fbpx

Citi 2019夏季 Member-Get-Member推薦計劃!推薦9個人即有10套國泰來回台北機票 + HK$5,000現金回贈!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Citi 2019夏季 Member-Get-Member推薦計劃

各位之前開咗Citi 信用卡既,就可以參加呢個Citi 2019夏季 Member-Get-Member推薦計劃啦!只要你推薦夠9個人,就即有10套國泰來回台北機票 + HK$5,000現金回贈!即係話你同另外9個朋友仔一齊夾埋俾你推薦佢地申請,咁每人就有一套國泰來回台北機票,再加每人HK$500現金補貼你啲稅同燃油,咁就可以10個人一齊去台北玩啦!但留意返被推薦人一定要係新客戶 (一年內無取消或持有任何Citi 信用卡) 先計數,同埋被推薦申請的話係有額外HK$100現金回贈既!雖然比起直接經我申請少啲,除咗Citi Prestige外,我送$200-$400啊!但係如果同朋友一齊夾埋申請,拎10套機票一齊玩都唔錯呀!

想成為推薦人:flyformiles.hk/citi.referrer

想被小斯推薦:flyformiles.hk/citi.referee (可以額外多HK$100!小斯參考編號:AACABHI94)

如果未有Citi信用卡,可以經以下連結申請左先,再參加個推薦計劃:
Citi Prestige 信用卡
(新客額外送$100)
Citi Rewards 信用卡 (新客額外送$200)
Citi Clear 信用卡 (新客額外送$200)
Citi 八達通信用卡 (新客額外送$200)
Citi Cash Back Visa 信用卡 (新客額外送$400)
Citi Premiermiles 信用卡 (新客額外送$400)

Citi 2019夏季 Member-Get-Member推薦計劃 推薦人獎賞

2019年6月17日至2019年9月30日期間推薦新客戶 (一年內無取消或持有任何Citi 信用卡) 申請Citi 信用卡,就可以獲得以下獎賞。

推薦人數 推薦獎賞
1 – 4 每成功推薦一位可獲HK$250現金回贈
5 – 8 2套國泰航空來回台北經濟艙(Q)機票 及HK$1,000現金回贈*
9或以上 10套國泰航空來回台北經濟艙(Q)機票 及HK$5,000現金回贈*

所以即係話推薦夠9個人就已經係盡,無得再賺了!

想成為推薦人:flyformiles.hk/citi.referrer

 

Citi 2019夏季 Member-Get-Member推薦計劃 被推薦人獎賞

2019年6月17日至2019年9月30日期間新客戶 (一年內無取消或持有任何Citi 信用卡) 被推薦申請Citi 信用卡,就有額外HK$100現金回贈!雖然比起直接經我申請少啲,除咗Citi Prestige外,我送$200-$400啊!但係如果同朋友一齊夾埋申請,拎10套機票一齊玩都唔錯呀!

想被小斯推薦:flyformiles.hk/citi.referee (可以額外多HK$100!小斯參考編號:AACABHI94)

想了解邊張卡岩你,可以睇下以下簡介:
Citi Prestige 信用卡
(新客額外送$100)
Citi Rewards 信用卡 (新客額外送$200)
Citi Clear 信用卡 (新客額外送$200)
Citi 八達通信用卡 (新客額外送$200)
Citi Cash Back Visa 信用卡 (新客額外送$400)
Citi Premiermiles 信用卡 (新客額外送$400)

 

條款及細則:

1. 除特別註明外,推廣期由2019年6月17日至2019年9月30日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。

2. 推薦人必須為花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之現有Citi信用卡之基本卡持卡人之客戶(「推薦人信用卡」)。

3. 受薦人必須被推薦人直接推薦申請由花旗銀行所發行之Citi Prestige 信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards Visa、Citi Cash Back信用卡、Citi八達通信用卡或Citi Clear Card之基本卡(Citi Clear Student Card除外)(「指定信用卡」)。有關指定信用卡申請須於2019年10月31日或之前獲批核,以花旗銀行的系統紀錄為準。受薦人必須於獲發新卡後1個月內成功啟動該信用卡,方可參加此推廣活動。(「成功推薦」)

4. 受薦人必須在推廣期內經指定花旗銀行網頁申請指定信用卡及提供以下資料,方可參加此推廣活動。
a) 花旗銀行於2019年6月17日起向特選客戶發出的電子郵件或手機短訊內所列明的推薦人參考編號;或
b) 推薦人之任何有效的Citi信用卡號碼。

受薦人必須確保於該網頁所提供之推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼正確及有效,資料一經遞交,不得更改。受薦人如現在持有及由發出指定信用卡當日起計過去12個月內曾持有任何花旗銀行所發行之Citi信用卡之基本卡,則不可參加此計劃。

5. 每位受薦人於整個推廣期內只可被推薦一次。若同一受薦人以不同推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼作出多於一個相同的成功推薦,花旗銀行將根據第一個成功推薦紀錄的推薦人參考編號或推薦人信用卡號碼,以計算此推廣活動之參加資格。

6. 於推廣期內,推薦人及其受薦人可分別於成功推薦中獲得以下獎賞(「獎賞」):

推薦人數 推薦獎賞
1 – 4 每成功推薦一位可獲HK$250現金回贈
5 – 8 2套國泰航空來回台北經濟艙(Q)機票 及HK$1,000現金回贈*
9或以上 10套國泰航空來回台北經濟艙(Q)機票 及HK$5,000現金回贈*

*此獎賞是由國泰航空有限公司(「國泰」)所提供的由香港前往台北之來回經濟艙機票(「機票」)。獲獎賞的推薦人需根據花旗銀行發出之換領機票電郵於2020年3月31日或之前換領此機票,並只適用於2020年9月29日或之前出發(「推薦獎賞換領期」)。獲獎賞的推薦人須自付有關機場稅、燃油附加費、機場建設稅及其他服務供應商手續費,如適用,該推薦人須接受相關服務供應商之條款及細則約束。機票的價格及詳情可能於特定日子有所調整 ,獲獎賞的推薦人或有可能須自付價格調整後的額外費用,一切內容以國泰為準。

被推薦獎賞:每位受薦人被推薦後可獲得HK$100現金回贈及其相關指定信用卡之迎新獎賞。請參閱www.citibank.com.hk/card了解迎新獎賞之條款及細則。

7. 推薦獎賞及被推薦獎賞之現金回贈將會分別於2019年12月31日或之前(「領取獎賞期」)誌賬至其相關信用卡戶口內。若受薦人於指定花旗銀行網頁提供推薦人參考編號,而推薦人持有多於1 個信用卡戶口,獎賞將會根據花旗銀行於2019年5月至2019年10月之系統紀錄,誌賬至由推薦人持有之有效及擁有最高信用卡交易額的信用卡戶口內。若受薦人於指定花旗銀行網頁提供推薦人信用卡號碼,獎賞將會誌賬至該推薦人信用卡戶口內。

8. 推薦獎賞所獲享之機票的領取電郵將會於2019年12月31日或之前發送至該推薦人的電郵地址。有關領取獎賞方法及機票領取條款及細則之詳情,請參考該領取推薦獎賞電郵。

9. 於整個推廣期及領取獎賞期內,推薦人信用卡及受薦人指定信用卡必須為有效及信用狀況良好,推薦人及其受薦人方可獲得有關獎賞。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

    • SHAN on 7 月 23, 2019 at 2:52 下午
    • Reply

    10套機票要同一時間用?

    1. 唔需要啦

Leave a Reply

Your email address will not be published.