fbpx

【🔥🔥PayMe消費券攻略❗❗】教你攞盡$3,800消費券優惠❗有機會瓜分高達$4,000萬嘅豐富獎賞❗包括Tesla或iPhone 13 Pro❗

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

PayMe消費券攻略第二階段消費券就嚟開始派發啦!今次大家除咗可以揀用PayMe領取消費券之外,仲可以拎到高達$3,800消費券獎賞!最重要係可以自動參加全民大抽獎,只要登記咗之後就有機會抽到Tesla呀!

 • 登記即有賞
  • 登記轉用攞$25折扣優惠券
 • PayMe 商戶優惠
  • 有高達$3,600折扣同優惠
 • 滙豐信用卡獎賞
  • 用滙豐信用卡增值$500 PayMe ,可賺取 3 倍「獎賞錢」
 • 滙豐保險客戶獎賞
  • 投保指定保險計劃,可賺取高達$5,000折扣優惠券
 • 全民大抽獎
  • 所有登記以 PayMe 領取消費券嘅用戶都可以自動參加大抽獎,有機會抽到名車 Tesla Model 3 一部
 • 推薦友好賞之終極大獎
  • 排名第一位推薦最多好友的用戶可獲名車 Tesla Model 3 一部,其餘八位可獲 iPhone 13 Pro 一部
  • 每成功推薦一位朋友轉會,推薦人及受薦人亦可獲$15 折扣優惠券一張。於整個推廣期內,推薦人
   最多可獲享 10 張折扣優惠券

嘩!!計計埋埋,其實都可以賺超過$3,800呀!仲未計抽獎添喎!再加上,PayMe宜家好多商舖都可以用到,實體商店或網上消費都得,畀錢又方便!想賺到獎賞就可以考慮下轉用或者登記PayMe領取第二階段消費券啦!

               

立即下載PayMehttps://grp.hsbc/PMW2SiuCDL
立即轉會用PayMe:https://flyformiles.hk/payme.siuc
(要被推薦轉會先有$15折扣優惠券一張呀)


PayMe消費券攻略 優惠詳情

攞盡高達$3,800消費券優惠

 • 人人有份!登記即有賞
  • 參加資格:所有登記以 PayMe 領取消費券的用戶
  • 獎賞內容:$ 25折扣優惠券一張!只要惠顧任何 PayMe for Business 商戶滿$50,優惠券即會自動被使用
 • 全民大抽獎
  • 參加資格:所有登記以 PayMe 領取消費券嘅用戶都可以自動參加大抽獎
  • 獎賞內容:名車 Tesla Model 3 一部
 • 推薦友好賞
  • 立即轉會用PayMe:https://flyformiles.hk/payme.siuc
   (要被推薦轉會先有$15折扣優惠券一張呀)
  • 參加資格:所有推薦朋友或家人登記以 PayMe 領取消費券嘅用戶
  • 獎賞內容:每成功推薦一位朋友轉會,推薦人及受薦人亦可獲$15折扣優惠券一張。於整個推廣期內,推薦人最多可獲享 10 張折扣優惠券。只要惠顧任何 PayMe for Business 商戶滿$25,優惠券即會自動被使用
 • 推薦友好賞之終極大獎
  • 參加資格:成功推薦最多好友登記以 PayMe 領取消費券嘅首九名用戶
  • 獎賞內容:排名第一位推薦最多好友的用戶可獲名車 Tesla Model 3 一部,其餘八位可獲 iPhone 13 Pro 一部
 • 以滙豐信用卡增值獎賞
  • 參加資格:所有由2022年6月23日起至2022年8月31日期間,以滙豐信用卡為 PayMe 增值最少$500,並已登記以 PayMe 領取消費券的用戶
  • 獎賞內容:以滙豐信用卡增值 PayMe 錢包的交易可賺取 3 倍「獎賞錢」
 • 滙豐保險客戶獎賞
  • 參加資格:投保指定保險計劃,並已登記以 PayMe 領取消費券的滙豐客戶
  • 獎賞內容:可賺取高達$5,000 折扣優惠券

立即下載PayMehttps://grp.hsbc/PMW2SiuCDL


PayMe消費券攻略 3步轉用PayMe拎消費券

立即下載PayMehttps://grp.hsbc/PMW2SiuCDL
立即轉會用PayMe:https://flyformiles.hk/payme.siuc
(要被推薦轉會先有$15折扣優惠券一張呀)


PayMe消費券攻略推薦計劃條款及細則:

活動期限 

除另有指明外,PayMe 消費券推薦計劃(「活動」)的推廣期為 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 7 月 23 日(「推廣期」)。 活動對象

活動僅限符合以下條件的 PayMe 客戶參加:
a) 推薦朋友(稱為「推薦人」)以 PayMe 領取 2022 年(第二階段)消費券計劃下 的消費券;或
b) 接受朋友推薦(稱為「受薦人」)並完成向香港特別行政區政府登記以 PayMe 領 取 2022 年(第二階段)消費券計劃下的消費券; (各自稱為「合資格用戶」)。

PayMe 推薦優惠券

3. 在本條款及細則規限下,合資格用戶在推廣期內成功完成以下條件(「條件」),將可透 過 PayMe 錢包獲得價值港幣 15 元的 PayMe 推薦優惠券(「優惠券」):
a. 如為推薦人,則須啟動 PayMe 推薦連結並分享給受薦人;以及
b. 如為受薦人,則須接受推薦人推薦,並完成登記以 PayMe 領取 2022 年(第二階 段)消費券計劃下的消費券。

符合條件後,優惠券將會在 1 個工作日內發放至合資格用戶的 PayMe 錢包,但前提是:
a) 活動期間僅限發放 320,000 張優惠券,先到先得,送完即止;
b) 每位合資格用戶在推廣期內獲得的優惠券合共不超過十張;以及
c) 每位合資格用戶的 PayMe 錢包並未被暫停或終止使用。

推廣期內,PayMe 可酌情決定增加所發放的優惠券數量。

每張優惠券均須受本條款及細則約束。

合資格用戶必須符合以下條件,方可在 PayMe 交易中使用優惠券:
a) 交易金額必須達到港幣 25 元或以上;
b) 在 2022 年 8 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日的兌換期內使用優惠券;

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。