲有抽綠色債券13免優惠呀!

5. 去到綠色債券上市日即放!?

根據歷史,類似既產品係iBond,而iBond1手大約最高講緊最高係升到6-7%,最低就大約2-3%,即一手最多已經可賺$600!4手就係$2,400!所以如果升到咁高,就唔會留黎收息了。

但如果真係升得唔係太高,甚至係唔夠低過$100,就建議留低收息,因為到最後3年後政府都會用返原價同你收購返個債券!咁喺帳面上都唔會蝕本,同埋都賺咗個息!只係蝕咗時間值!

所以所以!記得,要渣渣林開戶啦!

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


什麼是綠色債券?

 • 綠色債券係香港政府零售債券發行計劃既一種。
 • 政府首次推出綠色零售債券,發債所得的資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。
 • 息率分浮息及定息兩種
 • 浮息會跟6個月本地通脹率掛鈎
 • 定息會係政府保證利率 (2.5%)
 • 而一般本地通脹率掛鈎浮息都會比政府保證利率高

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券認購2022 詳情

 • 認購時間:2022年4月26日9:00am至5月6日2:00pm
 • 公佈結果:待定
 • 預計發行日:2022年5月18日
 • 預計上市日:2022年5月19日
 • 年期:3年
 • 入場費:每單位債券發行價HK$100,每手100個單位,即$10,000
 • 息率:
  – 浮息:與最近6個月通脹率計算
  – 定期:2%
 • 派息:每半年一次

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券認購2022 方法

 • 認購日期:2022年4月26日9:00am至5月6日2:00pm
 • 公佈配售結果:待定
 • 預計發行日:2022年5月18日
 • 預計上市日:2022年5月19日
 • 申請方法:可於各大銀行或證券商認購!包括中銀、DBS、HSBC、Citi、大新等等:
 • 獲香港政府委任既配售銀行包括:
  – 中國銀行(香港)有限公司
  – 交通銀行(香港)有限公司
  – 東亞銀行有限公司
  – 中信銀行(國際)有限公司
  – 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
  – 集友銀行有限公司
  – 創興銀行有限公司
  – 花旗銀行(香港)有限公司
  – 招商永隆銀行有限公司
  – 大新銀行有限公司
  – 星展銀行(香港)有限公司
  – 富邦銀行(香港)有限公司
  – 恒生銀行有限公司
  – 香港上海滙豐銀行有限公司
  – 中國工商銀行(亞洲)有限公司
  – 南洋商業銀行有限公司
  – 華僑永亨銀行有限公司
  – 大眾銀行(香港)有限公司
  – 上海商業銀行有限公司
  – 渣打銀行(香港)有限公司
  -Livi Bank
  -MOX Bank
  -Welab Bank

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券 2022分配方式

 • 綠色債券採用「循環分派」機制
 • 即每位認購者會先獲分配1手,再將餘額分配給第2手,所以基本上係必中1手
 • 由於係按人頭派發,所以應該全家總動員都抽,每人穩獲一手
 • 若申請數量低於60萬份,所有合資格申請者都能獲派1手,然後按照申請手數循環派發;若申請數量高於60萬份,則以抽籤形式派發
 • 市民只可提出一份申請。所有重覆申請將不予受理
 • 銀行會以單一身份證號碼識別為一次申請
 • 根據iBond經驗,每人大約可獲約3-4手,所以每個人頭最多認購3-4手已經足夠,再多都唔會抽得中!

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券認購2022回報

抽中綠色債券後,有兩個選擇,一係於二手市場放賣,二係留低收息

 • 於二手市場放賣,賺取Capital

根據過往iBond經驗,一上手大約都可以升到6-7%,即一手已經可賺$600!即時套現獲利而成本效益黎講係最大,亦可同時取回資金作其他投資之用!我個人會比較傾向即時放賣!不過政府首次發出綠色債券,過往表現只能參考,或者無指標性。

如果真係升得唔係太高,甚至係唔夠低過$100,就建議留低收息,因為到最後3年後政府都會用返原價同你收購返個債券!咁喺帳面上都唔會蝕本,同埋都賺咗個息!只係蝕咗時間值!

iBond歷年首日收市價參考

首日收市價 升幅
2021 $103.2 3.2%
2020 $102.75 2.75%
2016 $103.35 3.35%
2015 $105.5 5.5%
2014 $105 5%
2013 $103.15 3.15%
2012 $105 5%
2011 $106.7 6.7%
 • 留低收息

今次綠色債券年期係3年,每半年派一次息,保證回報2.5厘,即以最低回報2.5厘計算,一手3年後每手最少可獲$750利息!可以話係一項非常穩定既投資!

iBond發行日 年息 (每半年派息一次) 派息總數
第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 到期日
2021年6月24日 2.00% ? ? ? ? ? $100.27
2020年
11月16日
2.00% 2.00% ? ? ? $200
2015年
8月7日
2.37% 2.68% 2.15% 1.27% 1.68% 2.30% $623.01
2014年
8月11日
4.95% 3.68% 2.37% 2.68% 2.15% 1.27% $856.96
2013年
6月24日
4.72% 4.12% 4.50% 4.33% 2.57% 2.63% $1144.33
2012年
6月22日
3.48% 3.73% 4.72% 4.12% 4.50% 4.33% $1,243.45
2011年
7月28日
6.08% 5.07% 3.38% 3.77% 4.78% 4.02% $1,358.16

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


各大銀行、證券商綠色債券認購優惠

證券商綠色債券認購優惠

戶口 小斯或網上額外優惠 小斯指定申請連結
(12免優惠) 富途證券 豁免12項收費:
免認購手續費、免申請手續費、免佣金、免平台使費(暗盤交易)、免存倉費(部分銀行收取)、免不動戶費、免托管費(部分銀行收取)、免轉入費、免代收利息手續費(部分銀行收取)、免到期贖回費、免提早贖回手續費、免上市交易佣金(符合港股證券一世免佣金客戶)4月30日或之前,於開戶前點擊右下角「我的」,再按「活動中心」,點擊「兌換中心」,輸入兌換碼「GMAW3UG4」,再成功開戶有至少$1,100,其中仲包括1股騰訊股票架!
按我 (兌換碼「GMAW3UG4」)
(12免優惠)長橋證券 豁免12項收費:
本金/按金 ,認購費,申請手續費,融資利率* ,到期贖回費 ,代收利息費 ,存倉費 ,託管費 ,不動戶費 ,轉入費 ,買入經紀費,沽出經紀費喺4月30日或之前經小斯成功開戶,開戶送一年港股行情 (價值HKD 598) + 轉倉最高得HKD8,500 獎賞!
按我
(9免優惠)盈立證券usmart 豁免9項收費:
申購認購費、認購佣金、首日沽出佣金、轉倉費、存倉、代收利息費、孖展利息(100%孖展,免按金) 、到期贖回費,及託管費
按我
(9免優惠)
華盛証券
豁免9項收費:
手續費、認購費、託管費、到期贖回費、代收股息費、經紀佣金、融資利息 (9成孖展認購3手內都豁免)、交易佣金、存倉4月30日前經小斯申請並成功開戶,毋須交易,再保留$20,000夠60日,就有$1,300現金券
按我
以太證券 4月30日或之前用呢條link經小斯成功開立戶口,先有3 對 1 尊享客戶服務 + 個股基本面資料 +元宇研究院路演直播免費觀看權益!入金再有點贊會員專屬權益呀! 按我
華泰證券 4月30日或之前,用呢條link經小斯申請,毋須交易!開戶放$20,000有約$1,600 (包括1股港交所 + 3股南方恒生科技 + $800 Apple Gift Card 或 超市禮券 按我
微牛證券 5月12日或之前,用呢條link經小斯申請成功開立戶口先有高達$8,800獎賞! 按我
富途證券 (牛牛) 4月30日或之前,於開戶前點擊右下角「我的」,再按「活動中心」,點擊「兌換中心」,輸入兌換碼「GMAW3UG4」,再成功開戶有至少$1,100,其中仲包括1股騰訊股票架! 按我
盛寶金融Saxo (最佳離岸戶口) 經小斯申請,並喺賬戶批核後30日內入金至少HK$10,000到香港戶口或 2,000美元到離岸戶口及完成1筆交易,先有額外$200現金呀! 按我 (離岸戶口)
按我 (香港戶口)
uSMART盈立證券 喺2月28日或之前經小斯開戶,先有小斯獨家高達$3,480獎賞,包括1股AAPL/BITO/5股周大福;仲有HK$300現金券同基金加息卷! 按我

銀行綠色債券認購優惠

(9免) 工銀亞洲 豁免9項手續費:認購手續費、買入經紀費(以股票形式在二手市場交易)、沽出經紀費(以股票形式在二手市場交易)、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。
(6免) 渣打銀行 豁免6項收費:豁免託管、代收利息及贖回到期債券的收費,現該行針對綠色債券再額外豁免手續費、賣出債券(只適用於二手市場交易),以及將債券轉至渣打股票投資戶口之收費。
(7免) 滙豐銀行 豁免5項收費:認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用及轉貨申請手續費

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart


綠色債券 2022常見問題

1. 綠色債券幾時可以認購及幾時截止?

綠色債券既認購時間係由4月26日09:00至5月4日14:00,但有啲銀行會提早截止,所以建議大家盡早認購。

2. 認購綠色債券有咩優惠?

有啲銀行會推出「10免」優惠!

3.綠色債券2022既分配方式係點?

採用「循環分派」機制,即每位認購者會先獲分配1手,再將餘額分配給第2手,所以基本上係必中1手。由於係按人頭派發,所以應該全家總動員都抽,每人穩獲一手!

華盛証券小斯獨家申請連結:flyformiles.hk/vbkr

長橋證券小斯獨家開戶連結flyformiles.hk/longbridge

富途證券開戶連結:flyformiles.hk/futu

盈立證券小斯指定開戶連結:flyformiles.hk/usmart

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

10 comments

Skip to comment form

  • MIMI on 5 5 月, 2022 at 9:42 下午
  • 回覆

  我用你條link 開富途呀,今日開左,但入個一萬蚊仲未入到,24小時仲係處理中><

  1. 無咁快開到架 一般都係一到兩日

  • Margaret on 5 5 月, 2022 at 6:32 上午
  • 回覆

  請問華盛回贈的現金券可以點用

  1. 買股票時扣減

  • MIMI on 4 5 月, 2022 at 10:10 下午
  • 回覆

  今日開户手多按了港元現金帳戶,抽4手,如果全中是否要入4萬?因為不是融資帳戶不能買孖展?還是等到明天正式批咗之後可以upgrad!

  1. 你用邊間?
   有d quota完左
   可以之後開返既

  • Cindy on 29 4 月, 2022 at 3:40 下午
  • 回覆

  小斯,想問下開左華泰證券 (4月30日或之前,用呢條link經小斯申請,毋須交易!開戶放$20,000有約$1,600 (包括1股港交所 + 3股南方恒生科技 + $800 Apple Gift Card 或 超市禮券) $800 Apple Gift Card 或 超市禮券 要點拎到㗎,已經入左$20,000入戶口。謝謝你!

  • Christy on 28 4 月, 2022 at 9:09 下午
  • 回覆

  請問用長橋抽,如果戶口唔夠錢,而我抽中4手綠債又唔入錢,即日賣咗4手綠債,戶口自動俾佢扣返欠的利息,是不是可以這樣操作

  1. 可以

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。