fbpx

Asia Miles轉換積分優惠!信用卡積分兌換亞洲萬里通有額外高達15%里數優惠!要2020年12月28日至2021年1月31日轉換里數先有呀!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Asia Miles轉換積分優惠Asia Miles轉換積分優惠

之前同過大家講將信用卡積分兌換成Asia Miles有額外里數優惠,宜家可以開始兌換同登記啦!只要喺2020年12月28日至2021年1月31日將信用卡積分轉做里數,就會有高達額外15%里數!我自己收到既email就係得10%,但有啲特選會員會收到15%既offer架!所以要check下email呀!

重覆多次!要係自己手動轉個啲里數先係有額外10%里數,如果係自己每個月自動轉個啲,即係美國運通國泰航空尊尚信用卡美國運通國泰航空信用卡渣打亞洲萬里通萬事達卡就唔算架!

要喺透過金融夥伴的信用卡積分兌換里數:美國運通花旗銀行星展銀行匯豐銀行東亞銀行等先算架!

最簡單就係將你信用卡啲積分轉做里數啦,包括HSBC 信用卡、Citi Prestige 信用卡、Citi Premiermiles 信用卡、Citi Rewards 信用卡、東亞Worldmaster、DBS Black World Mastercard、DBS Compass Visa 信用卡、AE白金信用卡 大頭、AE白金白金卡細頭等等!

呢個優惠係全世界都有,所以係咪都要登記咗先呀!完成登記後,仲會有個折扣代碼俾返你,咁就有生活品味獎勵平台家品傢俬類別8折兌換優惠,同85折兌換酒店住宿、租車服務及旅遊體驗奬勵啦!

最後提多次大家,宜家賺到既里數係無限期架!而且仲有好多禮品可以換返,所以就算換唔到機票住都好,趁住有優惠換定啲都無壞呀!

登記網址:http://asiamil.es/2L0tG10

條款及細則:https://res.e.asiamiles.com/res/asiamil_mkt_prod1/202012_Finance_PointsConv_TnC_TC.pdf

合資格信用卡:
HSBC Visa信用卡
等等!


Asia Miles轉換積分優惠 額外高達 15%里數 之條款及細則

1. 「亞洲萬里通」「有里有可能• 積分更里賞」額外高達 15%里數優惠(「推廣活動」)推廣期為 2020 年 12 月 28 日凌晨 00:00 至 2021 年 1 月 31 日 晚上 23:59 (GMT+8) ,包括 首尾兩天(「推廣期」)。

2. 會員須於推廣期內經指定連結登記(「已登記會員」),每個會員只須登記一次。

3. 會員登記後將收到確認登記之電子郵件發送至其註冊的電郵地址以記錄登記日期。於推廣 期後登記,將不適用於賺取額外里數。登記日期將以「亞洲萬里通」系統紀錄為準。

4. 已登記會員於推廣期內將「亞洲萬里通」金融夥伴(夥伴列表請參閱條款 5)所發出指定 信用卡之積分(「積分」)以基本轉換率轉換為「亞洲萬里通」里數(「認可里數轉 換」),方可賺取額外 10%「亞洲萬里通」里數或指定會員可賺取額外 15%「亞洲萬里 通」里數(「額外里數」)。請聯絡有關金融夥伴了解有關指定信用卡 (即適用於轉換 「亞洲萬里通」里數之信用卡)之列表,請注意各種信用卡之基本轉換率或有所不同。認 可里數轉換之次數及積分數量並無上限。

5. 「亞洲萬里通」金融夥伴為「亞洲萬里通」網站內於「其他夥伴信用卡」列明之金融夥伴 (請瀏覽 asiamiles.com > 選擇所屬的「地區」> 選擇「賺取里數」> 於「賺取方式」 下方選擇「金融及保險」> 按「其他夥伴信用卡」) 。

6. 認可里數轉換並不包括從以下途徑所賺取之里數,因此以下途徑所賺取之里數並不適用於賺取額外里數:

 • 透過聯營信用卡簽賬直接賺取之里數, 包括:
  美國運通國泰航空尊尚信用卡 (香港特別行政區, 中國台灣, 菲律賓)
  – 美國運通國泰航空信用卡(香港特別行政區, 中國台灣, 菲律賓)
  – 美國運通國泰航空尊尚公司卡 (香港特別行政區)
  – 美國運通國泰航空公司卡(香港特別行政區)
  渣打亞洲萬里通萬事達卡(香港特別行政區)
  – 大西洋銀行亞洲萬里通 Visa 白金卡 (澳門特別行政區)
  – 大西洋銀行亞洲萬里通 Visa 金卡(澳門特別行政區)
  – 中信亞洲萬里通銀聯白金卡 (中國内地)
  – 中信亞洲萬里通銀聯金卡 (中國内地)
  – 中信亞洲萬里通萬事達白金卡 (中國内地)
  – 中信亞洲萬里通萬事達金卡 (中國内地)
  – 中信國泰航空銀聯白金卡 (中國内地)
  – 中信國泰航空銀聯金卡 (中國内地)
  – 國泰世華亞洲萬里通世界卡 (中國台灣)
  – 國泰世華亞洲萬里通鈦商卡 (中國台灣)
  – 國泰世華亞洲萬里通白金卡 (中國台灣)
  – 國泰世華亞洲萬里通里享卡 (中國台灣)
  – 台新國泰航空世界卡 (中國台灣)
  – 台新國泰航空翱翔鈦金卡(中國台灣)
  – 台新國泰航空鈦金卡 (中國台灣)
  – Cathay Pacific MUFG CARD Platinum American Express® Card (日本)
  – Cathay Pacific MUFG CARD Gold MasterCard®
  (日本)
  – RBC® Cathay Pacific Visa Platinum Card (加拿大)
  – Cathay Pacific Visa Signature® card (美國)
 • 透過以下金融夥伴里數轉換所賺取之里數, 包括:
  – 招商银行 (中國内地)
 • 以指定信用卡之迎新或推廣優惠所賺取之里數; 或
 • 透過其他銀行產品所享之獎賞所賺取之里數。

7. 各個金融夥伴處理認可里數轉換之時間將有所不同。詳情請向有關金融夥伴查詢。亞洲萬 里通有限公司將不承擔任何有關里數存入之延遲的責任及賠償。

8. 已登記會員之「亞洲萬里通」賬戶必須於額外里數存入時仍為有效。額外里數將於推廣期 結束後 8 至 10 星期內存入已登記會員之「亞洲萬里通」賬戶。如已登記會員於 2021 年 5 月 31 日並未獲取有關額外里數,需自行通知亞洲萬里通有限公司。亞洲萬里通有限公 司將不承擔任何責任及賠償。


Asia Miles轉換積分優惠

合資格會員 8 折兌換「亞洲萬里通」生活品味獎勵 平台家品傢俬類別 之條款及細則

1. 優惠代碼有效期為 2021 年 3 月 1 日凌晨 00:00 至 2021 年 4 月 30 日 晚上 23:59 (GMT+8) 。

2. 優惠代碼只限已參與「亞洲萬里通」「有里有可能• 積分更里賞」之會員使用。

3. 8 折里數優惠代碼只適用於家品傢俬類別的指定產品。

4. 此優惠不能與其他推廣優惠同時使用。

5. 每位合資格會員會收到一組獨立優惠代碼而每個優惠代碼只限使用一次。

6. 亞洲萬里通有限公司有權修改此優惠之條款及細則、更改或終止優惠。


「亞洲萬里通」「有里有可能• 積分更里賞」合資格會員 85 折兌換酒店住宿、租車服務及旅遊體驗奬勵之條款及細則

1. 受以下條款及細則約束: 合符資格之預訂: 「亞洲萬里通」「有里有可能• 積分更里賞」(“推廣活動”)只適用於以下指定日期內, 以優惠代碼於 travel.asiamiles.com(“網頁”)搜尋的全球目的地兌換酒店住宿、租車服務 及旅遊體驗奬勵。 優惠: (香港時間 / GMT+8)從現在至 2021 年 12 月 31 日,包括首尾兩日,以指定優惠代碼享 85 折里數優惠兌換全球酒店住宿、租車服務及旅遊體驗獎勵。 旅遊日期: 從現在至 2021 年 12 月 31 日,視乎當時供應情況而定。

2. 優惠適用於合資格之「亞洲萬里通」會員。

3. 會員帳戶必須持有該預訂於使用優惠代碼折扣前的足夠里數,才可應用此優惠代碼。

4. 聯營信用卡額外 9 折里數兌換酒店住宿、租車服務及旅遊體驗奬勵之優惠,只適用於香港 特別行政區、澳門特別行政區、中國台灣及中國內地地區之「亞洲萬里通」聯營信用卡持 卡人,以及美國和加拿大之國泰航空聯營信用卡持卡人(名單如下),並須受「亞洲萬里 通」及國泰航空聯營信用卡兌換禮遇項目內之條款及細則約束。

§ 渣打亞洲萬里通萬事達卡(香港特別行政區)

§ 大西洋銀行亞洲萬里通聯營信用卡(澳門特別行政區)

§ 國泰世華亞洲萬里通聯營信用卡(中國台灣)

§ 中信亞洲萬里通聯營信用卡(中國內地)

§ Cathay Pacific Visa Signature® Card(美國)

§ RBC® Cathay Pacific Visa® Platinum Card (加拿大) 信用卡詳情只提供英文

5. 此優惠代碼只供會員透過網頁直接使用,並不能通過或經由第三方使用。

6. 每筆交易只能使用一次優惠代碼,並不能與其他推廣折扣優惠同時使用。預訂多於一晚之 酒店住宿時,優惠會以每晚房間所需里數平均計算。

7. 此優惠代碼只適用於推廣期內進行之網頁預訂,並不可轉讓,任何後續之預訂(包括補購 里數及預訂更改)將不能享有此優惠。

8. 此優惠代碼不適用於推廣期前之預訂,優惠代碼不具任何里數價值,並不提供任何退款或 里數以外之替代品。

9. 禁止不當使用優惠代碼(包括但不限於轉讓、出版或銷售優惠代碼)。否則,優惠將視為 無效,並可能構成欺詐。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

  • Hei on 28 12 月, 2020 at 3:24 下午
  • 回覆

  但我收不到email,是否不能享有?

  1. 咁應該無了><

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。