fbpx

Tag: asia miles 改制

善用Asia Miles 網頁工具!飛行獎賞計算器及網上新兌換平台簡介!

同大家講過新制Asia Miles咁多隻換法,但都未講過Asia Miles 新既飛行獎賞計算器及網上新兌換平 …

Continue reading

Continue reading

Asia Miles 正式改制!兌換夥伴航空公司里數提高!內陸機價格仍可接受,但香港出發既夥伴航空公司航班以後就唔建議換啦!

Asia Miles 正式改制!兌換夥伴航空公司里數提高!內陸機價格仍可接受,但香港出發既夥伴航空公司航班以後 …

Continue reading

Continue reading