fbpx

【富融銀行車主會優惠】車主入會即送HK$100現金!會員獎賞高達HK$8,600!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😆 【限時優惠】DBS定額私人貸款實際年利率低至1.80%,經小斯申請優惠享高達$13,300獎賞: flyformiles.hk/20634

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

富融銀行車主會優惠

作為車主,梗係要加入唔同車主會拎著數啦!富融銀行車主會就同其他唔同,直頭送錢比你洗啊!仲有貸款優惠,提取貸款之後,仲有禮物送啊,加埋總值高達HK$8,600!記得係2022年6月27日至2022年9月30日加入,就有以下優惠:

 • HK$100現金獎賞,唔申請貸款都有!
 • 3.90%固定利率貸款優惠券,連現金回贈後利率低至3.34%
 • 無門檻貸款利率9折券
 • 電動車車主提取貸款後額外送HK$500現金獎賞
 • 提取首筆貸款後送「車生活」禮遇,價值HK$8,600

無論係有車定係岩岩訂車既準車主,都可以入會嫁!申請呢個循環貸款可以用嚟做備用金!就算申請咗,批核咗,唔拎筆錢一直都唔收息!呢個貸款同傳統既上會唔同,唔洗用架車做抵押,又唔洗扣起牌簿,架車真真正正屬於你嫁!真係好抵嫁!

立即加入車主會:flyformiles.hk/fusion.auto.club (記得要喺2022年9月30日前入會,先有低至3.34%年利率同高達HK8,600會員獎賞!)


富融銀行車主會專享禮遇

首筆提款金額:

 • 10萬-19.99萬:單次泊車券 X6、水鍍膜洗車及吸塵 X1、網絡服務現金回贈 HKD68/月*3次
 • 20萬- 29.99萬:單次泊車券 X6、水鍍膜洗車及吸塵 X1、環保洗車 X2、網絡服務現金回贈 HKD68/月*3次、劏車補貼HKD200
 • 30萬- 49.99萬:單次泊車券 X12、水鍍膜洗車及吸塵 X1、環保洗車 X3、Tesla太陽擋 X1、Tesla中控台儲物盤 X1、網絡服務現金回贈 HKD68/月*3、劏車補貼HK$200、跨境匯款手續費回贈HKD100 X 2
 • 50萬- 79.99萬:單次泊車券 X12、水鍍膜洗車及吸塵 X1、環保洗車 X3、Tesla太陽擋 X1、Tesla中控台儲物盤 X1、Tesla地墊 X 1、防疫消毒組合 X1、網絡服務現金回贈 HKD68/月*3、劏車補貼HK$200、跨境匯款手續費回贈HKD100 X 2、外幣兌換現金回贈HKD250
 • 80萬- 100萬:單次泊車券 X12、水鍍膜洗車及吸塵 X3、環保洗車 X6、Tesla太陽擋 X1、Tesla中控台儲物盤 X1、Tesla地墊 X 1、閃鑽特亮水晶蠟 X1、網絡服務現金回贈 HKD68/月*3、劏車補貼HK$400、跨境匯款手續費回贈HKD100 X 2、外幣兌換現金回贈HKD250、貸款減息券1張

立即加入車主會:flyformiles.hk/fusion.auto.club (記得要喺2022年9月30日前入會,先有低至3.34%年利率同高達HK8,600會員獎賞!)


一般條款與細則:

 1. 富融車主會·「賞」你所想車主活動(下稱「車主活動」)推廣期由 2022 年 6 月 27 日起至 2022 年 9 月 30 日止(包括首尾兩日,下稱「推廣期」)。
 2. 是次車主活動僅適用於在富融銀行有限公司(下稱「本行」或「富融銀行」)已成功 開立賬戶的現有客戶或於推廣期內成功開立本行賬戶的新用戶(以下統稱 「客戶」) 且其銀行賬戶需處於正常狀態(由富融銀行决定),前提是:
  i. 客戶為現有私家車車主且其私家車現已在香港注冊或已從香港主流汽車廠商、授 權經銷商或正規車行(由富融銀行决定)訂購私家車的客戶;
  ii. 客戶已透過本行宣傳頁面(如下定義)提交車主活動會員申請(下稱「會員申請」); iii. 客戶在上述第 2(ii)條中的會員申請應已獲本行的批准;及
  iv. 客戶之前從未曾成功申請 Tesla 專享貸款;
 3. 客戶通過本行宣傳頁面(如下定義)登記車輛識別號碼並上傳香港特別行政區政府 運輸署簽發的車輛登記文件(下稱「車輛登記文件」)或登記購車訂單編號並上傳購 車合同,以申請成爲車主活動會員,而當其會員申請獲本行批准後,客戶將成為車 主活動會員(下稱「會員」)。為免生疑問,客戶如欲享受下述「優惠八:綠色會員特 別賞之電動車車主專屬 500 港幣現金獎賞」,在提交入會申請時,必須登記車輛識別號碼並上傳車輛登記文件(而非登記購車訂單編號並上傳購車合同)。
 4. 本行將對客戶提供的登記資料進行核實,並向已獲准成爲新會員的客戶發送短信。 本行保留根據本行釐定的任何相關因素對會員申請作決定和批准的權利。如本行發 現客戶提供的登記資料有任何可疑的欺詐行爲,本行保留終止他/她享有車主活動項下優惠的資格的權利,而無需事先通知及提供任何原因。
 5. 本行可酌情要求已登記購車訂單編號、上傳購車合同並提出會員申請的合資格參與
  車主活動的客戶,在他/她的會員申請獲得本行的批准後提供車輛登記文件作進一 步核實。如用戶未能提供所需文件作核實,本行保留終止他/她享有車主活動項下優 惠的資格的權利,而無需事先通知及提供任何原因。
 6. 是次車主活動為一次性優惠,是次優惠不能轉讓他人、兌換為現金或轉換成其他產品。
 7. 合資格參與車主活動的客戶在本行宣傳頁面(如下定義)提交會員申請後會被視為 已全面接受本條款與細則並受其(及所有後續修訂、更改及/或補充(如有)約束。
 8. 本行保留對是次車主活動的任何調整,收回或取消,以及不時修訂或更改任何此條款與細則而毋須事先通知及告知理由的權利。
 9. 此條款與細則根據香港特別行政區(下稱「香港」)的法律管轄和詮釋。對因本條款與細則引起的任何爭議,或者與其有關之任何爭議均應提交由香港法院處理。
 10. 在任何情況下,就任何收益損失或者任何特殊、間接、附帶、相應而生的或懲罰性 的損失或損害賠償(無論是否可預見或可能招致)本行均無須向合資格參與車主活動的客戶或任何其他人負責。
 11. 車主活動亦須受本行適用的條款與細則約束,包括但不限於一般賬戶條款與細則及本行發出的其他有關條款與細則(統稱「適用條款及細則」) (及所有後續修訂、更改及/或補充(如有)。
 12. 除合資格參與車主活動的用戶和富融銀行(包括它的繼承人和代理人)外,任何人
  一概不能根據《合約(第三者權利)條例》(第 623 章)執行或享有此條款與細則 賦予的利益。
 13. 如因任何本條款與細則引起或根據本條款與細則而產生任何歧義、疑問或爭議,富 融銀行的決定在任何情況下均爲最終決定,無須告知理由。
 14. 本條款與細則的中英文版本如有任何歧異或不一致,一概以英文版為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

  • Vincent Chan on 23 7 月, 2022 at 6:48 上午
  • 回覆

  已購買BYD ATTO3 新車, 預計10月份交車,已付訂金5萬元,還差尾數22萬想分期。

  1. 咁可以申請呢個呀

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。