fbpx

【Asia Miles信用卡積分轉換優惠】有額外高達20%里數優惠!記得要喺2021年11月30日或前登記同轉換里數先有呀!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😆 【限時優惠】DBS定額私人貸款實際年利率低至1.80%,經小斯申請優惠享高達$13,300獎賞: flyformiles.hk/20634

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Asia Miles轉換積分優惠

相信大家哩段時間喺本哋消費多咗,亦都儲咗唔少信用卡積分!今次哩個優惠就啱哂儲咗好多積分嘅你!宜家Asia Miles有將信用卡積分兌換成Asia Miles有額外里數優惠,只要喺2021年10月13日至2021年11月30日登記並將信用卡積分轉做里數,就會有高達額外20%里數!今次我自己收到嘅email就係得10%,但係有啲特選會員會收到15%或20%嘅offer㗎!!所以記得要check下email!但無email都唔緊要,可以用下面條link登記!(登記網址:flyformiles.hk/MegaMiles)

提多次大家,哩個優惠要係自己手動轉個啲里數先係有額外高達20%里數㗎!如果係自己每個月自動轉個啲,即係渣打國泰Mastercard就唔算架~

另外,優惠要係透過金融夥伴嘅信用卡積分兌換里數,美國運通花旗銀行星展銀行匯豐銀行東亞銀行等先算架!

最簡單就係將信用卡啲積分轉做里數啦,包括HSBC 信用卡、Citi Prestige 信用卡、Citi Premiermiles 信用卡、Citi Rewards 信用卡、東亞Worldmaster、DBS Black World Mastercard、DBS Compass Visa 信用卡、AE Explorer卡、AE白金信用卡大頭及AE白金白金卡細頭等等!所以係咪都要登記咗先呀!

最重要係,宜家賺到嘅里數係無限期㗎!而且仲有好多禮品或酒店staycation可以換,所以就算換唔到機票住都好,趁住有優惠換定啲都無壞呀!

快啲登記做Asia Miles會員啦:flyformiles.hk/AsiaMiles.apply

登記網址:flyformiles.hk/MegaMiles

條款及細則:https://res.e.asiamiles.com/res/asiamil_mkt_prod1/AsiaMiles_MoreMiles,MoreRewards2021_T&C_TC.pdf

合資格信用卡:
HSBC Visa信用卡
等等!


Asia Miles轉換積分優惠 額外高達 20%里數 之條款及細則

1. 「亞洲萬里通」「積分更里賞 2021」額外里數優惠(「推廣活動」)推廣期為 2021 年 10 月 13 日凌晨 00:00 至 2021 年 11 月 30 日 晚上 23:59 (GMT+8) ,包括首尾兩天(「推廣 期」)。

2. 會員須於推廣期內經指定連結登記(「已登記會員」),每個會員只須登記一次。
3. 會員登記後將收到確認登記之電子郵件發送至其註冊的電郵地址以記錄登記日期。於推廣

期後登記,將不適用於賺取額外里數。登記日期將以「亞洲萬里通」系統紀錄為準。

4. 已登記會員於推廣期內將「亞洲萬里通」金融夥伴(夥伴列表請參閱條款 5)所發出指定信 用卡之積分(「積分」)以基本轉換率轉換為「亞洲萬里通」里數(「認可里數轉換」),方可賺 取額外 10%「亞洲萬里通」里數、額外 15%「亞洲萬里通」里數或額外 20%「亞洲萬里通」里數 (「額外里數」)。請聯絡有關金融夥伴了解有關指定信用卡 (即適用於轉換「亞洲萬里通」里 數之信用卡)之列表,請注意各種信用卡之基本轉換率或有所不同。認可里數轉換之次數及積 分數量並無上限。

5. 「亞洲萬里通」香港金融夥伴為「亞洲萬里通」網站內於「其他夥伴信用卡」列明之金融 夥伴(請瀏覽 asiamiles.com > 選擇「地區- 香港特別行政區」> 選擇「賺取里數」> 於「賺取 方式」下方選擇「金融及保險」> 按「其他夥伴信用卡」) 。

6. 認可里數轉換並不包括從以下途徑所賺取之里數,因此以下途徑所賺取之里數並不適用於 賺取額外里數:

a. 透過聯營信用卡簽賬直接賺取之里數, 包括:
i. 美國運通國泰航空尊尚公司卡 (香港特別行政區)
ii. 美國運通國泰航空公司卡(香港特別行政區)
iii. 渣打國泰 Mastercard® (香港特別行政區) [前渣打亞洲萬里通萬事達卡]
iv. 渣打國泰 Mastercard® – 優先理財 (香港特別行政區)
v. 渣打國泰 Mastercard® – 優先私人理財 (香港特別行政區)

b. 以指定信用卡之迎新或推廣優惠所賺取之里數; 或

c. 透過其他銀行產品所享之獎賞所賺取之里數。

7. 各個金融夥伴處理認可里數轉換之時間將有所不同。詳情請向有關金融夥伴查詢。亞洲萬 里通有限公司將不承擔任何有關里數存入之延遲的責任及賠償。

8. 已登記會員之「亞洲萬里通」賬戶必須於額外里數存入時仍為有效。額外里數將於推廣期結 束後 8 至 10 星期內存入已登記會員之「亞洲萬里通」賬戶。如已登記會員於 2022 年 3 月 31 日 前並未獲取有關額外里數,需自行通知亞洲萬里通有限公司。亞洲萬里通有限公司將不承擔任 何責任及賠償。

9. 經此推廣活動所賺取的里數,將不可退款、退換及轉讓。
10. 如英文版本之條款及細則與中文版本有差異,一概以英文版為準。

11. 亞洲萬里通有限公司保留隨時更改或終止本推廣活動及修改條款及細則而無需預先通知的 權利。

12. 如有任何爭議,亞洲萬里通有限公司保留最終決定權。 13. 須受其他「亞洲萬里通」條款及細則約束

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

    • Hei on 28 12 月, 2020 at 3:24 下午
    • 回覆

    但我收不到email,是否不能享有?

    1. 咁應該無了><

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。