fbpx

【Citi信用卡HKTaxi優惠】用Citi信用卡可賺高達$780 HKTaxi優惠券!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Citi信用卡HKTaxi優惠

夏天熱辣辣,出街最好就係搭的士,點對點最方便又唔洗曬!由2023年8月1日至2022年9月30日, 只要喺 HKTaxi 綁定Citi信用卡,並憑卡繳付車資、用Citi積分抵銷車費或兌換Taxi Dollars, 就可以每月輕鬆賺高達HK$540 HKTaxi 優惠券:

 • 優惠一:畀車費每月高達HK$80 HKTaxi 優惠券
  • 每月搭夠4次或以上,並憑指定Citi信用卡繳付車費,就可輕鬆獲賞高達HK$80 HKTaxi 優惠券
 • 優惠二:Pay with Points 憑分抵銷車費每月高達HK$100 HKTaxi 優惠券
  • 用Citi積分抵銷車費HK$90或以上,賺高達HK$100 HKTaxi優惠券
 • 優惠三:Points Conversion有HK$600 HKTaxi 優惠券
  • Points Conversion新客戶喺HKTaxi 憑Citi積分兌換500 Taxi Dollar或以上,送高達HK$600 HKTaxi 優惠券

哩個優惠真係好抵,啱哂成日搭的士嘅你!

優惠詳情:https://www1.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/promotions/hktaxi

適用信用卡推介:(客戶喺8月31日或之前,用小斯呢條link申請,並於2023年9月30日或之前批卡,再喺批卡後30日內簽$2,000,先有$1,600現金回贈!記得要申請個陣必須同時交埋文件)

Citi Premiermiles 信用卡Citi Rewards 信用卡Citi Prestige 信用卡Citi 八達通信用卡Citi Cash Back 信用卡Citi The Club 信用卡


Citi信用卡 HKTaxi優惠

推廣日期:2023年8月1日至9月30日


Citi信用卡 HKTaxi 優惠詳情

於推廣期內, 只要喺 HKTaxi 綁定Citi信用卡,並憑卡繳付車資、用Citi積分抵銷車費或兌換Taxi Dollars, 就可以每月輕鬆賺高達HK$540 HKTaxi 優惠券:

 • 優惠一:畀車費每月高達HK$80 HKTaxi 優惠券
  • 每月搭夠4次或以上,並憑指定Citi信用卡繳付車費,就可輕鬆獲賞高達HK$80 HKTaxi 優惠券
 • 優惠二:Pay with Points 憑分抵銷車費每月高達HK$100 HKTaxi 優惠券
  • 用Citi積分抵銷車費HK$90或以上,賺高達HK$100 HKTaxi優惠券
 • 優惠三:Points Conversion有HK$600 HKTaxi 優惠券
  • Points Conversion新客戶喺HKTaxi 憑Citi積分兌換500 Taxi Dollar或以上,送高達HK$600 HKTaxi 優惠券


Citi信用卡 HKTaxi 條款及細則:

一般條款及細則:

 1. 推廣只適用於HKTaxi手機應用程式(「HKTaxi App」) 。
 2. 當簽賬系統不能處理個別信用卡類別時,HKTaxi App Limited (「商戶」)可能會不接受有關信用卡,詳情請向商戶查詢。
 3. 所有單一淨額簽賬(以交易日計算,定義見條款4)、Citi Pay with Points憑分消費及Citi Points Conversion積分兌換(以兌換日計算,定義見「Citi Pay with Points憑分消費」及「Citi Points Conversion積分兌換」條款及細則)必須於指定推廣期內進行。
 4. 「單一淨額簽賬」只適用於扣除所有折扣及優惠券金額後之單一簽賬。所有未誌賬/取消/退款/僞造/未經許可之簽賬均不適用。
 5. 花旗銀行將會根據儲存於花旗銀行之紀錄,以決定客戶是否合資格參加此推廣優惠或核實簽賬是否為認可簽賬。
 6. 如有任何舞弊/欺詐成分或取消用作計算優惠之有關交易,花旗銀行有權從有關信用卡賬戶或(視乎情況而定)銀行戶口內扣取相關優惠之價值而無須另行通知內扣取相關優惠之價值而無須另行通知。
 7. 客戶之賬戶必須於推廣期內及獲取優惠時保持有效及信用狀況良好。花旗銀行保留取消優惠之權利而無須另行通知。
 8. 客戶必須保留所有簽賬存根正本及/或其他文件。如有任何爭議,花旗銀行保留要求客戶提供有關單一淨額簽賬存根正本及其他文件或證據的權利,以作核實。所提供之有關簽賬存根正本及其他文件或證據將不獲退回。
 9. 除特別註明外,此推廣不可與其他銀行提供的優惠、折扣或優惠券同時使用,不可轉讓予其他人、不可兌換現金或其他優惠。
 10. 除特別註明外,此推廣之所有優惠可同時兌換。
 11. 除特別註明外,所有金額均以港元計算。
 12. 於此推廣所獲得之優惠,不可用作繳付尚欠賬項、不可提取作為現金透支、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或換取其他優惠。
 13. 此推廣須受貨品或服務之供應、賬戶審查及批核限制,並須依花旗銀行及商戶之最終決定權而定。圖片、產品資料及價錢只供參考。
 14. 花旗銀行不負責一切有關貨品或服務之事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由商戶負責。詳情請向商戶查詢。
 15. 花旗銀行及商戶保留隨時修改此條款及細則之權利而無須另行通知。如有任何爭議,花旗銀行及商戶保留最終決定權。
 16. 除特別註明外,HKTaxi優惠券將於客戶每次成功完成優惠步驟的24小時內存入客戶的HKTaxi App賬戶。商戶將會根據其現存之紀錄,以決定客戶是否合資格獲取優惠。花旗銀行不負責一切有關優惠誌賬安排之事宜。如有任何關於優惠誌賬的查詢或爭議,請聯絡商戶客戶服務熱線 (852) 5566 9997。
 17. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。

 

「俾車費即賺每月高達 HK$80 HKTaxi 優惠券」(「簽賬賞」)之條款及細則:

  1. 簽賬賞之推廣期由即日起至2023年9月30日 (至23:59結束) (包括首尾兩日)。
  2. 簽賬賞只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之 Citi 信用卡(Citi Rewards 銀 聯信用卡除外) (「認可信用卡」) 及同時為 HKTaxi App 用戶 (不論於 HKTaxi App 登記有一張或多張認可信用卡) 之客戶(「客戶」)。
  3. 於推廣期內,客戶憑認可信用卡於 HKTaxi App 作單一淨額簽賬滿指定次數可享簽賬賞。詳情見下表:
   每月於 HKTaxi App 作
   單一淨額簽賬之次數
   獲贈 HKTaxi 優惠券總值 獲贈 HKTaxi 優惠
   券累計總值
   第一級 滿 6 次 HK$40
   (HK$20 x 2 張 HKTaxi 優惠券)
   HK$40
   第二級 滿 10 次 額外 HK$40
   (HK$20 x 2 HKTaxi 優惠券)
   HK$80

 

 1. 於推廣期內,每位客戶於每個月份可享簽賬賞 一次,每個曆月可獲享之 HKTaxi 優惠券最高總值為HK$80。
 2. 只限首 5,000 名於推廣期內完成上述優惠步驟之認可客戶,方可享簽賬賞。先到先得,額滿即止。

 

「Citi Pay with Points憑分消費賞」(「憑分消費賞」) 之條款及細則:

 1. 憑分消費賞之推廣期由即日起至2023年12月31日 (至23:59結束) (包括首尾兩日)。
 2. 憑分消費賞只適用於由花旗銀行所發行之Citi ULTIMA信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi Plus® 信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外)、Citi HKTVmall信用卡、Citi金卡及Citi普通卡(「指定信用卡」)及同時為HKTaxi App用戶之主卡客戶。
 3. 客戶於憑分消費賞推廣期內憑指定信用卡於HKTaxi App作HK$90或以上的單一淨額簽賬並於HKTaxi App成功使用Citi Pay with Points憑分抵銷 HK$90或以上的簽賬,每次可獲HK$25 HKTaxi 優惠券一張。
 4. 於憑分消費賞推廣期內,每位客戶於每個曆月可享憑分消費賞四次,每個曆月可獲享之HKTaxi 優惠券最高總值為HK$100。
 5. 只限於憑分消費賞推廣期內每曆月首5,000名完成上述優惠步驟之客戶。先到先得,額滿即止。
 6. 客戶須於其指定信用卡賬戶備有不少於HK$90同等價值的可用Citi積分,方可完成Citi Pay with Points憑分消費兌換及可享憑分消費賞。通過HKTaxi App使用Citi Pay with Points憑分消費須受其他條款及細則約束,詳情見「Citi Pay with Points憑分消費」 條款及細則。

 

「Citi Points Conversion積分兌換Taxi Dollars賞」 (「積分兌換賞」) 之條款及細則:

 1. 積分兌換賞之推廣期由即日至2023年12月31日 (至23:59結束) (包括首尾兩日) (「推廣期」) 。
 2. 積分兌換賞只適用於由花旗銀行所發行之Citi ULTIMA信用卡、Citi Prestige 信用卡、Citi Plus® 信用卡、 Citi PremierMiles 信用卡、Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外) 、Citi HKTVmall 信用卡、Citi 金卡及Citi 普通卡(「指定信用卡」)及同時為HKTaxi App用戶之主卡客戶。
 3. 客戶於推廣期內憑指定信用卡於HKTaxi App成功使用Citi Points Conversion憑Citi 積分單次兌換Taxi Dollars滿HK$500,每次可獲總值HK$150 HKTaxi優惠券。每張 HKTaxi 優惠券面額為 HK$50。
 4. 於積分兌換賞推廣期內,每位客戶每曆月可享積分兌換賞四次,並只限首四次成功完成上述優惠步驟之兌換,每個曆月合共可獲贈HKTaxi 優惠券價值高達HK$600。
 5. 只限於積分兌換賞推廣期內每曆月首5,000名完成上述優惠步驟之客戶。先到先得,額滿即止。
 6. 客戶須於其指定信用卡賬戶備有不少於HK$500同等價值的可用Citi積分,方可完成Citi Points Conversion積分兌換Taxi Dollars享積分兌換賞。通過HKTaxi App使用Citi Points Conversion積分兌換Taxi Dollars須受其他條款及細則約束,詳情見「Citi 積分兌換至Taxi Dollars」條款及細則。

 

使用HKTaxi 優惠券之條款及細則:

 1. 除特別註明外,所有HKTaxi優惠券於發出日起計90天內有效,並會於到期日自動失效。
 2. 使用HKTaxi優惠券前,客戶須持有以本地流動電話號碼登記之有效的HKTaxi App賬戶,並登記認可信用卡作為付款方法。
 3. 如欲使用HKTaxi優惠券,客戶須通過其HKTaxi App賬戶確認流程或在繳付車費之前明確表明選擇使用相關優惠券。
 4. 除特別註明外,客戶須憑花旗銀行所發行之Citi信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外)繳付車資(「合資格交易」)。
 5. HKTaxi優惠券適用於經 HKTaxi App預約及繳付的車費,以及以 HKTaxi Pay 街車付款功能繳付的車費。
 6. 每項合資格交易只能使用HKTaxi優惠券一張。
 7. HKTaxi優惠券不得兌換現金或轉讓,不設找贖,並須根據其條款及細則使用,有關詳情請向商戶查詢。

 

「Citi Pay with Points憑分消費」之條款及細則:

 1. Citi Pay with Points憑分消費服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 所發行的Citi 普通卡,Citi 金卡,Citi HKTVmall信用卡,Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外),Citi PremierMiles 信用卡,Citi Plus® 信用卡, Citi Prestige 信用卡及Citi ULTIMA信用卡(「認可信用卡」)之主卡客戶 (「客戶」)。
 2. 本服務適用於客戶憑認可信用卡於HKTaxi的手機應用程式(「HKTaxi App」)的單一淨額簽賬(定義見下述條款3) (「合資格交易」) 。
 3. 「單一淨額簽賬」只適用於扣除所有折扣、減價金額及現金券金額後之單一簽賬。所有未誌賬/取消/退款/僞造/未經許可之簽賬均不適用於本服務。
 4. 如欲使用本服務,客戶必須提供於花旗銀行最後登記之手機號碼來獲取一次性密碼以便身份驗證。當一次性密碼成功輸人後,客戶身份將被核實及即時可選取Citi積分(「積分」)來兌換金額以完成本服務下的兌換。
 5. 於同一個HKTaxi 賬戶下,由相同的認可信用卡作隨後的兌換將不需要再進行身份驗證。
 6. 本服務於客戶進行合資格交易後有效。若客戶在自願或非自願(包括但不限於網絡中斷、電子設備故障或HKTaxi App的意外中斷)的情況下退出上述條款4-5所列出的任何步驟,客戶將不能繼續本服務並需要在HKTaxi App再次進行合資格交易以享受本服務。
 7. 兌換賬單信用額以抵銷合資格交易的積分將於客戶的賬戶結餘中扣除。客戶每次兌換最高可達該項交易金額或可使用之積分餘額(以較低者為準)進行兌換。客戶每次兌換需達最低金額(取決於HKTaxi App上的Citi Pay with Points網頁上顯示最低所需積分)。賬單信用額將於兌換申請日起7日內存入客戶賬戶。
 8. 積分兌換率隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之積分兌換及抵銷金額,會以兌換時透過HKTaxi App之Citi Pay with Points網頁所顯示的為準。
 9. 如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任。
 10. 本服務不得取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。
 11. 如客戶於任何情況下退貨或撤銷合資格交易,相對應的賬單信用額將保留於客戶的信用卡賬戶,而客戶的積分將不作退還。

 

「Citi 積分兌換至Taxi Dollars」之條款及細則:

 1. Citi 積分兌換至Taxi Dollars服務(「本服務」)適用於花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」) 所發行的Citi 普通卡,Citi 金卡,Citi HKTVmall信用卡,Citi Rewards 信用卡(Citi Rewards銀聯信用卡除外),Citi PremierMiles 信用卡,Citi Plus® 信用卡,Citi Prestige 信用卡及Citi ULTIMA信用卡(「認可信用卡」)之主卡客戶 (「客戶」)。
 2. 本服務適用於客戶於HKTaxi手機應用程式(「HKTaxi App」)將Citi積分兌換至Taxi Dollars(「兌換」)。
 3. 如欲使用本服務,客戶必須提供認可信用卡最後4位數字及憑於HKTaxi已登記的手機號碼(必須與本人於花旗銀行登記的手機號碼一致) ,方可獲取由花旗銀行發出的一次性密碼,以作身份驗證。當一次性密碼成功輸入後,客戶身份將被核實及即時可選取Citi積分兌換至Taxi Dollars以完成本服務下的兌換。
 4. 若因客戶在自願或非自願(包括但不限於網絡中斷、電子設備故障或HKTaxi App或系統延誤、受阻或中斷)的情況下退出上述條款3所列出的任何步驟而無法呈交及/或處理的任何兌換申請,花旗銀行概不負責。
 5. 每次兌換的Taxi Dollars價值最少為HK$50。而同一個HKTaxi賬戶每日兌換的Taxi Dollars合計價值最多為HK$1,000。兌換受制於客戶認可信用卡賬戶可使用之Citi積分餘額。
 6. 完成Taxi Dollars兌換的Citi積分將從客戶的認可信用卡賬戶結餘中扣除。
 7. 積分兌換率會隨指定信用卡類別而異,並會不定時作出更改。適用之Citi積分兌換額會以兌換時透過HKTaxi App所顯示的積分兌換率為準。
 8. 如手機號碼有所變更,客戶應立即向花旗銀行更新,而變更後之手機號碼必須與於HKTaxi已登記的手機號碼一致,方可使用本服務。花旗銀行不就因本服務所造成客戶或任何人的損失或損害承擔任何責任。
 9. 兌換一經確認後將不可逆轉、取消、退還、交換或兌換為現金或其他促銷活動。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.