fbpx

【Uber Taxi大派里數】每星期頭75 位最快搭夠10 程Uber Taxi,送15,000 里數!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

平時有搭開Uber Taxi既留意啦!Uber Taxi 大派里數啊!由2024年2月26日至3月24日:
🔥 每星期頭 75 位最快完成 10 程或以上 Uber Taxi 嘅用戶,送15,000 「亞洲萬里通」里數

15,000里夠換來回台北機票啦!超正!呢個活動唔洗登記,你搭Uber Taxi就得啦!不過就唔包按錶收費的士行程。

推薦信用卡:

  • 渣打國泰Mastercard: flyformiles.hk/41446 (2月16日至29日經小斯申請,新信用卡客戶*免簽賬額外享9,000里 / HK$900 Apple 禮品卡!而現有渣打客戶#都有 4,000里 / HK$400 Apple 禮品卡!)
  • 滙豐EveryMile信用卡: flyformiles.hk/47773 (迎新高達$1,200「獎賞錢」,可以換24,000里)


Uber Taxi Asia Miles優惠 條款及細則

活動無需事先登記,只要每週成功完成指定次數的Uber Taxi 行程(不包括按錶收費的士行程)用戶即自動獲得參加活動的資格。

活動分為四個階段,分別為:

  • 第1週:2 月 26 日 – 3 月 3 日
  • 第2週:3 月 4 日 – 3 月 10 日
  • 第3週:3 月 11 日 – 3 月 17 日
  • 第4週:3 月 18 日 – 3 月 24 日

各階段之行程次數由星期一至星期日計算,每階段完結後,行程次數均會重新計算。

每階段的得獎名單將於該階段結束後的星期一以電郵方式公佈,而得獎者亦會收到個別電郵通知,並須按指示提交其國泰會員資料。

每個用戶只可於整個活動期間獲得 15,000 里數獎賞一次。

用戶可透過 Uber 網誌查看每週剩餘獎賞數目。

官網詳情:https://www.uber.com/zh-HK/blog/asia_miles_feb2024/

得獎者名單

  • 第一星期得獎者(2024 年 2 月 26 日 – 3 月 3 日 )
  • 第二星期得獎者(2024 年 3 月 4 日 – 3 月 10 日 )
  • 第三星期得獎者(2024 年 3 月 11 日 – 3 月 17 日 )
  • 第四星期得獎者(2024 年 3 月 18 日 – 3 月 24 日 )

活動期間由 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 24日(包括首尾兩日)或直至活動中的所有「亞洲萬里通」里數被兌換完畢(兩者以先發生者爲準)。

Uber app 用戶於一個活動星期(於下文定義)内成功搭乘 10 次或以上完整的 Uber Taxi 行程( 不包括按錶收費的士行程)(「標準」)則可以獲得參加活動資格(「合資格用戶」)。活動中之星期將於每星期一凌晨 00:00 開始,並持續到該星期日晚上 23:59 分(「活動星期」,而只有於此時段內的行程才會被計算於該活動星期的行程中。每活動星期行程不能累積並計算入其後的活動星期内。

於每個活動星期,最快達成標準的75 名合資格用戶將可每位獲贈 15,000 「亞洲萬里通」里數(「獎品」)。整個活動期間的獎品總份數不超過300 份(「配額」)。

於滿足所有條件的情況下,每位合資格用戶在活動期間最多只能獲贈一次獎品。

獲贈獎品的合資格用戶(「得獎用戶」)將於參與活動之後的下個星期一收到電子郵件通知及於 uber.com 網誌上被公佈得獎。未獲獎品的用戶將不再作另行通知。

獎品將以先到先得形式發放給合資格用戶;如果同時發生多於一次符合資格的 Uber Taxi 行程,乘搭最多 Uber Taxi 行程的合資格用戶將優先獲得獎品。

為達到標準,相關Uber Taxi 行程必須於活動星期内開始和完成,並且全程必須位於香港境內。取消的行程將不計算在內。

獎品會於活動星期結束時計算,並於公佈得獎用戶名單及收到國泰會員資料等所需資訊後的 2 至 4 星期內存入得獎用戶的國泰會員帳戶內。

得獎用戶將個別收到電子郵件通知以提供所需資訊,包括他/她的國泰會員編號及會員姓名。填寫及提交表格即代表得獎用戶同意將個人資料用作活動用途。被聯繫的得獎用戶將會有 10 個工作天時間回覆電子郵件及提供所需資訊,以便獲得獎品的資格。

如果任何被聯繫的得獎用戶無法在被聯繫後的 10 個工作天內透過電子郵件中指定溝道提供所需資訊,則該得獎用戶將被視作喪失其得獎資格,而下一位達成標準的合資格用戶將會得到獎品。

用戶只可以有一個Uber 帳戶。若Uber有合理理由懷疑用戶創建了欺詐性或多個帳戶或以其它方式違反了這等條款及細則,Uber 社群指引,一般使用條款和/或任何適用的法律和法規,Uber有權撤銷或取消任何獎品、撤銷用戶參與本次活動的資格和/或暫停該用戶帳戶。

此活動將受限於其他條款及細則,包括 Uber 一般使用條款。

任何與活動或 Uber Taxi 行程相關的問題,都應透過 Uber app 向 Uber 報告。

Uber 擁有隨時修改、取消、撤銷或終止活動和/或獎品的唯一權利(包括其標準及獎品數額和數量),且無需事先通知Uber app用戶或參與是次活動的參與者。如有任何爭議,Uber 保留最終決定權。

所有關於活動的任何爭議,國泰及 Uber 將保留最終決定權。

須受國泰會員條款及細則約束。

若中、英文版本有任何差異,以英文版本為準

 

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.