fbpx

【HSBC信用卡Maskology優惠】指定產品專享85折優惠!網店、門市都用得!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

HSBC信用卡Maskology優惠

口罩除左防疫之外,靚靚咁襯衫都好重要嫁!Maskology就有好多款式,仲同唔同品牌合作推出特別版口罩啊!由2022年5月1日至5月31日,用埋𣾀豐信用卡買,仲有優惠啊:

 • Maskology Living門市及網店,指定產品專享85折優惠
 • 付款前輸入優惠碼「HSBCMAY」

咁就可以入番唔同顏色既口罩黎襯番套衫啦!記得要用埋𣾀豐信用卡買先有85折優惠嫁!

優惠詳情:https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/red-hot-shopping-special/ecommerce/offer/

適用信用卡:HSBC Visa信用卡HSBC Red CardHSBC Premier 信用卡HSBC Everymile信用卡HSBC銀聯信用卡


HSBC信用卡 Maskology優惠

推廣日期:即日起至2022年5月31日


HSBC信用卡Maskology 優惠詳情

於Maskology以滙豐信用卡簽賬購物,可享以下優惠:
Maskology Living門市:
• 指定產品專享85折優惠
Maskology 網頁(https://www.maskology.com.hk):
• 付款前輸入優惠碼「HSBCMAY」,指定產品專享85折優惠


條款及細則

 1. 優惠適用於Maskology Living所有門市及網店。
 2. 推廣期:2022年5月1日至5月31日。
 3. 優惠適用於購買Maskology口罩產品及Maskology Living 自家產品。
 4. 優惠不適用於購買Maskology口罩套裝產品、寄售商品及指定商品。
 5. 優惠不得與Maskology會員、新店優惠、指定商品優惠及其他推廣同時使用。
 6. 優惠不得轉讓、兌換現金、作現金找續、記帳或再出售。
 7. Maskology Limited對優惠內容保留最終決定權。

最紅網上消費優惠之條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2022年5月1日至2022年5月31日(除特別聲明外)。

優惠詳情

 1. 推廣期內,您可於參與商戶以合資格信用卡簽賬,專享指定即時折扣或回贈優惠。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期內有效及信用狀況良好;及
  2. 於推廣期內於參與商戶以合資格信用卡作合資格簽賬(除特別聲明外);及
  3. 於付款前輸入相關的優惠碼。有關優惠碼詳情,請瀏覽我們的網頁www.hsbc.com.hk/creditcard或HSBC HK Reward+應用程式。

獲享優惠前須注意事項

 1. 您不可:
  1. 將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓;及
  2. 將優惠與任何其他折扣、推廣優惠、禮券、現金券或貴賓卡優惠同時使用(除特別聲明外)。
 2. 優惠名額有限及先到先得,額滿即止。優惠只適用於指定店舖(如適用)。
 3. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 4. 合資格信用卡的條款及細則繼續適用。
 5. 所有分期付款、以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包)及未誌賬╱取消╱退款的交易,均不會算作本推廣的合資格簽賬。
 6. 對於參與商戶所提供的產品及服務質素或參與商戶或會提供的額外推廣優惠/折扣,我們概不承擔任何責任。請向參與商戶查詢優惠詳情及條款細則。
 7. 優惠須受本條款及細則及參與商戶的條款及細則約束。我們及參與商戶可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁。
 8. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。
 9. 就本推廣如有任何爭議,我們及參與商戶保留最終決定權。
 10. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。個別優惠只適用於指定合資格信用卡,詳情請細閱個別優惠之有關條款及細則。
 2. 「合資格簽賬」指推廣期內於參與商戶以合資格信用卡作符合個別優惠簽賬要求並以港幣結算,及於獲享優惠時已誌賬的交易,個別優惠須以指定貨幣作交易。有關優惠詳情,請瀏覽我們的網頁www.hsbc.com.hk/creditcard或HSBC HK Reward+應用程式或聯絡個別參與商戶查詢。
 3. 「參與商戶」指Home+, Klook, Foodpanda, eCup, Maskology, 友和Yoho, Logitech及Zalora。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.